Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie eigen professionaliteit ontwikkelen

  • Home
  • Competentie eigen professionaliteit ontwikkelen

Competentie eigen professionaliteit ontwikkelen

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je toont een voortdurende toewijding aan leren en zelfverbetering; je hebt een verlangen en je doet moeite om nieuwe kennis of vaardigheden voor werk te verwerven.

Voorbeelden van de competentie eigen professionaliteit ontwikkelen

  • Je bent nieuwsgierig.
  • Je past eigen talenten toe op werkopdrachten en scherpt de competenties aan die nodig zijn in de huidige baan.
  • Je zoekt naar betere manieren om routinematige aspecten van werk of opdrachten uit te voeren.
  • Je vraagt om feedback om de eigen prestaties te verbeteren.
  • Je zoekt en verwerft nieuwe competenties, werkmethoden, ideeën en informatie om de eigen efficiëntie en effectiviteit op het werk te verbeteren.
  • Je vindt en maximaliseert kansen voor groei en ontwikkeling uit meerdere bronnen.
  • Je ziet mislukking als een kans om te leren van resultaten uit het verleden, en je blijft leren en groeien.

Hier een overzicht van andere competenties