Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie probleemoplossend vermogen

  • Home
  • Competentie probleemoplossend vermogen

Competentie probleemoplossend vermogen

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Anticiperen op problemen; je ziet hoe een probleem en de oplossing ervan andere eenheden zullen beïnvloeden, Je verzamelt informatie voordat je beslissingen neemt. Je weegt alternatieven af tegen de doelstellingen en komt tot redelijke beslissingen. Je past je goed aan veranderende prioriteiten, deadlines en richtingen aan. Je werkt aan het elimineren van alle processen die geen waarde toevoegen. Je bent bereid actie te ondernemen, zelfs onder druk, kritiek of strakke deadlines. Je neemt geïnformeerde risico's. Je herkent en evalueert nauwkeurig de signalen van een probleem. Je analyseert huidige procedures voor mogelijke verbeteringen. Je stelt de leidinggevende tijdig op de hoogte van problemen. Je analyseert het probleem door alle relevante informatie te verzamelen en te ordenen. Je identificeert oorzaak-gevolgrelaties. Je komt met passende oplossingen.

Voorbeelden van de competentie probleemoplossend vermogen

  • Je kadert problemen in voordat je ze probeert op te lossen. Je analyseert problemen en identificeert al hun facetten, inclusief verborgen of lastige aspecten.
  • Je geeft inzicht in de grondoorzaken van problemen. Je genereert een scala aan oplossingen en trainingen met voordelen, kosten en risico's die aan elk zijn verbonden.
  • Je onderzoekt alle bronnen naar antwoorden en denkt ‘buiten de kaders’ om opties te vinden. Je gebruikt de goede ideeën van anderen om oplossingen te helpen ontwikkelen. Je zoekt advies van degenen die soortgelijke problemen hebben opgelost.
  • Je test voorgestelde oplossingen tegen de realiteit van waarschijnlijke effecten voordat er verder gegaan wordt.
  • Je evalueert de gekozen actie nadat deze is geïmplementeerd om het resultaat ervan te bepalen en de effecten ervan.

Hier een overzicht van andere competenties