Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Demand Planner | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Demand Planner | Freelance | Interim | ZZP

Demand Planner | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Demand Planners:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Demand Planners
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat moet je weten over een demand planner? 9 kenmerken

Door middel van demand planning kan de supply chain van een bedrijf optimaal werken. Een demand planner richt zich zodoende op het management van de supply chain en probeert zo goed mogelijk aan de toekomstige vraag te voldoen. Door middel van zo'n voorspelling en vooruitzicht weet een bedrijf beter wat er geproduceerd moet worden en hoe er ingespeeld kan worden op de vraag van de consument. Wat houdt dit vakgebied precies in, wat zijn de voordelen ervan en wat kenmerkt een demand planner allemaal?

Wat houdt demand planning precies in?

Demand planning richt zich op supply chain management en specifiek op de toekomstige vraag vanuit de markt. Om dit te voorspellen, worden allerlei stappen ondernomen, waarna uiteindelijk meer inzicht geboden wordt in wat er geproduceerd moet worden om aan de vraag te voldoen. Dit vakgebied wordt ook vaak demand en supply planning genoemd en is een combinatie van statistische prognoses maken en de vraag inschatten voor producten en diensten. Hierbij worden allerlei elementen geanalyseerd, zoals de productlevenscyclus en -familie en geografische locatie.

Diverse prognosemodellen moeten ook getest worden om de marketing, distributie, opslag en verkoop in te schatten en uit te plannen. Het is ook belangrijk om de daadwerkelijke verkoop en huidige vraag hierbij te betrekken om prognosefouten zoveel mogelijk te minimaliseren. Door middel van demand planning kan een onderneming het aanbod beter afstemmen op de vraag vanuit de markt. Doordat de markt continu fluctueert, is demand planning een dynamisch vakgebied. De prognose die een demand planner maakt, wordt daarbij vaak als basis gebruikt voor het inkoop- en productiebeleid van een bedrijf. Daarom is zorgvuldigheid essentieel om een realistische inschatting te kunnen maken.

Wat zijn de voordelen van demand planning?

Door demand planners op de juiste manier in te zetten, kunnen diverse voordelen behaald worden. Zo zorgen zij voor het verminderen van de voorraadkosten door de voorraad zo optimaal mogelijk af te stemmen op de vraag. Hierdoor hoeft er ook minder voorraad weggegooid te worden omdat het niet meer verkocht kan worden, bijvoorbeeld doordat de collectie is afgelopen en het product niet langer wordt aangeboden.

De voorraad verouderd tevens minder snel door demand planning en leveringen kunnen completer en tijdiger plaatsvinden. Dit leidt tot meer tevredenheid bij klanten. Door middel van demand planning zijn de verzendingskosten ook lager en er kunnen betere prijzen afgesproken worden met leveranciers doordat er meer inzicht is in de hoeveelheid die geleverd moet worden.

Wat zijn 9 belangrijke kenmerken van demand planning

1. Jaarplan voor productie

Demand planning is een breed vakgebied dat zich met de gehele supply chain bezighoudt. Iemand met deze functie voorspelt de vraag vanuit de markt en maakt een jaarplan voor de productie om vast te leggen hoeveel er van een bepaald product of dienst verwacht worden. De productie wordt hierbij over een jaar verspreid om de productiedruk en werkdruk te verspreiden. Zo is het mogelijk om de juiste hoeveelheden van een product op het juiste moment aanwezig te hebben. Vaak gaat het opstellen van een jaarplan in overleg met de Sales afdeling, aangezien zij de aanvragen vanuit de markt ophalen.

2. Consumentgedrag

Om de vraag van de consument te kunnen voorspellen, worden evenementen uit het verleden geanalyseerd evenals het gedrag van de consument. Soms moet de productie omhoog als er bepaalde evenementen plaatsvinden, zoals een feestdag. Een bakker produceert bijvoorbeeld extra oranje tompoezen als het WK voetbal en de Nederlandse kwalificatie plaatsvindt. De demand planner geeft in zo'n geval aan collega's door wat er nodig is, waarna planners voor productie, materiaal en personeel hun planning hier weer op aanpassen.

3. Relevante interne data

Data is een belangrijk onderdeel van succesvol data planning. Er wordt namelijk veel informatie gehaald uit diverse bronnen, wat weer gecombineerd wordt door middel van statistische technieken. Zo kan het supply chain management geoptimaliseerd worden en worden de beste prognoses van voorraden gebruikt om de productie zo nauwkeurig mogelijk aan te sturen. De volgende interne datagegevens worden gebruikt voor het maken van voorraadprognoses:

 • concurrentiekrachtige producten;
 • doorlooptijden;
 • out-of-stock gegevens;
 • productietijden;
 • productlevenscyclus;
 • rotatie van de voorraad;
 • timing van prijswijzigingen;
 • verkoopgegevens per locatie en kanaal;
 • verouderde voorraad.

4. Relevante externe data

Naast interne data wordt er ook gebruik gemaakt van externe data. Dit zijn gegevens die van buiten een bedrijf verzameld worden en zorgen voor een holistischer beeld van de werkelijkheid. De volgende soorten externe data worden gebruikt voor demand planning:

 • Aankoopgedrag van belangrijke consumenten;
 • globale en lokale omstandigheden gerelateerd aan de economie;
 • recente prestatiecijfers;
 • trends en ontwikkelingen binnen een sector;
 • verschuivingen in de markt en het aanbod.

