Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Dangerous Goods Safety Advisor | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Dangerous Goods Safety Advisor | Freelance | Interim | ZZP

Dangerous Goods Safety Advisor | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Dangerous Goods Safety Advisors:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Dangerous Goods Safety Advisors
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een Dangerous Goods Safety Advisor?

Een Dangerous Goods Safety Advisor, ook wel veiligheidsadviseur van gevaarlijke goederen genoemd, wordt door een organisatie aangesteld wanneer zij gevaarlijke goederen vervoeren, laden of lossen in de Europese Unie. Dit is een vereiste voor ondernemingen in deze branche in 48 landen in totaal. De regels voor het vervoeren van gevaarlijke goederen zijn namelijk erg complex en elke vervoerswijze heeft ook zijn eigen regelgeving.

Daarom komt een DGSA inschakelen erg van pas, zodat organisaties zich netjes aan de regels houden en tegelijkertijd geen tijd kwijt zijn aan het naleven van de wetten omtrent gevaarlijke goederen. Zo worden ook belangrijke gezondheids-, milieu- en veiligheidsaspecten in acht genomen. Wat houdt de baan precies in op het gebied van opleiding, ervaring en eigenschappen en welke taken dient een Dangerous Goods Safety Advisor op zich te nemen in zijn of haar dagelijkse bezigheden?

2. Een Dangerous Goods Safety Advisor: acht inhoudelijke aspecten

A. Complexe regelgeving

Binnen deze functie heb je te maken met veel complexe regelgeving omtrent het vervoeren, laden of lossen van gevaarlijke goederen. Voor iedere vervoerswijze is daarnaast een eigen regelgeving ontwikkeld, waardoor binnenvaart, spoor en weg van elkaar verschillen qua regels en wetten. Ook zijn er weer afzonderlijke regels voor lucht- en zeevervoer. De voorschriften voor iedere modus van vervoer zijn identiek of vergelijkbaar en deze voorschriften zijn op de modelvoorschriften uit de "Aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen" gebaseerd. Dit wordt ook wel "Het Oranjeboek" genoemd en is uitgegeven door het comité van deskundigen over het vervoer van gevaarlijke goederen van de Verenigde Naties. Wereldwijd is er zo een geharmoniseerd systeem van classificatie en etikettering gecreëerd. De volgende 48 landen vallen onder deze regeling:

 1. Albanië;
 2. Andorra;
 3. Azerbeidzjan;
 4. België;
 5. Bosnië;
 6. Bulgarije;
 7. Cyprus;
 8. Denemarken;
 9. Duitsland;
 10. Estland;
 11. Finland;
 12. Frankrijk;
 13. Griekenland;
 14. Herzegovina;
 15. Hongarije;
 16. Ierland;
 17. IJsland;
 18. Italië;
 19. Kazachstan;
 20. Kroatië;
 21. Letland;
 22. Liechtenstein;
 23. Litouwen;
 24. Luxemburg;
 25. Macedonië;
 26. Malta;
 27. Marokko;
 28. Moldavië;
 29. Montenegro;
 30. Nederland;
 31. Noorwegen;
 32. Oekraïne;
 33. Oostenrijk;
 34. Polen;
 35. Portugal;
 36. Roemenië;
 37. Rusland;
 38. Servië;
 39. Slovenië;
 40. Spanje;
 41. Tadzjikistan;
 42. Tsjechië;
 43. Tunesië;
 44. Turkije;
 45. Verenigd Koninkrijk;
 46. Wit-Rusland;
 47. Zweden;
 48. Zwitserland.

B. Werkzaam bij de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen

Bedrijven die betrokken zijn bij het verzenden of vervoeren van gevaarlijke goederen over wegen of andere manieren van vervoer en activiteiten die hiermee te maken hebben, moeten een beroepsgekwalificeerde DGSA, oftewel veiligheidsadviseur, of meerdere inschakelen. Iemand met deze functie kan advies geven over gezondheids-, milieu- of veiligheidskwesties die verband houden met het vervoeren van gevaarlijke goederen en heeft alle wet- en regelgeving te allen tijden paraat.

Ondernemingen die bijvoorbeeld gevaarlijke goederen vervoeren, en daarnaast de vervoermiddelen laden, verpakken of vullen, zijn verplicht tot het aanstellen van een Dangerous Goods Safety Advisor. Ook exploitanten van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoeren van gevaarlijke goederen zijn onderworpen aan deze verplichting. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in luchthavens en expediteurs of magazijnhouders. Om erachter te komen of een onderneming verplicht is om een veiligheidsadviseur op dit gebied in te schakelen, zijn bepaalde richtlijnen opgesteld, waarin tevens de verantwoordelijkheden van Dangerous Goods Safety Advisors staan.

