Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Directeur Financien | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Directeur Financien | Freelance | Interim | ZZP

Directeur Financiën | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Directeuren Financiën:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Directeuren Financiën
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is tegenwoordig de rol van de Directeur Financiën?

De arbeidsmarkt is breder, globaler en dynamischer geworden en vraagt steeds meer om een nieuw beroepsprofiel: een profiel dat voortdurend in ontwikkeling is. Aan het hoofd van ondernemingen is de vraag niet anders en vandaag de dag zijn zelfs de verantwoordelijkheden van een Directeur Financiën veranderd.

Bekend als de persoon die het gebruik van geld binnen de onderneming beheert, meer dan als de "man of vrouw" met de cijfers, nu de Directeur Financiën wordt beschouwd als de rechterarm van de CEO, die optreedt met een veel strategische visie op de toekomst. Maak kennis met de nieuwe rol van deze beroepsbeoefenaar.

2. Wat is een Directeur Financiën

Deze functie betreft de professional die verantwoordelijk is voor het toezicht op de financiële activiteiten en operaties van een onderneming, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van strategieën en die een essentieel onderdeel vormt van het besluitvormingsproces van de onderneming.

Hun bekwaamheden kunnen van onderneming tot onderneming verschillen, maar gezien de noodzakelijke bekwaamheid op het gebied van financieel beheer, heeft de Directeur Financiën over het algemeen een opleiding en ervaring op boekhoudkundig of financieel gebied.

3. Jouw rol binnen het bedrijf

Vóór de technologische omwenteling was de routine van deze beroepsbeoefenaar beperkt tot het analyseren van gegevens en het opstellen van verslagen voor de raad van bestuur. Met de technologie en de dynamiek van de markt is het niet langer een garantie voor financiële stabiliteit van de onderneming om de hele dag alleen maar met cijfers bezig te zijn.

Naast het verzorgen van het imago van de onderneming ten opzichte van leveranciers en financiële organisaties, het beoordelen van budgetten en belangrijke economische aspecten, heeft deze beroepsbeoefenaar nu essentiële functies verworven voor het succes van de onderneming.

4. De verantwoordelijkheden van de Directeur Financiën anno 2022

A. Bedrijfsvisie

Terwijl zijn team zich bezighoudt met de cijfers en de financiële indicatoren, moet de Directeur Financiën zich concentreren op het zien van de situatie in haar geheel. Op die manier is hij meer beschikbaar om de andere sectoren/afdelingen bij hun specifieke projecten te begeleiden.

B. Evaluatie van de middelen

We kunnen stellen dat dit de fundamentele rol is van elke Directeur Financiën: de juiste verdeling van de financiële activa maken, steeds met het oog op het best mogelijke resultaat voor de onderneming. En het gaat niet alleen om het hebben van geld, maar om kapitaal, dat goed gebruikt moet worden.

C. Kennis van alle gebieden

De Directeur Financiën moet de persoon zijn die alles weet over alle afdelingen van een bedrijf, alsof hij een soort adviseur is die de juiste informatie verstrekt aan degenen die deze nodig hebben. Data-analyse, big data en ERP's zijn werkinstrumenten waarover deze beroepsbeoefenaar beschikt en die een meer kwalitatieve kennis mogelijk maken.

D. Deskundigheid in beleggingen

Om het geld van het bedrijf veilig te stellen, moet deze professional op de hoogte zijn van de beste investeringsmogelijkheden op de markt en ook van de indicatoren voor het rendement van investeringen. Het is niet zijn functie om de hele dag bijvoorbeeld de aandelen van de organisatie in de gaten te houden, maar om bij te dragen tot de beslissingen van de CEO, is het noodzakelijk dat hij enige kennis van zaken heeft.