Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Directeur IKC | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Directeur IKC | Freelance | Interim | ZZP

Directeur IKC | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Directeuren IKC:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Directeuren IKC
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een directeur IKC?

Een Integraal Kind Centrum, afgekort met IKC, organiseert onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen met een leeftijd van nul tot dertien jaar. Hier worden school en kinderopvang samengevoegd en er wordt vanuit een pedagogische visie bestuurd. Deze alles-in-één school bied diverse voorzieningen op één locatie, waardoor een optimale verzorging geboden wordt.

Het is ook belangrijk dat er een goede, duidelijke leiding is over zo'n centrum, wat voorzien wordt door de directeur IKC. Hij of zij is eindverantwoordelijke voor het centrum en moet voor de communicatie met betrokkenen zorgen, maar buigt zich ook over de kwaliteit en beleidsontwikkeling van het onderwijs en de opvang. Overigens draagt iemand in deze positie ook zorg voor het managen van het personeel.

Wat houdt dit beroep precies in, welke verantwoordelijkheden heeft een directeur IKC en hoe kun je in deze positie terechtkomen?

2. Wat houdt het zijn van een directeur IKC in?

IKC staat dus voor Integraal Kind Centrum en is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waarbij meerdere voorzieningen worden gegeven op één locatie omtrent opvang en onderwijs. De volgende voorzieningen kunnen beschikbaar zijn:

 • Basisschool;
 • Buitenschoolse opvang (BSO);
 • Kinderdagverblijf;
 • Voorschool;
 • Welzijnsactiviteiten;

In een IKC kunnen kinderen zich zowel op educatief als op sociaal niveau ontwikkelen door te spelen en anderen te leren kennen. Na groep acht wordt de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Dan kunnen zij niet meer naar een IKC gaan.

Als directeur van zo'n Integraal Kind Centrum stel je te alle tijden de belangen van kinderen voorop. Hij of zij moet het onderwijs en de opvang organiseren en ook vastgestelde beleidslijnen vertalen naar concrete programma's die doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat iemand in deze positie de wet- en regelgeving in de gaten houdt omtrent begeleiding, onderwijs, opvang, het beschikbare budget en de strategie. Tevens moeten directeuren van een IKC verantwoording af kunnen leggen aan de leiding van de organisatie over onder andere het beleid, de begroting en het personeelsmanagement.

3. Welke verantwoordelijkheden heeft een directeur IKC?

De taken en verantwoordelijkheden van een directeur IKC kunnen verdeeld worden in een aantal categorieën.

A. Algemeen

Een directeur IKC is eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt op een IKC en moet de missie en visie van de doelstellingen bewaken. Ook moet hij of zij affiniteit hebben met deze sector en werken naar bepaalde, belangrijke waarden. Waarden die belangrijk zijn, zijn onder andere:

 • Betrouwbaarheid;
 • Communicatie;
 • Gelijkwaardigheid;
 • Groei;
 • Professionaliteit;
 • Verantwoordelijkheid.

Waar nodig wordt advies gegeven en ook moeten passende oplossingen ontworpen worden voor problemen die zich voordoen. Tevens draag je in deze baan zorg voor het verbinden van relevante interne en externe contacten. Zo is het ook belangrijk dat je betrokkenheid en participatie van ouders of verzorgers stimuleert in het onderwijs en de kinderopvang. Je kunt effectief met hen communiceren, waarnaast je overleg kunt voeren met medezeggenschapsorganen.

B. Beleidsontwikkeling

Binnen deze functie moet je in staat zijn om inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar een eigentijds beleid en programma's ter uitvoering. Je moet informeren bij en verantwoording afleggen aan het College van Bestuur over het beleid dat gevoerd wordt. Dit beleid moet ook voorbereid, ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden binnen het IKC. Zo lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het management.

Ook ben je verantwoordelijk voor het vertalen van strategisch beleid in plannen voor meerdere jaren. Hiervoor is het belangrijk om interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het beleid te volgen en analyseren. Dit bijhouden is van belang voor het opstellen van een begroting en documenten ter verantwoording van de activiteiten die plaatsvinden in het Integraal Kind Centrum. Tot slot valt binnen deze categorie het waarborgen van de wettelijke kaders omtrent opvang en onderwijs.

C. Kwaliteit

Een volgende taak is het waarborgen van de kwaliteit van opvang en onderwijs, waarbij je de organisatie van deze processen in de gaten houdt en ondersteuning biedt om zo hoog mogelijke resultaten te bereiken. Je kunt richting geven aan de kwaliteitszorg en sturing aan de organisatie in zijn geheel. Hierbij moet je ook oog hebben voor de inhoud van geleverde ondersteuning en innovatie binnen opvang en onderwijs.

D. Personeelsmanagement

De directeur van een IKC moet leiding geven aan de medewerkers van het centrum en stimuleert en faciliteert tevens de begeleiding en ontwikkeling van het personeel. Hij of zij verzorgt zodoende ontwikkelingsgesprekken of ziet erop toe dat het middenmanagement dit doet. Ook kunnen er beoordelingsgesprekken gevoerd worden, waarbij bepaalde afspraken rondom het functioneren worden besproken. Immers is de directeur verantwoordelijk voor goede personele zorg, het personeelsbeheer en optimaal werkgeverschap, waarnaast hij of zij voor de selectie en werving van personeel moet zorgen.

4. Welke opleiding en ervaring is er vereist voor een positie als IKC Directeur?

Je moet ten eerste beschikken over HBO of WO werk- en denkniveau, waarvoor je een gecertificeerde schoolleidersopleiding moet hebben afgerond. Ook moet je ervaring hebben in leidinggeven in het primair onderwijs. Daarnaast moet je aantoonbare ervaring hebben in het managen van het onderwijs en/of de kinderopvang. Het is sowieso goed om affiniteit te hebben met onderwijs en opvang.

Andere belangrijke capaciteiten zijn het hebben van oog voor innovatie en ondernemerschap, waarnaast kennis van processen in de bedrijfsvoering en het onderwijs essentieel zijn. Je moet begrijpen hoe een stichting functioneert en hoe besluitvorming in zijn werk gaat. Je beschikt in aanvulling hierop over adviesvaardigheden en sociale vaardigheden en hebt een goed zelf reflecterend vermogen. Tevens ben je goed in het begeleiden en organiseren van werkprocessen en je kunt professionals adequaat aansturen.

5. Tijdelijke functie

Het onderwijs is een dynamische wereld en zodoende kunnen vraag en aanbod erg variëren. Daarom is het zijn van een tijdelijke kracht, bijvoorbeeld door te werken als interim directeur IKC, freelance directeur IKC of zzp directeur IKC, een goede keuze. Zo ben je flexibel en breed inzetbaar en doe je diverse, uiteenlopende kennis op.