Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Development Manager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Development Manager | Freelance | Interim | ZZP

Development Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Development Managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Development Managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

12 kenmerken van een goede development manager

Een development manager is binnen een organisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zakelijke kant. Dit omvat het identificeren van nieuwe markten, ontwikkelen van waardevolle partnerships en creëren van nieuwe manieren om bestaande marktsegmenten te bereiken. Ook houden business managers zich bezig met het produceren van producten en diensten en de optimalisatie van dit proces om steeds beter in te spelen op de behoeften vanuit een markt en de doelgroep.

Door trends in de markt nauwlettend in de gaten te houden, kunnen duurzame relaties worden opgebouwd met potentiële partners en klanten. Overigens worden de huidige prestaties ook continu geëvalueerd om het volledige potentieel van een organisatie te kunnen bereiken. Hierdoor kan uiteindelijk de omzet van een bedrijf verhoogd worden, met als resultaat een maximale winst. Welke kenmerken, zoals verantwoordelijkheden, typische werkzaamheden en competenties, zijn onlosmakelijk verbonden met het beroep van een development manager?

1. Ontwikkelen van de business

Development managers worden ook wel business development managers of business developers genoemd en zijn verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, afhankelijk van het bedrijf en de branche waarin ze actief zijn. Toch zijn er wel raakvlakken voor elke development manager, aangezien hij of zij zich altijd richt op de commerciële ontwikkeling van een organisatie. Hier valt zowel het interne als externe commerciële proces onder. Hierdoor is een business developer verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de business.

Deze functie onderscheidt zich van die van een sales professional door het strategische aspect. Vanuit een ontwikkeld sales plan kan de manager van development een markt namelijk verder bewerken. Ook kijkt hij of zij naar andere interessante branches en aanvullingen voor het product portfolio. Op strategische wijze wordt er met klanten meegedacht om een bedrijf zoveel mogelijk te laten groeien.

2. Nieuwe zakelijke kansen

Een belangrijk aspect van de baan van een development manager is het onderzoeken en identificeren van nieuwe zakelijke kansen. Dit betekent dat de focus ligt op het exploreren van trends en groeigebieden, nieuwe markten, klanten en partnerschappen en mogelijke interessante product- en dienstcategorieën. Op deze manier kunnen kansen gecreëerd worden voor de groei van een bedrijf. Overigens moeten er ook steeds nieuwe manieren ontwikkeld worden om bestaande markten aan te blijven trekken.

Om deze zakelijke kansen en mogelijkheden tastbaar te maken, worden verkoopvoorstellingen en -analyses gemaakt. Zo kunnen de bevindingen uit onderzoeken makkelijk voorgelegd worden aan de raad van bestuur of het hogere management. Hierbij kunnen ook de sterke en minder sterke punten van een organisatie gepresenteerd worden en hoe goed deze aansluiten op de behoeften van klanten.

3. Groeistrategieën en -plannen

Op basis van onderzoeken en analyses worden groeistrategieën en -plannen gemaakt om de zakelijke kansen te grijpen en groei van een bedrijf te faciliteren. Levensvatbare inkomstenstromen generaliseren is hierbinnen een belangrijk thema, waarvoor business development managers ook regelmatig conferenties, evenementen en seminars bijwonen. In aanvulling hierop bespreekt een business developer promotieactiviteiten en -strategieën met de marketingafdeling en breidt sales activiteiten uit op klant- of regionaal niveau. Voor deze taken is het essentieel dat iemand in deze positie voldoende kennis heeft van en inzicht in de diensten en producten van een bedrijf. Immers moet over de invulling hiervan passend advies gegeven worden.

4. Contacten met verschillende partijen

Deze functie staat in contact met diverse belanghebbenden, zoals het bestuur en management van een organisatie, maar ook met de klanten. Het is belangrijk dat development managers in staat zijn om lange termijn relaties aan te gaan met zowel nieuwe als bestaande klanten. Zo heeft hij of zij een goed zicht op het huidige klantenbestand en op welke manier deze gemakkelijk kan worden uitgebreid.

Regelmatig dient iemand in deze positie ook te onderhandelen met belanghebbenden om de beste uitkomsten te genereren. Daarnaast hecht een business developer ook veel waarde aan het uitwisselen van betrouwbare feedback met deze belanghebbende partijen voor het bieden van een goede ondersteuning. Overigens geeft een manager in deze positie ook vaak sturing aan een heel business development team.

