Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Directeur voortgezet onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Directeur voortgezet onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Directeur voortgezet onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Directeuren voortgezet onderwijs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Directeuren voortgezet onderwijs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een directeur voortgezet onderwijs?

Als directeur van het voortgezet onderwijs ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en educatie van kinderen van ongeveer twaalf tot achttien jaar. Je overziet niet alleen het proces van lesgeven, maar speelt ook een rol bij het bepalen van het beleid voor een school, waardoor een optimale begeleiding gegeven kan worden. Ook moet je goed contacten kunnen onderhouden met betrokken partijen, zoals het bestuur van een school, ouders en verzorgers, leraren en leerlingen. Op deze manier zorg jij ervoor dat een middelbare school optimaal functioneert, waardoor kinderen voorzien worden van een goede basis voor de rest van hun leven.

Welke taken dient iemand in deze functie precies uit te voeren, wat heb je nodig om directeur voortgezet onderwijs te worden en welke eigenschappen zijn voor deze baan essentieel?

2. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een directeur voortgezet onderwijs?

Een directeur in het voortgezet onderwijs geeft leiding aan een school en is hiermee onderdeel van de schoolleiding. Hij of zij wordt zodoende ook wel een schoolleider genoemd, waarnaast de termen rector of conrector (adjunct-directeur) bestaan. Het is belangrijk dat je in deze baan voldoet aan een bepaalde beroepsstandaard, zoals vastgesteld door de voortgezet onderwijs academie. Hierin zijn een aantal taken opgesteld die een directeur voortgezet onderwijs uit moet voeren in zijn of haar baan:

 • Leidinggeven aan verschillende processen binnen een school. Denk hierbij aan het professionaliseren van de medewerkers die er werken en het hoogwaardig houden van de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt. Het is de taak van een directeur om alle processen binnen een school in de gaten te houden en acties te ondernemen indien bepaalde processen niet naar behoren verlopen.
 • Bijdragen aan het verbinden van de omgeving met de school. Hieronder vallen zaken als het vernieuwen van het curriculum naar wat in de maatschappij relevant en actueel is. Ook betekent dit dat er een goede, hechte samenwerking onderhouden moet worden met de ouders en verzorgers van leerlingen, aangezien zij een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen. Tevens moet een netwerk met relevante organisaties gestimuleerd worden, waarop het gegeven onderwijs afgestemd kan worden.
 • Erop toezien dat een school zich continu blijft ontwikkelen door het juiste beleid op te stellen en door processen van verandering in gang te zetten. Ook is het belangrijk dat het personeel op de juiste manier gepositioneerd wordt.
 • Analyseren van ontwikkelingen binnen en buiten de school op het gebied van onderwijs, veiligheid en zorg. Zo kunnen leerlingen op de beste manier begeleid worden in een pedagogische, veilige omgeving.

3. Tijdelijk werken als directeur voortgezet onderwijs

Je kunt in een vaste functie aan de slag als directeur op een middelbare school, waardoor je één vaste school onder je hoede krijgt. Echter, wat steeds populairder wordt, is het zijn van een interim directeur voortgezet onderwijs, freelance directeur voortgezet onderwijs of zzp directeur voortgezet onderwijs. Door als tijdelijke directeur op een middelbare school te werken, doe je diverse, uiteenlopende ervaring op in het onderwijs wat je weer mee kunt nemen naar de volgende opdracht. Zo ben je ook flexibel voor mogelijke opdrachtgevers en wordt je baan veelzijdig.

4. Wat heb je nodig om in deze functie terecht te komen?

A. Opleiding en ervaring

Voor het zijn van een directeur op het voortgezet onderwijs heb je geen speciale opleiding nodig. De overheid schrijft ook geen opleiding voor voor mensen die schoolleider in het voortgezet onderwijs willen worden. Er zijn wel opleidingen die direct tot het worden van schoolleider leiden, maar meerdere opleidingsachtergronden worden hierbij toegestaan. Je kunt zo ook bovenschools directeur worden, waarbij je de verantwoordelijkheid krijgt over meerdere scholen. De stichting Schoolleidersregister VO (voortgezet onderwijs) beoordeelt of een bepaalde opleiding voldoet aan de beroepsstandaard.

