Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie interpersoonlijke sensitiviteit

  • Home
  • Competentie interpersoonlijke sensitiviteit

Competentie interpersoonlijke sensitiviteit

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je kunt goed opschieten met anderen en je hebt een positieve wisselwerking met collega's en anderen.

Voorbeelden van de competentie interpersoonlijke sensitiviteit

  • Je begrijpt de interesses en zorgen van anderen.
  • Je luistert aandachtig naar de ideeën en zorgen van anderen.
  • Je vindt niet-bedreigende manieren om anderen te benaderen over gevoelige kwesties.
  • Je anticipeert op hoe anderen op een situatie zullen reageren.
  • Je merkt op en interpreteert wat anderen voelen, op basis van hun woordkeuze, toon, uitdrukkingen en ander non-verbaal gedrag.

Hier een overzicht van andere competenties