Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie analytisch vermogen

 • Home
 • Competentie analytisch vermogen

Competentie analytisch vermogen

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

De competentie analytisch vermogen valt onder de categorie persoonlijke vaardigheden. De persoonlijke vaardigheid waarover je beschikt bij analytisch vermogen is het vermogen om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Je bent dus goed in staat om de essentie uit een reeks gegevens te halen. Je ziet snel de logische verbanden. Vanuit een bepaalde helicopterview kun je situaties of vraagstukken analyseren. Oorzaak-gevolg relaties doorzie je snel en ook de consequenties van bepaalde keuzes. Je spoort problemen snel op. Luisteren en doorvragen is een vaardigheid die bij het analytisch vermogen hoort. Een oordeel geef je pas nadat je een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken hebt bekeken. Systematisch en logisch denken.

Analytische vaardigheden zijn dus het vermogen om informatie te verzamelen, complexe en eenvoudige problemen te visualiseren en op te lossen met de beschikbare informatie. Kritisch denken wordt soms verward met analytisch denken. Hoewel kritisch denken een onderdeel is van analytische vaardigheden, zijn ze niet hetzelfde, ze hebben hun verschillen.

Kritisch denken omvat het observeren van een situatie of product en het gebruiken van de feiten om een mening te vormen. Jouw mening of het al dan niet juist is, is gebaseerd op jouw overtuigingen en ervaring.

Analytisch denken verschilt doordat je een reeks complexe problemen krijgt die moeten worden afgebroken. Analytisch denken vereist dat je jouw mening kunt onderbouwen met wetenschappelijke feiten. Met andere woorden, in tegenstelling tot kritisch denken, draait analytisch denken niet om jouw gezond verstand, maar om wetenschappelijke en logische feiten die jouw mening ondersteunen.

Kritisch denken maakt deel uit van goede analytische vaardigheden.

Sterke punten

Mensen met een analytisch vermogen zijn meestal proactief. Als zij een probleem constateren pakken zij dit, meestal direct, aan en proberen dit op een zo goede manier op te lossen. Een hoge mate van structuur kenmerkt deze mensen. Eerst de hoofdlijnen, daarna de details. Ze zijn in staat om de zaken duidelijk te beoordelen. Vanuit verschillende invalshoeken worden de problemen / informatie bekeken, daarna trekken ze een scherpe conclusie.

Valkuilen

Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms zie je daardoor dan door de bomen het bos niet meer. Iemand met een analytisch vermogen kan behoorlijk theoretisch zijn, hetgeen dan in een saai en langdradig verhaal met veel tekst kan resulteren. Ook kan de hoeveelheid aan analyses dermate veel zijn dat je het resultaat uit het oog verliest.

9 Tips voor jouw cv met betrekking tot analytisch vermogen

 1. Het opnemen van analytische vaardigheden in jouw cv is belangrijk omdat opdrachtgevers iemand willen zien die goed is in analytisch denken. Als een opdrachtgever iemand wil inhuren om aan hun bedrijf leiding te geven, is het handig dat de opdrachtgever op de hoogte is dat je over analytische vaardigheden beschikt. Analytische vaardigheden zijn voor veel zaken zinvol, of het nu gaat om het zoeken naar oplossingen in geval van problemen, het ontwikkelen van de juiste processen, het onderzoeken van nieuwe markten of het omgaan met werknemers.
 2. Vermeld op jouw cv dat je over een bepaald onderwerp een analyse hebt gemaakt en dat de resultaten hiervan gebruikt zijn om een oplossing te realiseren.
 3. Laat zien wat je hebt gedaan en welke positieve resultaten er behaald zijn. Een voorbeeld: ik gaf leiding aan een team van 12 techneuten en verhoogde de omzet met 45% in 14 maanden.
 4. Heb je een proces of een afdeling verbeterd waardoor er betere resultaten zijn behaald? Vermeld dit dan op jouw cv. Hiermee laat je zien dat je over een analytisch denkvermogen beschikt.
 5. Vermeld je behaalde prestaties. Elke keer dat je jouw prestaties kwantificeert geeft het een indruk van jouw analytische vaardigheden. Zorg voor concrete cijfers op jouw cv. Een mooi voorbeeld zou kunnen zijn: een betere vindbaarheid van de website van het bedrijf en daardoor meer bezoekers op de website. Een toename van het aantal websitebezoekers binnen 12 maanden van 745%. Daarnaast een toename van het aantal volgers op sociale media van 325% in 6 maanden.
 6. Heb je een onderzoek uitgevoerd om feiten te onderzoeken en tot een conclusie te kunnen komen? Zet dit op jouw cv. Dit benadrukt echt jouw analytische vaardigheden. Een voorbeeld: onderzoek uitgevoerd naar andere halffabricaten die kwalitatief beter zijn en toch een besparing in de kosten opleveren. Resultaat: kosten zijn met 18% gedaald en de omzet is met 8% gestegen (product werd goedkoper en we leverden een beter product). Daarnaast ging de klanttevredenheid van 78% naar 87% omhoog.
 7. Heb je een groot evenement georganiseerd? Of een beurs, een presentatie, een campagne of wat dan ook? Vergeet dit niet te benoemen op jouw cv.
 8. Zorg dat jouw cv vol staat met voorbeelden waaruit jouw analytische vaardigheden blijven. Doe dit ook in jouw samenvatting (profiel), maar ook in jouw nevenactiviteiten, hobby's en interesses. Als je bijvoorbeeld veel schaakt dan is dat een signaal dat je over analytische vaardigheden beschikt.
 9. Vermeld dus op jouw cv niet alleen dat je over analytische vaardigheden beschikt, maar laat dit heel concreet zien met voorbeelden.

Hier een overzicht van andere competenties