Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Directeur School | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Directeur School | Freelance | Interim | ZZP

Directeur School | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Directeuren School:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Directeuren School
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

De directeur school: 7 punten over deze professional die als bestuurder anderen aanstuurt

Als je tien mensen vraagt wat een schooldirecteur doet, krijg je waarschijnlijk tien ongeveer gelijke antwoorden. Niet iedereen weet dat deze functie meer inhoudt dan de ‘baas’ van de school zijn, en anderen aansturen. En slechts weinigen vermoeden hoe breed zijn takenpakket is. Want directeur school worden vraagt een breed palet aan kwaliteiten en liefst ook veel ervaring. Want je komt heel wat uitdagingen tegen op je pad als schooldirecteur. Laten we eens naar zijn taken en verantwoordelijkheden kijken.

1. Statutair directeur

Wat de directeur van een school doet, is vastgelegd. Niet alleen in een functiebeschrijving, maar ook in het managementstatuut van de school. Daaruit wordt dus ook direct duidelijk wat zijn verantwoordelijkheden zijn, waarop men hem mag aanspreken. We hebben het over de school, maar een schooldirecteur kan die functie ook uitoefenen voor verschillende scholen, zeker als ze allemaal te klein zijn om een fulltime directeur aan te stellen. Voor een zzp directeur school zijn dit opdrachten met nog meer variatie. Elke school heeft immers zijn eigen karakter, en wellicht moeilijkheden. Geen uitdaging is echter te groot voor de doorgewinterde freelance directeur school.

2. Organisator, onderwijskundige en huishoudelijke bestuurder

Dus: een goede directeur school is iemand met niet alleen een uitstekende maar ook heel gevarieerde basis, opgebouwd door opleidingen en cursussen. Pedagogisch onderlegd en een goede manager zijn, is allang niet meer voldoende voor dit mooie beroep. Hij is een soort spin in het web, een spin die soms middenin de dagelijkse schoolbusiness staat, soms in een helikopter (of met een drone) boven het onderwijslandschap vliegt. Hij wil altijd op de hoogte zijn van wat er speelt, ook als hij niet hoeft in te grijpen. Om te begrijpen, en te kunnen invoelen, wat er bij zijn onderwijzend personeel op het werkpad komt, heeft hij liefst zelf ook veel ervaring met voor de klas staan. Een interim directeur school die op verschillende niveaus les heeft gegeven, en leidinggevende en bestuurlijke ervaring heeft, is vaak spekkoper.

3. Leidinggevende

Een hele belangrijke taak van het school directeur zijn, is natuurlijk het leidinggeven. Het is belangrijk dat hij daarbij een stijl van leidinggeven kiest die past bij de school, het onderwijs, de leerkrachten en overig personeel. Het ene team is natuurlijk meer zelfsturend dan het andere. Het ene team heeft behoefte aan een stevige manier van leidinggeven, waardoor men exact weet waar men aan toe is. Het andere team heeft alleen wat richting nodig, maar weet verder precies wat er wordt verwacht en nodig is. Iedereen pakt zijn rol, en de motor draait op volle toeren. Natuurlijk heeft elke freelance directeur school zijn eigen stijl, maar de ervaren zzp directeur school kan wel een beetje ‘spelen’ met stijlen, naar gelang de situatie daar om vraagt. Ook zorgt hij ervoor dat er geen zand in de motor komt, of zo snel mogelijk wordt verwijderd.

4. Aanspreekpunt

Verder is de directeur school ook aanspreekpunt, niet alleen voor zijn teamleden, maar ook voor alle ouders van hun leerlingen. Want er speelt nogal wat in die jarenlange periode die een leerling op school doorbrengt. Of hoort door te brengen, want spijbelen komt natuurlijk ook nog steeds voor. Hij moet dus het geduld hebben om naar ouders te luisteren. Want wat hij wellicht voor de zoveelste keer hoort, is voor hen nieuw. Het baart hen zorgen, mogelijk slapen ze niet door het gedrag van hun kind. Hij moet ouders gerust kunnen stellen, maar ook eerlijk tegen hen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om hun verwachtingen, die hun kind blijkbaar niet waar maakt. Ze zullen het lastig vinden, maar ook op prijs stellen. En natuurlijk schakelt de directeur ook regelmatig met leerkrachten, met name over kinderen die niet mee kunnen of problemen lijken te hebben. Het werkt het beste als de docent en hij op één lijn staan. Ook voor de freelance directeur school is dit geen fluitje van een cent, wel iets waar hij vaker mee te maken heeft gehad. Juist hier kan hij zich onderscheiden, en daarmee zijn meerwaarde laten zien aan het team, aan de ouders, en indirect dus zeker ook voor de leerlingen.

