Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie plannen en organiseren

  • Home
  • Competentie plannen en organiseren

Competentie plannen en organiseren

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je definieert taken en mijlpalen om doelstellingen te bereiken, waarbij de middelen optimaal worden gebruikt om die doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van de competentie plannen en organiseren

  • Je identificeert de volgorde van taken en de middelen die nodig zijn om een ​​doel te bereiken, en geeft prioriteiten aan de belangrijkste actiestappen. Je anticipeert op de gevolgen en risico's van beslissingen en acties.
  • Je zoekt en gebruikt input van anderen over kritieke acties, tijdlijnen, volgorde, reikwijdte, methodologie, verwachte resultaten en prioriteiten. Je ziet potentiële uitdagingen en kansen, en past plannen aan op basis van input.
  • Je creëert realistische planningen voor projecten en volgt deze. Je evalueert de vooruitgang tegen schema en doeldoelstelling.
  • Je monitort en evalueert sociale, fiscale en politieke trends die van invloed zijn op het plan. Je bereidt strategieën voor om met problemen of drastische veranderingen om te gaan.
  • Je evalueert voorgestelde acties en tijdlijnen tegen de missie en waarden van de organisatie. Je integreert het huidige plan met andere plannen als dat nodig is om de algehele missie te bereiken.
  • Je anticipeert en bereidt je voor op aanstaande evenementen en zorgt ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn.
  • Je zet dingen in opeenvolgende en/of logische volgorde ter voorbereiding op het bereiken van een doel.

Hier een overzicht van andere competenties