Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Director Marketing | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Director Marketing | Freelance | Interim | ZZP

Director Marketing | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Directors Marketing:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Directors Marketing
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Director Marketing: wat is het belang voor organisaties in 2022

De Director Marketing is een sleutelelement in de structuur van een onderneming of een communicatiebureau. Zijn (of haar) centrale rol zorgt ervoor dat teams efficiënter werken en zich richten op de beste campagnes en acties. Niet elke organisatie begrijpt echter het belang van deze medewerker en hoe zijn prestaties van belang zijn in de marketing routine.

Managers leiden campagnes, analyseren klanten en hun respectieve doelgroepen, en geven deze percepties vervolgens door aan de werknemers. Zo kan het Marketing team werken binnen stevige richtlijnen en met creatieve vrijheid gericht op resultaat. Dit alles is van fundamenteel belang voor Marketing om merken daadwerkelijk resultaten te laten boeken.

Deze inhoud zal de rol van de Director Marketing presenteren en hoe hij de gewenste resultaten voor een bedrijf kan behalen. Kijk hier eens naar!

2. Wat doet een Director Marketing?

De Director Marketing is de professional die belast is met het uitvoeren van marktonderzoek en het ontwikkelen van strategieën die de resultaten van de onderneming verbeteren. Natuurlijk is hij ook degene die leiding geeft aan het hele Marketingteam in een bedrijf of communicatiebureau.

Om dit werk uit te voeren, moet deze professional resultaten koppelen aan verkoopdoelstellingen. Dit wordt gedaan door rekening te houden met de verlangens en behoeften van de consumenten bij het verwerven van de producten of diensten die door de onderneming worden aangeboden. Daarom is het mogelijk het bereik van het doelpubliek en de kracht van het merk te vergroten.

Het werk van de Director Marketing is gekoppeld aan de 4P's van marketing: product, prijs, plaats en promotie.

Hij moet het aangeboden product (of dienst) zeer goed kennen, de prijs ervan in vergelijking met andere die op de markt bestaan en wat de belangrijkste plaatsen zijn waar het wordt aangeboden. Op die manier kunnen zij marketingcampagnes bevorderen die zowel op traditionele als op digitale wijze kunnen plaatsvinden.

3. Aanpassing aan digitaal is van fundamenteel belang

Vandaag de dag is het onmogelijk om over dit onderwerp te praten zonder de nodige expertise op het gebied van Digital Marketing te benadrukken. Het is immers in deze omgeving dat de ondernemingen hun investeringen en inspanningen hebben geconcentreerd op het bereiken van het publiek, het ontwikkelen van relaties met de consumenten en het promoten van merken.

Een manager moet een grondige kennis van het digitale scenario hebben, maar dit kan niet de enige, laat staan de belangrijkste eis zijn die aan hem wordt gesteld.

Bedrijven moeten op zoek naar mensen die inzicht hebben in de resultaten van digitale marketing. Daarom is het van essentieel belang trends en consumentengedrag in deze omgeving te kennen en te weten wat metrics en KPI's vertegenwoordigen.

Zo kan bijvoorbeeld worden ingezien dat een groot aantal toegangen tot een digitaal kanaal niet zo bevredigend is als het omzettingspercentage laag is.

4. Acties uitvoeren op basis van de doelgroep

De doelgroep van het merk is het uitgangspunt voor de acties die het Marketing team zal ondernemen. Ook al zijn alle medewerkers van dit team betrokken bij de studies en de creatie van de persona, de regisseur is een sleutelstuk in het werk.

Hij zal de belangrijkste details kennen die de hele strategie van relatie, aantrekkingskracht en bereik zullen sturen.

Door meer te weten over het publiek, begrijpt de manager ook het gedrag van deze consument, naast details die nauwer verband houden met de merkpersoonlijkheid. Dit garandeert hem een verfijnde visie om strategieën te bepalen die doeltreffender zijn.

In het algemeen maakt het kennen van de persona het mogelijk te werken met acties die inspelen op hun pijnen, verwachtingen en verlangens.