Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie analyseren

  • Home
  • Competentie analyseren

Competentie analyseren

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Onderzoeken van gegevens om problemen te begrijpen, conclusies te trekken en problemen op te lossen.

Voorbeelden van de competentie analyseren

  • Je identificeert de belangrijkste feiten in een reeks gegevens. Je merkt op wanneer gegevens onjuist of onvolledig lijken, of verificatie nodig is. Je maakt onderscheid tussen informatie die niet relevant is voor een beslissing of een oplossing.
  • Je splitst complexe informatie op in onderdelen. Je sorteert en groepeert gegevens die van toepassing zijn in causale verbanden. Je ziet onderliggende principes, patronen of thema's in een reeks gerelateerde informatie.
  • Je past logica en complexe regels toe om gecompliceerde informatie te analyseren en te categoriseren. Je ziet verbanden tussen informatie in verschillende vormen en uit verschillende bronnen.
  • Je gaat verder dan het analyseren van feitelijke informatie om een ​​conceptueel begrip van de betekenis van een reeks informatie te krijgen. Je integreert diverse thema's en redeneringen om nieuwe inzichten te creëren of voor het betreffende probleem. Je denkt in termen van gegeneraliseerde modellen in plaats van concrete details.

Hier een overzicht van andere competenties