• darkblurbg

Ik zoek een business controller onderwijs     Ik ben een business controller onderwijs

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare ervaren business controllers onderwijs:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren business controller onderwijs voorgesteld
  • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
  • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers uit uw regio actief
  • Geen concurrentie- en relatiebeding

Profiel van één van onze ervaren business controllers onderwijs

Creatief denker (man)

Ik help scholen en zorginstellingen die worstelen met het beheersen van geldstromen en het maken van financiële keuzes. