Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Directeur Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Directeur Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

Directeur Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Directeuren Bedrijfsvoering:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Directeuren Bedrijfsvoering
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een directeur bedrijfsvoering?

Een directeur van de bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het aansturen van een bedrijfsonderdeel gericht op de bedrijfsvoering. Deze baan kan op allerlei plaatsen uitgevoerd worden en daarom is het een divers, flexibel beroep. Iemand in deze positie staat veel in contact met anderen binnen en buiten de organisatie en wordt veelal belast met het opstellen van beleid.

Wat houdt de baan van een directeur bedrijfsvoering precies in? Welke taken dienen mensen in deze positie allemaal op zich te nemen? Aan welke functie eisen moeten directeuren van de bedrijfsvoering voldoen? En welke eigenschappen zijn essentieel om dit vak goed uit te kunnen voeren?

2. Wat houdt de functie directeur bedrijfsvoering precies in?

Binnen een organisatie richt een directeur van de bedrijfsvoering zich op het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van strategisch beleid. Dit omvat beleid omtrent het personeel, de gebruikte Informatie- en Communicatie Technologie (ICT), logistieke processen, archivering en financiën. Mensen met deze functie staan hier niet alleen voor, maar worden ondersteund door andere partijen in de organisatie. Ook dient hiermee nauw contact onderhouden te worden.

Het gaat hier om een diverse functie, welke ook in elke sector en ieder vakgebied weer anders kan voorkomen. Over het algemeen dienen directeuren in de bedrijfsvoering zich te buigen over de structuur en de organisatie van een bedrijf, waarnaast ondersteunende processen verzorgd moeten worden. Ook moet iemand in deze positie leiding geven aan anderen en een bedrijfsonderdeel vertegenwoordigen. Een goede samenwerking is gedurende dit hele proces essentieel om een goed functioneren te waarborgen.

3. Werkveld

Directeuren van de bedrijfsvoering kunnen zowel vast als tijdelijk aan de slag bij een organisatie. Door als interim directeur bedrijfsvoering, freelance directeur bedrijfsvoering of zzp directeur bedrijfsvoering te werken, ben je flexibel inzetbaar bij diverse opdrachtgevers. Dit zorgt voor veel ervaring in het werkgebied en zo speel je in op de veranderlijkheid van de personele bezetting binnen veel bedrijven.

Een voorbeeld van een werkplek is binnen het onderwijs, bijvoorbeeld op een universiteit. Hier kun je verantwoordelijk worden gesteld voor de aansturing van een bepaalde faculteit en werk je samen met het College van Bestuur (CvB). Gezamenlijk worden doelen vastgesteld en wordt het beleid ontwikkeld, welke eveneens op de juiste manier moet worden uitgevoerd en geëvalueerd.

Een ander voorbeeld is werken voor de overheid, zoals bij een plaatselijke gemeente. Hier dien je nieuwe ontwikkelingen en trends te ontwikkelen rondom bedrijfsvoering en vaak is dit gericht op informatiemanagement, aangezien gemeenten veel met informatieverwerking te maken hebben. Je moet daarnaast de visie van de gemeente uitdragen en een balans vinden tussen sturing en ruimte geven en beheersen en inspireren.

4. Wat zijn de taken van een directeur bedrijfsvoering?

Door de diverse posities waar directeuren van de bedrijfsvoering werkzaam kunnen zijn, lopen de taken en werkzaamheden uiteen. Echter, de volgende takenlijst geldt algemeen voor deze functie:

 • Beleidsvoorstellen ontwikkelen op administratief en financieel-economisch gebeid. Indien het beleid op diverse niveaus is goedgekeurd, moet het ook worden doorgevoerd door de hele organisatie.
 • Subsidiemogelijkheden in kaart brengen voor de organisatie en andere leidinggevende partijen hierover informeren. Er moeten vervolgens ook beleidsvoorstellen worden opgesteld over hoe deze mogelijke subsidies kunnen bijdragen aan een goede, gezonde bedrijfsvoering.
 • De uitvoering van de opgestelde planning en de controle cyclus voor het gehele proces bewaken en coördineren.
 • Rapportages voorbereiden en over de inhoud en mogelijke vervolgstappen adviseren aan hogere, leidinggevende partijen.
 • De formatieplanning van een organisatie verzorgen, oftewel hoeveel werknemers in vaste dienst noodzakelijk zijn om de werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren, wat van invloed op de financiële begroting.
 • Het administratiekantoor binnen een organisatie aansturen en erop toezien dat de documentatie van zaken goed verloopt.
 • Regels, bevoegdheden en procedures van de Administratieve Organisatie (AO) en de Interne Beheersing (IB) waarborgen.
 • Leiding en sturing geven aan de administrateurs, de ICT, de centrale inkoop en het secretariaat.

