Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie integriteit

  • Home
  • Competentie integriteit

Competentie integriteit

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je verdient het vertrouwen en het respect van anderen door consistente eerlijkheid en professionaliteit bij alle interacties.

Voorbeelden van de competentie integriteit

  • Je respecteert en handhaaft vertrouwelijkheid.
  • Je vertelt de waarheid en je bent eerlijk in alle transacties / handelingen.
  • Je houdt je aan beloften en toezeggingen aan anderen. Je doet het juiste, zelfs als dat moeilijk is. Je geeft niet toe aan druk om vooringenomenheid te tonen of anderen te manipuleren.
  • Je vermijdt situaties en acties die als ongepast worden beschouwd of die een belangenconflict vormen.
  • Je houdt je aan een reeks kernwaarden die worden weergegeven in beslissingen en acties.
  • Je geeft geen verkeerde voorstelling van jezelf en je gebruikt geen positie of autoriteit voor persoonlijk gewin.
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk, inclusief problemen of issues.

Hier een overzicht van andere competenties