5. Promoties en productlanceringen

Bepaalde gebeurtenissen, zoals promoties en lanceringen van nieuwe producten, hebben een grote invloed op de vraag naar producten in de toekomst. Als producten worden gepromoot, en dus worden aangepast of gewijzigd, zal er naar verwachting een stijging in de verkoop zichtbaar zijn. Deze stijging moet ook worden opgenomen in een prognose, omdat er anders niet genoeg van een product geproduceerd wordt om aan de toegenomen vraag te voldoen.

Daarnaast is het belangrijk om de juiste prognose te stellen bij lanceringen van nieuwe producten, om niet met te veel voorraad over te blijven, maar wel genoeg te hebben om een succesvolle lancering te ondersteunen. Overigens moeten demand planners ook rekening houden met de invloed van feestdagen op marketing en verkoop.

6. Product portfolio management

Het is belangrijk binnen demand planning om productgegevens bij te houden, omdat veel verkoopcijfers uit het verleden gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van toekomstige prestaties. Om dit overzichtelijk bij te houden wordt een product portfolio opgesteld, waarin allerlei informatie wordt opgenomen. Denk hierbij aan historische verkoopgegevens en informatie over de voorraad en vraag. Dit zijn dan weer goede indicaties voor hoe de toekomstige prestaties eruit zullen zien.

7. Key Performance Indicators (KPI's)

Een andere graadmeter voor de toekomstige vraag naar producten en diensten zijn de KPI's, wat in het Nederlands staat voor kritieke prestatie-indicatoren. Dit zijn variabelen die de prestaties van een product, merk en bedrijf analyseren en beoordelen. Op deze manier meten ze het succes van een onderneming in het algemeen, maar ze kunnen zich ook specifiek op een bepaalde campagne of actie richten. KPI's maken langetermijnsdoelen inzichtelijk, waardoor de voortgang in kaart kan worden gebracht. Voorbeelden van KPI's zijn de omzet, gemiddelde levertijd van een bestelling, het aantal klachten en aantal nieuwe klanten. Demand planners kunnen dit soort evaluaties gebruiken om de verkoopprognose op te baseren.

8. Communicatie en samenwerking

Een demand planner werkt met diverse afdelingen samen, waaronder de Sales afdeling en het marketingteam, welke in direct contact staan met de markt en consumenten. Daarnaast dient er regelmatig gecommuniceerd te worden met de inkoopafdeling om relevante data te verkrijgen voor prognoses. Overigens moeten andere afdelingen ook op de hoogte gehouden worden van voorspellingen om aanpassingen te kunnen doorvoeren.

9. Toekomstbeeld

Een demand planner kijkt naar de toekomst en dit vakgebied zelf blijft zich ook steeds verder ontwikkelen. Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van machine learning en andere kunstmatige intelligentie. Allerlei soorten software programma's en functionaliteiten vergemakkelijken het werk en vergroten de mogelijkheden van het plannen. Hierdoor is het ook makkelijker om in te spelen op veranderingen in vraag en aanbod.

Ben jij een interim demand planner, freelance demand planner of zzp demand planner of juist op zoek naar zo'n zelfstandige professional? Stuur je cv naar ons op of doe een aanvraag en wij maken de ideale match.

Een demand planner is verantwoordelijk voor het voorspellen van de vraag naar producten of diensten en het ontwikkelen van strategieën om de voorraad van het bedrijf op de juiste niveaus te houden. De belangrijkste taak van een demand planner is het plannen en beheren van de vraag naar producten en diensten, zodat het bedrijf in staat is om klanten tijdig en efficiënt te bedienen.

Enkele specifieke taken van een demand planner kunnen zijn:

 • Het analyseren van historische verkoopgegevens en trends om de toekomstige vraag te voorspellen.
 • Het samenwerken met sales- en marketingteams om marktontwikkelingen en veranderingen in de vraag van klanten in kaart te brengen.
 • Het bepalen van de optimale voorraadniveaus om aan de vraag te voldoen en tegelijkertijd voorraadkosten te minimaliseren.
 • Het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor de bevoorrading en het beheer van de voorraad.
 • Het opstellen van forecasts en productieplanningen voor de lange termijn.
 • Het monitoren en bijsturen van de vraagvoorspellingen op basis van veranderende marktomstandigheden.
 • Het rapporteren van de resultaten en het bespreken van verbetermogelijkheden met interne en externe stakeholders.

Een demand planner werkt doorgaans samen met verschillende interne en externe partijen, zoals sales- en marketingteams, productieplanners, inkoopafdelingen, leveranciers en klanten. Hij of zij rapporteert meestal aan een leidinggevende binnen de supply chain afdeling, zoals een supply chain manager.

Een demand planner dient over uitstekende analytische vaardigheden te beschikken om de vraagvoorspellingen en forecasts te maken en te analyseren. Daarnaast moet hij of zij kennis hebben van de markt, de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt en de supply chain processen die daarbij betrokken zijn. Een demand planner moet ook in staat zijn om te werken met planningstools, databases en ERP-systemen.