Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Controleleider | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Controleleider | Freelance | Interim | ZZP

Controleleider | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Controleleiders:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Controleleiders
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Controleleider

De taken en verantwoordelijkheden van een Controleleider kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Controleleiders, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Optreden als controleleider en vaststellen van een controle aanpak;
 • Operationeel aansturen van de controlepraktijk bij klanten;
 • Verantwoordelijk voor het uitvoerende controleteam en coördinatie van de werkzaamheden, het behalen van project
  milestones en de communicatie daarvan binnen en buiten het controleteam;
 • Coachen, aansturen begeleiden en stimuleren van teamleden in hun ontwikkeling;
 • Vaktechnisch uitvoeren van controles en bijzondere opdrachten bij de klanten waarbij het accent ligt op de complexere posten;
 • Reviewen van uitgevoerde werkzaamheden door minder ervaren medewerkers;
 • Toetsen van de jaarrekening aan wet- en regelgeving;
 • Optreden als primair aanspreekpunt van de klant en het bespreken van de aanpak, de bevindingen, de voortgang en de afronding van de controle;
 • Verantwoordelijk voor bepalen van de taken en verantwoordelijkheden binnen het team, de voortgang van de controle
  en het stellen van project milestones;
 • Communiceren met andere specialismen binnen de organisatie ten behoeve van de klanten;
 • Verantwoordelijk voor het opvragen en ontvangen van de relevante verantwoordingsstukken;
 • Beoordelen en becommentariëren van verantwoordingsstukken (bijv. jaarrekeningen); met name de eerste review;
 • Verantwoordelijk voor een volledig (elektronisch) dossier;
 • Verantwoordelijk voor meerwerk identificatie;
 • Opstellen van de begroting voor het intern overeengekomen urenbudget en het monitoren van de projecten;
 • Maken van factureringsvoorstellen en opstellen van de nacalculaties op verzoek van de (assistent) manager.