Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Database Marketeer | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Database Marketeer | Freelance | Interim | ZZP

Database Marketeer | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Database Marketeers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Database Marketeers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

4 kenmerken van een database marketeer

Een database marketeer combineert de rollen van marketing en informatietechnologie (IT) en ontfermt zich over een breed werkveld. Het takenpakket van iemand met deze functie kan daardoor erg uiteenlopen. Zo ligt bij het ene bedrijf de nadruk op marketing en het gebruiken van data voor campagnes en strategieën, waar andere bedrijven zich juist richten op het uitvoeren van analyses en het opstellen van rapportages om campagnes te evalueren. Wat houdt dit beroep precies in, welke eigenschappen zijn essentieel en welke kenmerken horen bij de functie van een database marketeer?

Wat houdt het beroep in?

Database marketing is gericht op het systematisch verzamelen van data om dit vervolgens in een database samen te voegen en in te zetten voor diverse marketing gerelateerde activiteiten. Deze database bevat niet alleen informatie over klanten, maar ook over leads die ingezet worden om een markt te beïnvloeden. Doordat alle data hierdoor op één plek verzameld en opgeslagen wordt, is het makkelijker voor bedrijven om gericht marketingactiviteiten te ondernemen. Zo spelen organisaties ook beter in op de behoeften en wensen van klanten en marktsegmenten. Hierdoor is een-op-een marketing zelfs mogelijk. Met dit proces houdt een database marketeer, ook wel marketing intelligence analist genoemd, zich bezig.

Belangrijke eigenschappen

Diverse eigenschappen komen van pas voor een database marketeer, waaronder een veelzijdig karakter. Elke dag kan weer anders zijn en aan het begin van elke dag dienen de resultaten van campagnes en andere marketingactiviteiten goed bekeken te worden. Vervolgens wordt er met collega's en andere betrokkenen overlegd welke strategie de beoogde resultaten kan binnenslepen. Soms houdt iemand met deze functie zich bezig met video advertising en andere keren gaat het weer over de online vindbaarheid en nieuwe kansen voor marketing.

Een strategisch inzicht is ook onmisbaar, waardoor een marketeer een toekomstbeeld voor zich kan zien en hoe dit behaald kan worden. In aanvulling hierop is iemand in deze positie gericht op details, waardoor campagnes goed uitgedacht van start gaan, en nieuwsgierig. Door deze laatste competentie blijft een marketeer altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen om succes te bereiken. Hij of zij houdt hierbij allerlei factoren in de gaten en is erg datagericht. De digitale wereld is tegenwoordig de plek waar organisaties naam kunnen maken en concurrenten voor blijven.

Een marketing intelligence analist gaat mee met de constante beweging van marketing door de laatste trends te volgen op het gebied van customer journey, live video's, sociale media marketing en andere ontwikkelingen. Hierbij komt hij of zij zelf ook steeds met innovatieve, nieuwe ideeën. Dit gaat hand in hand met een sterk reactievermogen op bijvoorbeeld trends op sociale media, maar ook activiteiten van concurrenten.

Doordat database marketeers georganiseerd te werk gaan, is er een goed overzicht van de activiteit op sociale media kanalen en de effectiviteit van marketing. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van speciale kalenders en planningen voor uitgaande content. Een uitgebreide kennis van zulk soort sociale media tools is daarom noodzakelijk. Zo blijft een marketeer op de hoogte van updates en klantrelaties. Vervolgens kan hier weer creatief mee worden omgegaan in de vorm van advertenties, content, campagnes, evenementen en infographics.

Wat kenmerkt een baan als database marketeer?

1. Vier soorten data

Er zijn oneindige mogelijkheden met database marketing, waarbij de volgende vier soorten klantdata populaire middelen zijn:

 • Demographics. Dit omvat de buyer persona van klanten en met hoeveel mensen een organisatie een aankoopproces aangaat. Hierbij wordt ook gekeken naar andere eigenschappen van gebruikers, zoals sociale en culturele kenmerken.
 • Contractkenmerken. Contractkenmerken zijn bijvoorbeeld hoeveel producten of diensten klanten afnemen en de gemiddelde waarde van een order. Daarnaast biedt dit inzicht in de totale orderwaarde van klanten.
 • Firmographics. Deze data gaat over de bedrijfsnaam en de sector waarin het bedrijf actief is. Ook betrekt het financiële kenmerken van een bepaalde sector en trends en ontwikkelingen die zich hierin voordoen. Firmographics gaan tevens over omzetgegevens van een organisatie en daarmee de winstgevendheid.
 • Betrokkenheid. Tot slot gaat data over betrokkenheid over de pagina's die klanten op een website het meeste bekijken en welke items veel gedownload en gelezen worden.

