Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie besluitvaardigheid

  • Home
  • Competentie besluitvaardigheid

Competentie besluitvaardigheid

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je neemt tijdige, weloverwogen beslissingen die rekening houden met de feiten, doelen, beperkingen en risico's.

Voorbeelden van de competentie besluitvaardigheid

  • Je verzamelt gegevens en input van anderen bij het nemen van beslissingen. Je houdt rekening met lessen die zijn getrokken uit ervaring, verschillende behoeften en de impact van de beslissing op anderen.
  • Je geeft een evenwichtig denken weer, waarbij wijsheid, analyse, ervaring en perspectief worden gecombineerd wanneer beslissingen genomen moeten worden of behaalde resultaten hierom vragen.
  • Je vindt oplossingen die acceptabel zijn voor diverse groepen met tegenstrijdige belangen en behoeften.
  • Je neemt de leiding over een groep als het nodig is om verandering te faciliteren, een impasse te doorbreken of problemen onder ogen zien zodat een beslissing kan worden genomen.
  • Je weegt de voor- en nadelen van elke optie af alvorens een beslissing te nemen en verder te gaan.
  • Je kunt de reden voor een beslissing uitleggen.
  • Je neemt de nodige beslissingen, zelfs als de informatie beperkt of onduidelijk is.
  • Je leert van de gevolgen van genomen beslissingen.

Hier een overzicht van andere competenties