Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Competentie veiligheidsbewustzijn

  • Home
  • Competentie veiligheidsbewustzijn

Competentie veiligheidsbewustzijn

Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn

Je houdt je aan alle veiligheidswetten, voorschriften, normen en praktijken op de werkplek.

Voorbeelden van de competentie veiligheidsbewustzijn

  • Je voert het werk te allen tijde op een veilige manier uit. Je vermijdt situaties die de gezondheid en veiligheid in gevaar brengen voor jezelf en anderen.
  • Je organiseert de persoonlijke werkruimte zodanig dat de kans op een ongeval of andere onveilige situatie geminimaliseerd wordt.
  • Je controleert op mogelijke gevaren of inbreuken op beveiligingsplannen op de werkplek en rapporteert deze aan het management of op de werkvloer.
  • Je reageert positief op veiligheidsgerichte feedback.
  • Je moedigt anderen aan en ondersteunt ze om veilig te kunnen werken.

Hier een overzicht van andere competenties