Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie luisteren

  • Home
  • Competentie luisteren

Competentie luisteren

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je begrijpt en leert van wat anderen zeggen.

Voorbeelden van de competentie luisteren

  • Je geeft de spreker onverdeelde aandacht en je lijkt geïnteresseerd in het bericht (bijv. je onderhoudt oogcontact, knikt).
  • Je luistert naar verbale en non-verbale signalen die een dieper begrip van de boodschap creëren.
  • Je laat anderen praten zonder hen onnodig te onderbreken.
  • Je stelt verhelderende vragen die duidelijkere of meer gedetailleerde informatie opleveren.
  • Je bevestigt begrip door te parafraseren of samen te vatten wat anderen hebben gezegd.

Hier een overzicht van andere competenties