Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie groepsgericht faciliteren

  • Home
  • Competentie groepsgericht faciliteren

Competentie groepsgericht faciliteren

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Het mogelijk maken van coöperatieve en productieve groepsinteracties.

Voorbeelden van de competentie groepsgericht faciliteren

  • Je bereidt je voor op groepsbijeenkomsten door de belangrijkste kwesties, doelen en belanghebbenden te identificeren en de bijbehorende verwachtingen. Je identificeert bronnen die de groep het meest waarschijnlijk zullen helpen bij de taak. Je verduidelijkt de agenda en doelstellingen, en je maakt tijd vrij voor onderwerpen.
  • Je leidt de groep in de beginfase, schetst problemen, communiceert richting en de gewenste uitkomsten. Je helpt deelnemers bij hun taken, rollen en draagt bij aan hun werkwijze.
  • Je betrekt alle groepsleden bij de discussie. Je bouwt voort op de ideeën van de teamleden en je zorgt er tegelijkertijd voor dat andere leden niet worden overweldigd of ontmoedigd om input te geven.
  • Je ziet wanneer de groep afwijkt en je leidt het gesprek door naar productieve kanalen.
  • Je leidt de bespreking van complexe of verdeeldheid zaaiende kwesties om teamleden te helpen inzichten te ontwikkelen en betrokken te blijven bij de taak. Je beoordeelt wanneer problemen niet in de groep kunnen worden opgelost en richt de dialoog opnieuw op de essentiële doelen.
  • Je staat het eigendom van het proces toe aan groepsleden. Je benadrukt groepssuccessen en het gevoel van gedeelde prestatie. Je versterkt succes door een pleitbezorger te worden voor de beslissingen van de groep.

Hier een overzicht van andere competenties