Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Decaan

Decaan

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Decanen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Decanen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een decaan is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over de studie- en beroepskeuze. Vaak geeft een decaan ook les in een schoolvak, maar er zijn ook fulltime decanen. Een decaan wordt ook wel schooldecaan, studieadviseur of LOB adviseur genoemd. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. Een andere term die relevant is is OSB. OSB staat voor Oriëntatie op Studie en Beroep.

Grotere schoolorganisaties beschikken over meerdere decanen en medewerkers die het decanaat ondersteunen. De functie decaan wordt ook gebruikt voor het hoofd van een universitaire faculteit en is daarnaast hoogleraar. Een decaan op de universiteit heeft dus een heel andere functie dan een decaan in het voortgezet onderwijs. Op deze pagina beschrijven wij de functie van decaan in het voorgezet onderwijs (VO).

Een decaan helpt dus de leerlingen in het VO om na te denken over hun toekomst. Een decaan adviseert en begeleidt de leerlingen (maar ook de ouders) bij het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding of beroep. De decaan maakt daarbij gebruik van allerlei beroepskeuzetesten en andere testen. De decaan is de expert op het gebied van de studiekeuze. Hiërarchisch valt een decaan onder de rector van de school.

Taken Decaan

De taken die een decaan heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Het opstellen van het LOB-beleid, dat zoveel mogelijk aansluit bij de visie van de school.
 • Informeren en adviseren aan leerlingen over de studie- en beroepsmogelijkheden, soorten onderwijs, vakkenpakketten en profielen.
 • Het onderhouden van contacten met andere instanties en instelling op het gebied van LOB en OSB.
 • Opstellen, afnemen en bespreken van beroepskeuzetests bij studenten.
 • Overleg met andere decanen (ook van andere schoolorganisaties) en andere overlegvormen.
 • Het adviseren van de directie, welke testen gebruiken?
 • Verrichten van administratieve werkzaamheden met betrekking tot het decanaat.

Competenties Decaan

 • Adviseren
 • Netwerken, een decaan beschikt over een professioneel netwerk. De decaan kent de mogelijke opleidingen en opleidingsinstituten, zowel op MBH, HBO als WO niveau.
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Coachen
 • Omgevingsbewust
 • Visionair
 • Empathisch ingesteld
 • Zelfreflectie
 • Kwaliteitsgericht
 • Servicegericht en dienstverlenende houding
 • Mensenkennis