Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Docent filosofie | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Docent filosofie | Freelance | Interim | ZZP

Docent filosofie | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Docenten filosofie:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Docenten filosofie
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken van een docent filosofie

Een docent filosofie geeft les aan studenten op een middelbare school, MBO, HBO, vmbo, havo en VWO. Ook in het volwassenenonderwijs en het gymnasium kan een docent filosofie les geven. Filosofen streven naar wijsheid en kennis op basis van een samenhangend systeem van beweringen en argumenten.

De taken die een docent filosofie heeft kunnen onderling verschillen. Hieronder een overzicht van voorkomende taken die onze docenten filosofie uitvoeren:

 • Inspirerend les geven in het vak filosofie of wijsbegeerte;
 • Kennis overdragen over de verschillende filosofen, de verschillende culturen en de verschillende manieren van denken;
 • Zorgen voor een open, boeiende leeromgeving waar de studenten op een goede manier kunnen bijdragen aan de discussie;
 • Voorbereiden eigen lesmateriaal;
 • Plannen, evalueren en herzien van lesmateriaal;
 • Huiswerk, tentamens en andere toetsen nakijken;
 • Het geven van individuele begeleiding aan de leerlingen (coaching);
 • Bijhouden van de studentgegevens;
 • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in eigen vakgebied door het lezen van actuele literatuur, deelname aan conferenties, gesprekken met collega's;
 • Studenten adviseren over loopbaankwesties en over academische en beroepsopleidingen;
 • Uitvoeren administratieve taken;
 • Samenwerken met andere collega's om onderwijs- en onderzoeksproblemen aan te pakken;
 • Toezicht houden op de kwaliteit van de lesstof.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video