Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Educatieve coördinator | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Educatieve coördinator | Freelance | Interim | ZZP

Educatieve coördinator | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Educatieve coördinators:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Educatieve coördinators
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een educatieve coördinator onderzoekt, ontwikkelt en evalueert de curricula, onderwijs procedures en het educatief materiaal binnen een onderwijsinstelling. Educatieve coördinatoren kunnen werken op scholen, universiteiten, in het bedrijfsleven, en zelfs in non-profit organisaties. Zij kunnen ook optreden als mentoren en onderwijs adviseurs. Vaak ziet de vacature omschrijving voor deze functie er zo uit:

“We zijn op zoek naar een coördinator educatief materiaal om nieuwe curricula te ontwikkelen voor een aantal disciplines in onze instelling. De juiste kandidaat hiervoor moet toegewijd zijn aan het verbeteren van onderwijspraktijken door samenwerking met personeel, leden van de gemeenschap en studenten. Je moet in staat zijn om nieuwe en bestaande middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van studenten wordt voldaan en dat onderwijsdoelen worden bereikt. Je zult de aankoop van studieboeken autoriseren en, bij gelegenheid, de taak krijgen om je eigen onderwijsmateriaal te schrijven.

Om succesvol te zijn in deze functie, moet je op de hoogte blijven van pedagogische theorieën en ontwikkelingen in het onderwijs. Een uitzonderlijke educatieve coördinator moet over uitstekende sociale vaardigheden beschikken en met vertrouwen mensen met verschillende achtergronden en disciplines kunnen benaderen. Je moet energiek en gepassioneerd zijn, en in staat zijn om doelstellingen duidelijk te communiceren.”

De verantwoordelijkheden van een educatieve coördinator zijn

 • Het ontwikkelen van nieuwe curricula met de hulp van docenten, studenten en ander personeel.
 • Netwerken en professionele relaties opbouwen met leden van de onderwijsinstelling en de gemeenschap.
 • Toezicht houden op de voortgang van nieuwe en bestaande onderwijsmethoden.
 • Nauwgezet evalueren van de resultaten aan het eind van elk kwartaal en het opstellen van voortgangsrapporten.
 • Toezicht houden op alle faculteit aanwervingen en doorlichten van toekomstige docenten.
 • Het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en het plannen van workshops voor nieuw en bestaand personeel.

De (opleidings)vereisten voor educatieve coördinator

 • Een master's degree in onderwijs of een aanverwant gebied.
 • Onderwijsbevoegdheid en eerdere onderwijservaring.
 • Het vermogen en geduld om verschillende documenten en beleidslijnen op te stellen.
 • Het vermogen om aan meerdere projecten tegelijk te werken.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden.
 • Tact en diplomatie in de omgang met alle betrokken partijen.
 • Een sterke ethische code.
 • Een positieve instelling en openstaan voor feedback.

Wat doet een educatief coördinator precies?

Een educatieve coördinator begint vaak eerst als leraar in de klas. Zoals de naam al aangeeft, is hij/zij verantwoordelijk voor alle onderdelen van een onderwijsprogramma. Meestal is het bezit van een masterdiploma op het gebied van onderwijs wenselijk, maar het is niet altijd noodzakelijk. Soms moet je ook een certificaat hebben, net zoals leraren gecertificeerd moeten zijn. Laten we eens meer te weten komen over wat een onderwijsdirecteur werkelijk doet op een dagelijkse basis.

Wat deze functie inhoudt

Vaak is het zo dat openbare- en particuliere scholen of op educatie gerichte instellingen gebruik maken van een educatieve coördinator om leerplannen uit te werken en toe te passen voor elk niveau en onderwerp van de organisatie. Zij kiezen specifieke leerboeken en lesmateriaal. In het geval van een scholenstichting helpt de schooldirecteur soms ook bij het ontwerpen en schrijven van lesmateriaal. De educatieve coördinator voorziet de leerkrachten, studenten of gemeenschap van gespecialiseerde materialen die zij voor bepaalde lessen of cursussen nodig kunnen hebben.

Zodra de educatieve coördinator het academische leerplan voor een scholengemeenschap heeft gekozen, zal hij of zij de leidinggevenden van de institutie opleiden in de wijze waarop zij het leerplan moeten toepassen en de materialen moeten gebruiken. Voordat het schooljaar of de nieuwe leerperiode aanbreekt, organiseert de educatieve coördinator verschillende workshops. Het hele jaar door vergadert hij/zij met de met belanghebbenden over het succes van het leerplan voor dat jaar.