2. Belang van database marketing

Database marketing, en dus database marketeers, zijn in de gedigitaliseerde wereld van tegenwoordig onmisbaar voor bedrijven. Door dit proces kan de juiste boodschap naar een klant op het juiste moment gestuurd worden. Hierdoor wordt tevens meer en beter inzicht verkregen in de behoeften van klanten, waardoor marketing gerichter ingezet kan worden. Dit scheelt een hoop kosten. Immers is het makkelijker om te bepalen welke boodschappen aanslaan als je het gedrag van je doelgroep in kaart kunt brengen en een goed beeld hebt van hun behoeften en interesses.

Door middel van deze informatie is het eenvoudiger om een doelgroep te segmenteren op basis van hun behoeften. Vervolgens kunnen deze segmenten gericht benaderd worden met een groter effect en conversie als resultaat. In feite krijgen de verschillende groepen ook een ander aanbod dat beter aansluit op hun gedrag en interesses. Hierdoor sluit dit concept aan op het leveren van persoonsgerichte marketing in plaats van een algemeen aanbod voor de gehele doelgroep.

3. Database marketing implementatie

Om database marketing te implementeren, moeten een aantal stappen gevolgd worden:

 • Segmentatie. Zoals is beschreven begint database marketing met een segmentatie van de doelgroep in verschillende segmenten. Dit proces is gebaseerd op het onderscheiden van klantgroepen op basis van de vier beschreven datatypen en hoeveel verschillende segmenten er gemaakt kunnen worden.
 • Acquisitie. Door te segmenteren, wordt inzicht verkregen in de meest rendabele klantsegmenten, wat tevens informatief is voor het identificeren en werven van nieuwe klanten. Zo wordt het duidelijk welke klanten het meeste opleveren en dus waar de meeste energie naartoe moet gaan.
 • Klantoptimalisatie. Vervolgens buigt een marketeer zich over de mogelijkheden om de omzet te vergroten bij bestaande klanten in de database. Door middel van de klantsegmentatie uit de eerste stap kunnen mogelijkheden voor cross- en up-selling gevonden worden. Cross-selling is hierbij het verkopen van producten in aanvulling op de al aangeschafte producten en bij up-selling wordt aan klanten een duurder, geavanceerder product verkocht.
 • Klantretentie. Het behoud van bestaande klanten levert vaak meer op dan het werven van nieuwe klanten, aangezien het een goedkoper proces is en gepaard gaat met een over het algemeen hogere orderwaarde. Database marketing kan hierbij van dienst zijn door loyaliteitsprogramma's te ontwikkelen voor het tevreden houden van bestaande klanten.
 • Resultaten meten. Het is ook belangrijk om continu de resultaten van alle activiteiten in kaart te brengen. Hiermee kunnen toekomstige activiteiten gebruikmaken van schone, actuele data, waardoor de beste resultaten behaald worden.
 • Bijsturen en optimaliseren. Tot slot is het belangrijk om campagnes bij te sturen en te optimaliseren aan de hand van de resultaten en evaluaties van de vorige stap. Zo worden toekomstige campagnes alleen maar beter en doeltreffender.

4. Veel doorgroeimogelijkheden

Database marketeers zijn dus onmisbaar voor organisaties voor een data gedreven marketing. Veel organisaties bieden mogelijkheden aan om door te groeien en ervaring is niet altijd een vereiste door de schaarste aan ervaren database marketeers. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor een marketeer om zich in verschillende richtingen door te ontwikkelen, zoals data analist of CRM marketeer.


Door de grote vraag naar specialisten in database marketing is het een aantrekkelijke markt voor tijdelijke professionals. Als jij bijvoorbeeld een interim database marketeer, freelance database marketeer of zzp database marketeer bent, kun je bij ons terecht met je cv voor een optimale match. Ook voor opdrachtgevers staan wij klaar, die bij ons gemakkelijk een aanvraag kunnen doen.