5. Vertegenwoordiger van de school

Een school staat nooit op zichzelf. Zo is de school waarschijnlijk één van de scholen in een stad of binnen een kleinere gemeente. Een school kan ook onder een koepel vallen, met meerdere scholen in dezelfde regio. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met hetzelfde geloof of met hetzelfde type onderwijs of schoolsysteem. Hoe dan ook is de directeur school de afgevaardigde, de vertegenwoordiger van zijn school. Hij moet laten zien waar hij voor staat, maar ook kunnen meebuigen met wensen van andere schooldirecteuren. Tegelijkertijd zijn deze overleggen ook een mooie basis om te netwerken, en om te leren van elkaar. Het zou best kunnen dat er in het begin even vreemd wordt gekeken naar die interim directeur school, die ook nog eens het woord gaat voeren. Maar het zal niet lang duren, want de andere directeuren en bestuurders zullen al snel inzien dat hij kennis van zaken en veel ervaring heeft. En dus kan hij zijn school, ook al is dat slechts een tijdelijke opdrachtgever, uitstekend vertegenwoordigen en verder profileren. Samen kunnen de schooldirecteuren het niveau van het onderwijs in de regio verder omhoog brengen.

6. Niet alleen maar samen

Maar die directeur school kan natuurlijk niet zomaar het beleid bepalen en de koers aanhouden die hij wenselijk acht. Hij heeft met een bestuur te maken, dat dat beleid al heeft bepaald. Daarom is het belangrijk dat hij voor zijn aanstelling kennis neemt van hun visie, wat natuurlijk ook aan de orde komt in het aanstellingsgesprek. De slimme zzp directeur school zal doorvragen, om te voorkomen dat het al snel tot botsingen komt. Voelt hij zich niet helemaal op zijn gemak in de geschetste cultuur of heeft hij een heel ander beleid voor ogen, dan zal hij moeten afwegen of dit wel de juiste school voor hem is. Andersom zal het bestuur dat uiteraard ook doen. Daarbij speelt ook een rol of het een vervanging van een paar maanden is, of dat het een langere periode kan bestrijken. Lijken hun paden bij elkaar te passen, dan kunnen ze er samen nog iets mooiers van maken. Vaak heeft hij in zijn directeursrol ook te maken met de medezeggenschapsraad, als dat tenminste in het managementstatuut is vastgelegd. In het andere geval gaat het bestuur zelf in gesprek met de medezeggenschapsraad. Feit is dat beslissingen en voornemens moeten kunnen worden uitgelegd, en vaak zal het bestuur daarvoor ook naar de directeur kijken. Bij de interim directeur school kan je hier wel mee aankomen, die weet zowel mondeling als schriftelijk uitstekend te verwoorden waarom het bestuur, en dus ook hij, bepaalde keuzes maakt. Hij zal daarbij wel oppassen dat het bestuur hem niet voor een karretje spant, en zelf aan de zijlijn blijft staan.

7. Plannen en beslissen

De directeur school is niet degene die de planning maakt, wel degene die hier nauw bij betrokken is. Het beleid van het instituut moet namelijk worden uitgevoerd, de speerpunten van het bestuur centraal staan, en hij is degene die hier op beoordeeld en, indien nodig, afgerekend wordt. Hij moet dus volledig achter de planning kunnen staan. Het betekent ook dat hij soms lastige beslissingen moet nemen, bijvoorbeeld met het toekennen of juist afwijzen van een verlofaanvraag. Persoonlijke belangen van werknemers weegt hij altijd mee, maar het belang van de school zal hij bijna altijd zwaarder laten wegen. Waar nodig zal hij een uitzondering maken, want ook de schooldirecteur is een mens.