• darkblurbg

Credit Controller | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Credit Controller     Ik ben een Credit Controller

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Credit Controllers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Credit Controllers
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No cure no pay
 • Wij hanteren een lage bemiddelingsfee van 9% in plaats van het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. U kunt zelf bepalen wat u wilt betalenKlik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Wilt u een Credit Controller in loondienst? Meer informatie over werving en selectie


 

Persoonlijke ontwikkeling

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Taken en verantwoordelijkheden van een Credit Controller

De taken en verantwoordelijkheden van een Credit Controller kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Credit Controllers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Inventariseren en analyseren van knelpunten in eigen debiteurenportefeuille;
 • Zelfstandig overleg voeren met declaranten;
 • Voorstellen doen omtrent te nemen acties, opvolging geven aan gemaakte afspraken;
 • Contact opnemen met cliënten inzake openstaande vorderingen en de hieruit voortkomende acties afhandelen;
 • Zorgen voor een juiste administratieve vastlegging van gemaakte afspraken;
 • Verzorgen van de informatiebehoefte op gebied van debiteurenbeheer voor interne en externe cliënten;
 • Bewaken van de voortgang van betalingsregelingen, surseances en faillissementen;
 • Verwerken van de debiteurenontvangsten;
 • Verwerken van onbekende ontvangsten en verzorgen van retourbetalingen;
 • Verstrekken van kopieën van declaraties, specificaties en rekeningoverzichten;
 • Overleg houden met en aanspreekpunt zijn van incassobureaus en curatoren;
 • Samen werken met declaranten, fee earners, secretaresses en andere medewerkers van de eigen organisatie;
 • Signaleren van knelpunten en voorstellen doen ter verbetering van de gehanteerde procedures en werkwijzen;
 • Input leveren bij functionele wijzigingen van de gebruikte software en uitvoeren van benodigde testprocedures;
 • Ondersteunen en adviseren van het management bij de dagelijkse werkzaamheden binnen het creditmanagement;
 • Ontwikkelen en verzorgen van diverse management rapportages ten behoeve van management en directie;
 • Coachen van medewerkers;
 • Optimaliseren en bewaken van de aanmaanprocedures;
 • Beoordelen en toewijzen van nieuwe en bestaande kredietlimieten
 • Beoordelen en vrij geven van orders;
 • Aanspreekpunt inzake nieuwe en bestaande limieten bij kredietverzekeraar;
 • Opstellen van garantiestellingen leverancierskredieten;
 • Verantwoordelijk voor eigen debiteurenportefeuille;
 • Verwerken van bankboekingen, mutaties en creditnota’s;
 • In kaart brengen en oplossen van disputen;
 • Aanspreekpunt voor de diverse vestigingsmanagers aangaande het debiteurenbeheer met betrekking tot bepaalde regio’s;
 • Beoordelen en adviseren bij werving van nieuwe medewerkers;
 • Aanmanen van binnen- en buitenlandse zakenrelaties om vorderingen te incasseren en betalingsafspraken te maken;
 • Disputen behandelen en oplossen;
 • Budgetteren dubieuze vorderingen;
 • Up-to-date houden van debiteurenledgers;
 • Verzenden van betalingsherinneringen;
 • Rapporteren over uitstaande vorderingen aan het management;
 • Kredietlimieten aanvragen en contact onderhouden met de kredietverzekeraar;
 • Schriftelijk en verbaal aanmanen om vorderingen te incasseren en om tot betalingsafspraken te maken;
 • Vraag en -infobaak van en naar het incassobureau;
 • Dubieuze debiteurensaldi in kaart brengen en boeken;
 • Debiteurengrootboekrekeningen verschonen en up-to-date houden.