Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie coaching

  • Home
  • Competentie coaching

Competentie coaching

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je stelt anderen in staat om te groeien en te slagen door middel van feedback, instructie en aanmoediging.

Voorbeelden van de competentie coaching

  • Je coacht anderen ongeacht het prestatieniveau. Je deelt gespecialiseerde benaderingen en vaardigheden hetgeen de mogelijkheden verder vergroot.
  • Je helpt anderen de belangrijkste doelen te identificeren en hun talenten te gebruiken om die doelen te bereiken. Je ziet het potentieel en de sterke punten van anderen, en je werkt eraan om daarop voort te bouwen.
  • Je neemt tijd om gedrag te observeren dat bijdraagt aan of afbreuk doet aan het succes van anderen. Je ziet de hoogtepunten, de sterke en zwakke punten in de prestaties door feitelijke, specifieke, niet-oordelende feedback te geven.
  • Je bouwt relaties op met teamgenoten zodat de coachingsinspanningen op een positieve manier ontvangen worden. Je onderneemt stappen om van de werkbelangen en carrière doelen van de collega's te leren.
  • Je ondersteunt actief anderen die verder gaan dan hun comfortniveau en probeert daarbij nieuwe technieken die het succes vergroten.
  • Je moedigt het herhalen van en voortbouwen op sterke punten aan, en analyseert gebieden die mogelijk zijn verbeterd. Je stelt methoden voor en geeft voorbeelden die een stappenplan vormen voor verbetering van de prestaties.
  • Je modelleert succesgedrag, een hoog presterende werkethiek en constante zelfverbetering.

Hier een overzicht van andere competenties