Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Docent

Docent

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Docenten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Docenten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een docent wordt ook wel een leraar, onderwijzer of leerkracht genoemd. Een docent is verantwoordelijk voor het overbrengen van kennis aan leerlingen en/of studenten. Het begrip leraar betreft leerkrachten op alle niveaus: het primair onderwijs (basisonderwijs), middelbaar onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Docenten op de universiteit worden vaak hoogleraar, professor of universitair docent genoemd.

Als je les wilt geven op een basisschool dan volg je daarvoor de PABO-lerarenopleiding (HBO). Docenten in het voortgezet onderwijs moeten beschikken over een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid in hun vakgebied. Een tweedegraads opleiding kun je volgen op het HBO (bijv. wiskunde). Voor een eerstegraads lesbevoegdheid heb je een master nodig in jouw vakgebied.

Taken Docent

De taken die een docent heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Het overbrengen van kennis en vaardigheden aan een groep leerlingen of studenten
 • Voorbereiden van de lessen
 • Opgeven en controleren van het huiswerk
 • Houden van gesprekken met ouders
 • Opstellen, plannen, afnemen, nakijken en bespreken van toetsen 
 • Bijwonen van vergaderingen (rapportvergaderingen, regulier overleg)
 • Zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Omgaan met verschillen tussen leerlingen
 • Leiding geven aan de klas, klasmanagement

Competenties Docent

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Kan goed samenwerken
 • Competent in reflectie en ontwikkeling