Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie beinvloedend vermogen

  • Home
  • Competentie beinvloedend vermogen

Competentie beïnvloedend vermogen

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je beïnvloedt anderen om enthousiast te zijn over en toegewijd te zijn aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie;
je hebt het vermogen om steun van anderen te krijgen voor ideeën, voorstellen en oplossingen.

Voorbeelden van de competentie beïnvloedend vermogen

  • Je inspireert en overtuigt anderen om vrijwillig richting te volgen, doelen na te streven en te bereiken, en nieuwe standpunten of meningen in te nemen.
  • Je bevordert het creëren van een gedeelde missie, visie en waarden, en gebruikt deze principes om acties te begeleiden.
  • Je vertoont een positieve houding ten opzichte van het te verrichten werk, collega's, klanten, management, en het werkgeversbeleid.
  • Je pakt problemen op een open, constructieve en professionele manier aan en overtuigt anderen daartoe om de problemen op dezelfde manier te benaderen.
  • Je geeft het goede voorbeeld en stelt normen voor professioneel gedrag. Je helpt mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun hiërarchische functie.
  • Je toont toewijding bij het voltooien van het werk dat gedaan moet worden.
  • Je roept experts of derden in om anderen te helpen beïnvloeden.

Hier een overzicht van andere competenties