Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie projectmatig werken

  • Home
  • Competentie projectmatig werken

Competentie projectmatig werken

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je structureert en leidt het werk van anderen met betrekking tot projecten of programma's.

Voorbeelden van de competentie projectmatig werken

  • Je zorgt ervoor dat de doelen en de criteria voor succes van het project of programma duidelijk zijn gedefinieerd.
  • Je verduidelijkt de gerelateerde rollen en verantwoordelijkheden, resultaten, mijlpalen, limieten voor onafhankelijke besluitvorming en behoeften en wensen van de primaire klanten.
  • Je zorgt ervoor dat de benodigde middelen en vaardigheden onder het personeel beschikbaar zijn.
  • Je ontwikkelt redelijke prestatienormen en manieren om de kwaliteit van de resultaten te evalueren.
  • Je integreert de ideeën en behoeften van anderen bij het ontwikkelen van haalbare strategieën om de doelen te bereiken. Je verkrijgt de acceptatie van en ondersteuning door belanghebbenden voor die strategieën.
  • Je evalueert de voortgang en het succes aan de hand van prestatienormen. Je evalueert en lost de tekortkomingen en de uitdagingen op. Je zorgt ervoor dat deadlines worden gehaald en je houdt belanghebbenden op de hoogte van de projectstatus.

Hier een overzicht van andere competenties