B. Onderwijsbevoegdheid

Om schoolleider op een middelbare school te worden, heb je wettelijk gezien geen onderwijsbevoegdheid nodig. Ervaren managers van buiten het onderwijs kunnen bijvoorbeeld ook de overstap maken naar het onderwijs. Wel is het veelvoorkomend om in deze positie een lesbevoegdheid te hebben en sommige scholen vragen hier ook naar in een functiebeschrijving. Ook is het niet wettelijk vastgesteld aan welke bekwaamheidseisen de directeur van een school precies moet voldoen.

In de beroepsstandaard van de VO academie wordt overigens wel uitgelegd in welke situaties er van de directeur van een school wordt verwacht dat ze actief handelen. Ook worden hierbij bepaalde belangrijke eigenschappen gegeven. Het bestuur van een school beslist uiteindelijk of iemand de juiste kennis en vaardigheden heeft om het beroep uit te kunnen voeren.

C. Schoolleidersregister

Wanneer je directeur in het voortgezet onderwijs wilt worden, kun je je in het schoolleidersregister VO registreren. Dit is niet verplicht, maar door je hierin in te schrijven, kun je gebruikmaken van een rijk netwerk aan schoolleiders in heel Nederland. Zo kun je ook werken aan je eigen professionalisering en bouw je aan je eigen netwerk. Dit is vooral handig voor iemand die werkt als interim directeur voortgezet onderwijs, freelance directeur voortgezet onderwijs of zzp directeur voortgezet onderwijs. Voor schoolleiders die werken in het basisonderwijs is het wel een verplichting om in het schoolleidersregister geregistreerd te staan.

5. Welke belangrijke competenties moet een directeur voortgezet onderwijs hebben?

A. Besluitvaardigheid

Allereerst ben je in staat om op eigen kracht beslissingen te nemen die in het belang zijn van de hele school. Je kunt adequaat op problemen en ontwikkelingen inspelen door acties te ontwerpen en uit te voeren, waarnaast je ook regels kunt instellen. Je stelt het maken van beslissingen niet uit tot je voorzien bent van alle informatie en je probeert zo snel mogelijk de knoop door te hakken wanneer je ergens over twijfelt. Bij consequenties van jouw besluiten kun je erop terugkomen en een andere keuze maken. Je weet beslissingen ook op een goede manier te onderbouwen, zodat ze een stabiele basis hebben.

B. Coachen

Binnen een school stuur je ook het personeel aan, wat gemotiveerd moet zijn om het beste uit hun leerlingen te halen. Je moet hen begeleiden tijdens hun persoonlijke ontwikkeling, zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied. Overigens ben je ook erg betrokken en wil je door een nauwe samenwerking het beste uit een situatie halen. Dit doe je door goed te luisteren naar anderen, waarna je de juiste vragen kunt stellen om tot de kern van een probleem te komen. Op deze manier kun je mensen helpen bij hun eigen ontwikkeling.

C. Leiderschap

Mensen in deze positie kunnen zowel op individueel als op groepsniveau mensen aansturen. Als leider weet je een goede balans te vinden tussen taken delegeren aan anderen en regels opleggen. Je legt anderen goed en duidelijk uit wat er van hen verwacht wordt, waardoor zij op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en deze ook serieus nemen.

D. Organiseren en plannen

Voordat je begint met het uitvoeren van een taak heb je een overzichtelijke planning gemaakt van het uit te voeren werk. Je werkt opdrachten structureel en volledig uit aan de hand van een plan van aanpak. Te alle tijden neem je de vastgestelde doelstellingen als uitgangspunt voor deze planningen. Vervolgens kun je prioriteiten stellen in het werk dat gedaan moet worden.

E. Visiegericht werken

Tot slot is het belangrijk dat je met een duidelijk toekomstbeeld werkt, waarbij je rekening houdt met de verschillende mogelijkheden om hier te komen. Je kunt zaken goed in perspectief zetten en op basis hiervan objectieve beslissingen nemen. Bovenal wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.​