• darkblurbg

Docent

Bent of zoekt u een docent

Een docent wordt ook wel een leraar, onderwijzer of leerkracht genoemd. Een docent is verantwoordelijk voor het overbrengen van kennis aan leerlingen en/of studenten. Het begrip leraar betreft leerkrachten op alle niveaus: het primair onderwijs (basisonderwijs), middelbaar onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Docenten op de universiteit worden vaak hoogleraar, professor of universitair docent genoemd.

Als je les wilt geven op een basisschool dan volg je daarvoor de PABO-lerarenopleiding (HBO). Docenten in het voortgezet onderwijs moeten beschikken over een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid in hun vakgebied. Een tweedegraads opleiding kun je volgen op het HBO (bijv. wiskunde). Voor een eerstegraads lesbevoegdheid heb je een master nodig in jouw vakgebied.

Taken Docent

De taken die een docent heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Het overbrengen van kennis en vaardigheden aan een groep leerlingen of studenten
 • Voorbereiden van de lessen
 • Opgeven en controleren van het huiswerk
 • Houden van gesprekken met ouders
 • Opstellen, plannen, afnemen, nakijken en bespreken van toetsen 
 • Bijwonen van vergaderingen (rapportvergaderingen, regulier overleg)
 • Zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Omgaan met verschillen tussen leerlingen
 • Leiding geven aan de klas, klasmanagement

Competenties Docent

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Kan goed samenwerken
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

Bent of zoekt u een docent