5. Welk profiel moet een directeur bedrijfsvoering hebben?

Om dit vak uit te mogen oefenen, moet je voldoen aan een aantal belangrijke functie eisen, waarnaast je diverse persoonlijke eigenschappen moet bezitten.

A. Brede, theoretische kennis

Het is allereerst essentieel dat je voldoende kennis hebt vergaard van modern, financieel beleid binnen organisaties en hoe dit ingericht en toegepast kan worden. Ook dien je te weten hoe een eigentijdse planning in elkaar zit en op welke manier een controle cyclus kan worden gefaciliteerd. Daarnaast is kennis van AO en IB technieken en methodieken een vereiste om de financiële organisatie in te kunnen richten. Dit omvat ook het hebben van kennis van de financiële en materiële bedrijfsvoering en inzicht in de functionele en organisatorische verhoudingen van een organisatie. Tot slot zijn kennis van en affiniteit met de specifieke sector waarin je werkt vaak handig.

B. Ervaring

Veel bedrijven vragen daarnaast ook naar ervaring in het geven van leiding op een succesvolle manier bij vergelijkbare organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn in dezelfde branche of sector of waar de taken overeenkomen. Ook is het vaak vereist om ervaring te hebben met de belangrijkste softwareprogramma's, welke je goed onder de knie moet hebben.

C. Standaard vaardigheden

Onder de functie eisen valt ook het hebben van vaardigheid met het analyseren van knelpunten, het uitvoeren van interne controles, het uitdragen van opgesteld beleid en het uitbrengen van doeltreffende adviezen. Je moet in staat zijn om tot resultaten te komen en afspraken na te komen.

D. Opleidingsachtergrond

Het is ook belangrijk om een relevante opleidingsachtergrond te hebben op minimaal HBO niveau. Er zijn diverse opleidingen beschikbaar in deze richting, zoals de HBO opleidingen Bestuursrecht, Programmamanagement en Algemene Wet Bestuursrecht. Je kunt ook een opleiding specifiek voor jouw sector volgen en aanvullende cursussen afronden om hetzelfde resultaat te bereiken.

E. Analytisch en bedrijfsmatig

Door je ervaring als manager beschik je over een goed analytisch en bedrijfsmatig vermogen. Je weet veel van de processen die er in bedrijven spelen en hoe je deze optimaal moet begeleiden aan de hand van passend beleid. Van nature kun jij gemakkelijk in kansen en mogelijkheden denken en handel je proactief. Ook hoort het bij deze baan dat je gevraagd en ongevraagd advies kunt geven.

F. Communicatief vaardig

Aangezien je continu in contact staat met andere betrokken partijen in de organisatie weet je op een heldere en transparante manier te communiceren. Je legt naadloos de verbinding tussen de inhoud, het proces en een bepaald resultaat. Hierdoor kun je ook goed netwerken opbouwen en samenwerkingsverbanden opzetten en onderhouden met belangrijke betrokken partijen. Je bent geïnteresseerd in anderen en wilt graag weten wat er allemaal speelt, waardoor je je ook kunt opstellen als sparringpartner.

G. Nieuwsgierig

Het is belangrijk dat een directeur bedrijfsvoering nieuwsgierig is en zo goed ontwikkelingen en veranderingen binnen en buiten de organisatie in de gaten houdt. Je staat open voor nieuwe dingen en weet op een creatieve manier patronen op te stellen. Ook wil je jezelf steeds blijven ontwikkelen.

H. Transparant

Tot slot ben jij een transparant en benaderbaar persoon waar mensen graag op afstappen. Je wil iedereen meenemen in het proces en ervoor zorgen dat iedereen doorgevoerd beleid ook begrijpt en accepteert. Dit doe je onder andere door doelgericht je werk te doen en het integrale perspectief te schetsen. Ook kun je goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, waardoor je prioriteiten kunt stellen in het werk. Je geeft advies, maar laat je zelf ook adviseren om er zeker van te zijn dat alle mogelijke kansen optimaal benut worden.