Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Credit Controller | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Credit Controller | Freelance | Interim | ZZP

Credit Controller | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Credit Controllers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Credit Controllers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Credit Controller

De taken en verantwoordelijkheden van een Credit Controller kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Credit Controllers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Inventariseren en analyseren van knelpunten in eigen debiteurenportefeuille;
 • Zelfstandig overleg voeren met declaranten;
 • Voorstellen doen omtrent te nemen acties, opvolging geven aan gemaakte afspraken;
 • Contact opnemen met cliënten inzake openstaande vorderingen en de hieruit voortkomende acties afhandelen;
 • Zorgen voor een juiste administratieve vastlegging van gemaakte afspraken;
 • Verzorgen van de informatiebehoefte op gebied van debiteurenbeheer voor interne en externe cliënten;
 • Bewaken van de voortgang van betalingsregelingen, surseances en faillissementen;
 • Verwerken van de debiteurenontvangsten;
 • Verwerken van onbekende ontvangsten en verzorgen van retourbetalingen;
 • Verstrekken van kopieën van declaraties, specificaties en rekeningoverzichten;
 • Overleg houden met en aanspreekpunt zijn van incassobureaus en curatoren;
 • Samen werken met declaranten, fee earners, secretaresses en andere medewerkers van de eigen organisatie;
 • Signaleren van knelpunten en voorstellen doen ter verbetering van de gehanteerde procedures en werkwijzen;
 • Input leveren bij functionele wijzigingen van de gebruikte software en uitvoeren van benodigde testprocedures;
 • Ondersteunen en adviseren van het management bij de dagelijkse werkzaamheden binnen het creditmanagement;
 • Ontwikkelen en verzorgen van diverse management rapportages ten behoeve van management en directie;
 • Coachen van medewerkers;
 • Optimaliseren en bewaken van de aanmaanprocedures;
 • Beoordelen en toewijzen van nieuwe en bestaande kredietlimieten
 • Beoordelen en vrij geven van orders;
 • Aanspreekpunt inzake nieuwe en bestaande limieten bij kredietverzekeraar;
 • Opstellen van garantiestellingen leverancierskredieten;
 • Verantwoordelijk voor eigen debiteurenportefeuille;
 • Verwerken van bankboekingen, mutaties en creditnota’s;
 • In kaart brengen en oplossen van disputen;
 • Aanspreekpunt voor de diverse vestigingsmanagers aangaande het debiteurenbeheer met betrekking tot bepaalde regio’s;
 • Beoordelen en adviseren bij werving van nieuwe medewerkers;
 • Aanmanen van binnen- en buitenlandse zakenrelaties om vorderingen te incasseren en betalingsafspraken te maken;
 • Disputen behandelen en oplossen;
 • Budgetteren dubieuze vorderingen;
 • Up-to-date houden van debiteurenledgers;
 • Verzenden van betalingsherinneringen;
 • Rapporteren over uitstaande vorderingen aan het management;
 • Kredietlimieten aanvragen en contact onderhouden met de kredietverzekeraar;
 • Schriftelijk en verbaal aanmanen om vorderingen te incasseren en om tot betalingsafspraken te maken;
 • Vraag en -infobaak van en naar het incassobureau;
 • Dubieuze debiteurensaldi in kaart brengen en boeken;
 • Debiteurengrootboekrekeningen verschonen en up-to-date houden.