Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Compliance Officer | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Compliance Officer | Freelance | Interim | ZZP

Compliance Officer | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Compliance Officers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Compliance Officers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een Compliance Officer precies?

Het naleven van de geldende wetten en regels is uiterst belangrijk voor een bedrijf om op de juiste manier zaken te kunnen doen. Dit is voor elk bedrijf, zowel groot als klein, belangrijk en kan flink wat inspanning vereisen. Daarom kan het inschakelen van een Compliance Officer een uitkomst bieden.

Deze functionaris richt zich binnen een financiële instelling op het naleven van de geldende wetten en regelgeving. Hij of zij kan een onafhankelijke rol hebben als adviseur, waarbij een tijdelijke of interim Compliance Officer ingeschakeld kan worden. Daarentegen kan er ook sprake zijn van een vaste aanstelling binnen een bedrijf.

Wat is een Compliance Officer precies, welke werkzaamheden en taken worden vervuld in deze positie en welke eigenschappen moet je hebben voor deze rol?

2. Wat houdt de rol van Compliance Officer in?

Een Compliance Officer (CO) is in eerste instantie verantwoordelijk voor het beschermen van de integriteit en reputatie van een onderneming. Deze formele functie richt zich op het naleven van de wetten en regels. Binnen een bedrijf dient de CO de geldende wetten en regels die relevant zijn voor het bedrijf nauwlettend te volgen. Wanneer er problemen optreden met het naleven van deze wetten kan de CO passende acties ondernemen.

Op deze manier worden risico's voor de reputatie van het bedrijf zoveel mogelijk beperkt. Het is overigens niet alleen belangrijk dat de CO zelf de wetten en regels begrijpt en volgt. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor het op een begrijpelijke manier communiceren van de situatie aan andere onderdelen in het bedrijf.

Dit betekent dat de CO andere medewerkers binnen een bedrijf bewust moet maken van eventuele problemen met de navolging van de regels. Risico's moeten in kaart gebracht worden en bij nieuwe wetten en regels moet advies aan hogere rangen gegeven kunnen worden. De CO houdt hiervoor zowel interne als externe ontwikkelingen goed in de gaten.

3. De noodzaak van een Compliance Officer

Voor elk bedrijf is het zoals gezegd belangrijk om de geldende regels en wetten te volgen. Hierdoor is het inschakelen van een CO ook een goede zet. Vooral bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen zijn vaste Compliance Officers aangesteld om de naleving van de regels te verzekeren.

Ook bij veel grote bedrijven, uit allerlei branches, is sprake van een speciale afdeling die zich richt op "compliance". Dit komt omdat er veel regels en wetten zijn waaraan bedrijven zich moeten houden, waarbij een hoge prijs zit aan het tegen de regels ingaan. Tevens zorgt dit voor veel imagoschade en daardoor winstverlies.

Compliance Officers kunnen ook voordelen bieden voor kleine bedrijven. Voor deze bedrijven is het inschakelen van een freelance Compliance Officer of zzp Compliance Officer een goede optie. Zo kan namelijk wel gebruik gemaakt worden van de diensten van een CO, zonder dat een bedrijf ergens langdurig aan vastzit.

4. Welke taken en werkzaamheden verricht een CO?

Een CO is dus verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving binnen een bedrijf. Wat houdt dit echter precies in en welke taken vallen hieronder? De volgende taken dient een CO uit te voeren:

 • Achterhalen van geldende regelgeving die relevant is voor het desbetreffende bedrijf. Dit wordt ook wel een scope-bepaling genoemd.
 • Beoordelen en waar nodig verbeteren van de interne wet- en regelgeving van een onderneming.
 • Controleren van transacties van werknemers aan de hand van de regelgeving.
 • Opstellen van een risicoanalyse met betrekking tot de mate van compliance.
 • Rapporteren aan de raad van commissarissen, het bestuur en de toezichthouders over de stand van zaken.
 • Rapporteren van eventuele problemen of praktijken die in strijd zijn met de wet bij de directie. Denk hierbij aan de financiering van terrorisme, marktmisbruik en witwassingspraktijken.
 • Signaleren van veranderingen in de wet- en regelgeving in de sector of het vakgebied. Hierbij moet ook ingespeeld worden op deze ontwikkelingen.
 • Voorlichting geven om bewustwording van compliance te creëren bij het personeel van een bedrijf.

5. Samenwerkingsverbanden

Een CO staat in verbinding met alle onderdelen van een bedrijf en dient daardoor ook te communiceren en samenwerken met veel andere medewerkers en onderdelen. Zo werkt een CO onder andere samen met accountants, bedrijfsjuristen, business analisten, consultants, programma managers, projectmanagers, QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) managers en risico managers.

6. Belangrijke wet- en regelgeving

De internationale regels en wetten veranderen voortdurend en zorgen voor veranderingen in diverse sectoren. Een aantal belangrijke internationale wet- en regelgeving waarmee COs te maken krijgen, zijn:

 • Dodd-Frank (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)
 • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
 • MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
 • SOx (Sarbanes-Oxley Act)
 • Wft (Wet op het financieel toezicht)
 • Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Hierbij is met name de Wft belangrijk binnen een organisatie.

7. Wat zijn de eigenschappen van een ervaren CO?

Een CO is als een soort spin in het web van een organisatie. De volgende vaardigheden zijn belangrijk voor een goede, ervaren CO:

 • Veel kennis hebben: De functie van een CO is complex en veelzijdig en vereist daardoor veel juridische kennis van de regels en wetten die van toepassing zijn op een bedrijf.
 • Goed kunnen communiceren, aangezien een CO met veel onderdelen van een bedrijf in verband staat.
 • Kunnen inleven en overtuigen van diverse partijen, aangezien het invoeren van nieuwe regels commerciële belangen kan doorkruisen.
 • Kunnen balanceren tussen het naleven van regels en het halen van belangrijke doelen.
 • Daadkrachtig zijn en de confrontatie aan durven gaan met beleidsbepalers en managers.

Kortom; een Compliance Officer is daadkrachtig, kundig en communicatief vaardig, waardoor de beleidsdoelen van een bedrijf op een juridisch juiste manier gehaald kunnen worden.