5. Wet- en regelgeving

Een development manager houdt altijd de huidige wet- en regelgeving bij om ervoor te zorgen dat een bedrijf aan deze regels blijft voldoen. Immers is het belangrijk dat richtlijnen worden nageleefd om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Verkoopcontracten moeten bijvoorbeeld op correcte wijze opgesteld worden en wetten en regels spelen een rol bij het omzetten van producten en diensten op basis van behoeften van klanten.

6. Nieuwsgierig karakter

Van nature is een business developer erg nieuwsgierig en hij of zij heeft de drang om nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken, omdat de huidige situatie altijd verbeterd kan worden. Door deze nieuwsgierigheid worden mogelijkheden ook makkelijker herkend, waardoor een bedrijf in beweging blijft en mee verandert met de omgeving.

7. Analytisch en strategisch denkvermogen

De belangrijkste taak van development managers is strategische beslissingen voorbereiden op basis van veel actuele informatie. Deze database moet ook continu worden aangevuld, wat betekent dat iemand in deze positie goed informatie moet kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren. Hier komen weer conclusies uit voort welke worden voorgelegd aan het bestuur en management voor het maken van goede strategische besluiten.

8. Uitgebreid netwerk

Met de juiste informatie ontwikkelen business developers groeipaden voor een bedrijf, welke alleen een kans van slagen hebben met de inbreng van een groot intern en extern netwerk van specialisten. Zeker in een snel veranderende omgeving moet er maximaal gebruik gemaakt worden van het persoonlijke en organisatienetwerk. Tevens draagt een manager van development bij aan het onderhoud en de uitbreiding van deze netwerken. Een competentie die hieraan verwant is, is goed zijn in samenwerken. Immers werkt business development in een multidisciplinaire omgeving met verschillende afdelingen en partijen samen, zowel intern als extern. Hierbij moeten ook goede development teams samengesteld en ondersteund worden.

9. Projectmanagement

Nadat initiatieven en nieuwe strategieën zijn goedgekeurd, moeten ze tot uitvoering gebracht worden, waarbij projectmanagement een grote rol speelt. Business development managers weten hier alles van en kunnen meerdere projecten stroomlijnen om een efficiënte pijplijn te creëren. Ook behouden ze hierbij een duidelijk overzicht en vermijden of minimaliseren ze de mogelijke risico's.

10. Veel ervaring

Professionals op het gebied van business development hebben door hun brede eerdere ervaring veel kennis van zaken. Zo is ervaring in aankoop en verkoop, financiën, leveranciersbeheer, marketing, productie- en projectmanagement, strategisch advies geven en wetgeving erg belangrijk. Daarnaast zijn ze bekend met de belangrijkste bedrijfsactiviteiten en de impact van activiteiten op elkaar. Vaak zijn development managers gespecialiseerd in een bepaalde expertise van bedrijfsactiviteiten.

11. Creatief en innovatief inzicht

Business developers komen steeds met nieuwe en originele ideeën en oplossingen, waarbij ze invalshoeken vinden buiten de bekende denkpatronen. Ook is een sterk innoverend vermogen essentieel. Hiermee kunnen namelijk makkelijk vernieuwingen voorspeld en doorgevoerd worden op het gebied van producten en diensten, strategieën en markten. De dagelijkse bezigheden van een development manager kenmerken zich door inzichten verkrijgen in situaties, het ontrafelen en oplossen van problemen en een volledig beeld verkrijgen van de context.

12. Focus op kwaliteit

Een business developer streeft binnen zijn of haar vakgebied altijd naar het nastreven van hoge kwaliteitsnormen en continue verbeteringen om de kwaliteit van processen te waarborgen. Iemand in deze positie leert snel en vertaalt nieuwe informatie gemakkelijk naar een praktische applicatie. Hierdoor wordt een toekomstvisie gecreëerd, waardoor een een bedrijf continu door blijft ontwikkelen.

Ben jij een interim development manager, freelance development manager of zzp development manager of ben jij als opdrachtgever juist naar zo'n zelfstandige professional op zoek? Meld je dan bij ons aan voor een goede match door je cv op te sturen of een aanvraag te doen.