Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie schriftelijke communicatie

  • Home
  • Competentie schriftelijke communicatie

Competentie schriftelijke communicatie

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je brengt ideeën en feiten schriftelijk over in de taal die de lezer het beste begrijpt.

Voorbeelden van de competentie schriftelijke communicatie

  • Je gebruikt een correcte woordenschat, spelling, grammatica en interpunctie.
  • Je stelt duidelijke, directe, beknopte, volledige berichten op.
  • Je kiest de meest effectieve en zinvolle vorm om ideeën en informatie uit te drukken. Je gebruikt opsommingstekens, tabellen of andere hulpmiddelen om gedetailleerde of complexe informatie te organiseren en te presenteren.
  • Je past de inhoud, toon, stijl en vorm aan aan de behoeften van de lezer, het onderwerp en de doel van de communicatie. Je gebruikt duidelijke taal om complexe of technische concepten uit te leggen.
  • Je organiseert informatie zodat feiten of ideeën op elkaar voortbouwen om de lezer naar een specifieke conclusie te leiden.
  • Je zorgt voor schriftelijke communicatie om het beoogde publiek effectief te bereiken.
  • Je gebruikt geschikte zakelijke schrijfstijlen of geavanceerde technieken en formats die geschikt zijn voor de functie.

Hier een overzicht van andere competenties