Grotere scholengemeenschappen of particuliere scholen kunnen voor elk vak een educatieve coördinator aanstellen. Elk van hen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het curriculum en de prestaties van de leerlingen voor hun specifieke vak. Vaak vereist deze positie iemand met een onderwijsbevoegdheid en ervaring, maar ook een graad in het kernvakgebied. Een coördinator educatief materiaal wiskunde zou een bachelor- of masterdiploma in wiskunde nodig hebben, plus een aantal jaren lesgeven in de klas om gekwalificeerd te zijn voor de baan.

Een educatieve coördinator onderwijs heeft in sommige gevallen specifiek te maken met de leerkrachten in het speciaal onderwijs en de ouders van de school. Deze professionals zijn aanwezig bij vergaderingen over het speciaal onderwijs waar de plaatsing van studenten en academische doelstellingen worden besproken. Ze helpen ook ouders en schoolleiders om hun rechten binnen de wet te begrijpen. Coördinatoren educatief materiaal van het speciaal onderwijs kunnen academische curricula wijzigen om de studenten met een handicap te ondersteunen. De leerkrachten in de klassen van het buitengewoon onderwijs kunnen de directeur om hulp vragen als een leerling een uitdaging vormt.

Af en toe, kan een educatief coördinator ook worden ingezet bij andere onderwijsinstellingen die niet worden beschouwd als typische scholen - musea, educatieve organisaties en non-profitorganisaties kunnen bijvoorbeeld allemaal behoefte hebben aan een educatieve coördinator, maar zijn niet een traditionele educatieve omgeving. Educatieve coördinatoren moeten dan samenwerken met commissies en gemeenschap groepen om de beste curricula te ontwerpen die ze kunnen voor hun studenten, bezoekers of leden.

Als educatieve coördinator van een museum ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende educatieve en publieke programma's zoals lezingen, familie-, buurt- en schoolprogramma's en dergelijke. Soms ben je ook verantwoordelijk voor de programma's die de instelling organiseert om de gemeenschap te bereiken en voor het opstellen van leerplannen met betrekking tot de collectie.

Een educatieve coördinator worden voor musea is een geweldig alternatief voor degenen die eigenlijk heel graag les geven, maar waarvoor de standaard klassikale omgeving toch niet de juiste toepassing is. Het biedt hen de gelegenheid om te werken met en onderwijs te geven aan individuen van diverse groepen en leeftijdscategorieen, gebruik te maken van echte kunstwerken en kunstvoorwerpen, en het museum tot een leerrrijke ruimte voor educatie, groei en inspiratie om te vormen.

Andere verantwoordelijkheden

De educatieve coördinator is ook verantwoordelijk voor het kiezen van de beste leerboeken of het juiste lesmateriaal. Als er andere benodigdheden of materialen nodig zijn, moet de educatieve coördinator deze items ook aanschaffen. Naast het maken van nieuwe materialen en het innoveren van nieuwe onderwijstechnieken, zal een educatieve coördinator ook worden opgeroepen om evaluaties van hun leraren uit te voeren en hen feedback te geven op basis van de resultaten van de evaluatie.

De titel educatieve coördinator verwijst naar een meer administratieve functie. Veel professionele opvoeders beginnen hun carrière als leraar in de klas. Nadat ze jaren ervaring in de klas hebben opgedaan, kunnen ze zich specialiseren op andere gebieden. Leraar worden vergt al enkele jaren van opleiding en training, maar om educatieve coördinator te worden moet je een opleiding volgen op het gebied van leerplanontwikkeling en administratie. Het bezit van een master's degree in administratie of leiderschap wordt beschouwd als een belangrijk voordeel.

Er wordt uiteraard verwacht dat een educatieve coördinator, een freelance educatieve coördinator of een zzp educatieve coördinator ook een relevante graad of diploma heeft behaald. Voor sommige instellingen is een standaard onderwijs diploma al voldoende, maar bij andere geniet een behaalde graad voor onderwijsadministratie de voorkeur niveau van certificering. Een gemeenschappelijk element in de licentieprocedures van elke instelling is echter het examen. Examinering is een cruciaal onderdeel van het onderwijs - niet alleen voor leerlingen op openbare scholen, maar ook voor aspirant educatieve coördinatoren om te bewijzen dat zij voldoende gekwalificeerd zijn voor zo'n invloedrijke en veeleisende carrière.