C. DGSA examen

Voordat iemand zichzelf veiligheidsadviseur van gevaarlijke goederen mag noemen, moet hij of zij het speciale DGSA examen gehaald hebben. De Health and Safety Authority heeft hiervoor het Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) aangesteld om als exameninstantie te dienen, welke examens voor verschillende vervoerswijzen aanbiedt.

D. Aanvullende opleidingen

In aanvulling op het examen worden er ook diverse opleidingen aangeboden, onder andere door het CILT, in de vorm van één- of tweedaagse seminars. Hierin worden de praktische aspecten van het werk als DGSA verteld en er zijn personen die helpen bij het vervullen van de noodzakelijke verantwoordelijkheden als veiligheidsadviseur van gevaarlijke goederen. Deze seminars kunnen gevolgd worden door mensen die een DGSA certificaat hebben gehaald. Om uiteindelijk Dangerous Goods Safety Advisor te worden, is het gebruikelijk dat een kandidaat een uitgebreide opleiding ondergaat bij een gespecialiseerde organisatie om nog aanvullende examens af te leggen. De kwalificatie hiervoor kan vijf jaar duren.

E. Beheersing van Engels en Nederlands

Voor deze baan is het belangrijk dat je zowel de Nederlandse als de Engelse taal mondeling en schriftelijk goed beheerst. Immers kom je veel in contact met internationale partijen en moet je ook binnen Nederland goed kunnen communiceren met betrokken organisaties.

F. Persoonlijke, schriftelijke en telefonische communicatievaardigheden

Het is tevens belangrijk om in het bezit te zijn van uitstekende contactuele eigenschappen, aangezien je op persoonlijk niveau, maar ook schriftelijk en telefonisch contacten moet onderhouden met allerlei partijen. Zo kan het vervoer van gevaarlijke goederen, en alle activiteiten die hierbij komen kijken, in goede banen geleid worden.

G. Ordelijk, oplossingsgericht en stressbestendig

Ordelijkheid, oplossingsgerichtheid en stressbestendigheid zijn drie zeer belangrijke eigenschappen wanneer je als DGSA aan de slag gaat of wilt gaan, aangezien je onder drukke omstandigheden moet blijven presteren en altijd aan doeltreffende oplossingen moet werken. Ook is het hebben van een goed overzicht van de situatie essentieel om je werk goed uit te kunnen voeren.

H. Enthousiast en flexibel

Je gaat altijd enthousiast te werk, waarnaast je een flexibele instelling hebt en allerlei soorten taken aan wilt pakken. Deze flexibiliteit wordt nog groter wanneer je als interim Dangerous Goods Safety Advisor, freelance Dangerous Goods Safety Advisor of zzp Dangerous Goods Safety Advisor gaat werken. Zo kun je voor diverse opdrachtgevers het vervoer van gevaarlijke goederen in goede banen leiden en doe je uiteenlopende ervaring op.

3. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een Dangerous Goods Safety Advisor?

De taken en verantwoordelijkheden van een DGSA worden in het volgende overzicht samengevat:

 • Adviseren van een organisatie omtrent het vervoeren van gevaarlijke goederen.
 • Bewaken van de activiteiten die met gevaarlijke stoffen worden ondernomen binnen een organisatie.
 • Analyseren of de activiteiten die ondernomen worden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit gebeurt aan de hand van de regels voor een specifieke vervoerswijze.
 • Melden aan de leidinggevenden dat er een ongeval is geweest.
 • Opstellen van gedetailleerde rapporten over ongevallen die hebben plaatsgevonden.
 • Nemen van effectieve maatregelen ter voorkoming van ongelukken met betrekking tot gevaarlijke goederen.
 • Opstellen van procedures voor de dagelijkse gang van zaken in het vervoer van gevaarlijke goederen en voor noodsituaties.
 • Opstellen van jaarverslagen over de veiligheid van het vervoeren van gevaarlijke stoffen.
 • Verwerken van de dagelijkse boekhouding.
 • Boeken van facturen.
 • Verwerken van de maandelijkse afschrijvingen en de loonkosten en het verzorgen van de betalingen.
 • Verzorgen van de betalingen binnen een organisatie omtrent het vervoeren van gevaarlijke goederen.
 • Verzorgen van de crediteuren en debiteuren administratie.
 • Ondersteunen bij het doen van de BTW aangifte bij maandelijkse en/of jaarlijkse afsluitingen.