Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie politiek-bestuurlijke sensitiviteit

  • Home
  • Competentie politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Competentie politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je gebruikt kennis van de werking, structuur en cultuur van de organisatie en het politieke klimaat om problemen op te lossen en doelen te bereiken.

Voorbeelden van de competentie politiek-bestuurlijke sensitiviteit

  • Je begrijpt hoe de rollen, producten en diensten van de eigen werkeenheid zich verhouden tot en impact hebben op die van andere werkeenheden. Je ziet de onderlinge verbanden tussen onderdelen van de organisatie.
  • Je hebt kennis van de missie, waarden, middelen, cultuur, systemen en bedrijfsstrategieën om oplossingen te vinden die de organisatie en haar klanten het beste dienen. Je kent de redenering achter belangrijke beleidslijnen, praktijken en procedures en je zoekt naar uitzonderingen (wanneer nodig) om doelen te bereiken.
  • Je benut zowel formele kanalen als informele netwerken om doelen te bereiken. Je vormt allianties met belangrijke spelers om dingen voor elkaar te krijgen.
  • Je begrijpt interne en externe politiek en hun impact op de organisatie. Je gebruikt middelen en je manoeuvreert de politiek om problemen op te lossen of doelen te bereiken.
  • Je blijft op de hoogte van problemen die van invloed kunnen zijn op de missie.
  • Je ondersteunt de missie en doelstellingen van de openbare dienst.

Hier een overzicht van andere competenties