Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie teamplayer

  • Home
  • Competentie teamplayer

Competentie teamplayer

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je bevordert de samenwerking en toewijding binnen een team om doelen en resultaten te bereiken.

Voorbeelden van de competentie teamplayer

  • Je luistert naar en reageert gepast op de ideeën van andere teamleden.
  • Je biedt ondersteuning voor de ideeën en voorstellen van anderen.
  • Je drukt constructief onenigheid uit (bijv. door alternatieven voor te stellen die mogelijk acceptabel zijn voor de groep).
  • Je biedt hulp aan teamgenoten wanneer ze die nodig hebben.
  • Je geeft eerlijke en constructieve feedback en toont bereidheid om feedback van collega's te ontvangen.
  • Je moedigt teameenheid aan door informatie of expertise te delen en samen problemen op te lossen en het succes van het team voorop te stellen.
  • Je verzekert gezamenlijk eigenaarschap van het stellen van doelen, toezeggingen en prestaties. Je betrekt daarbij iedereen in het team.

Hier een overzicht van andere competenties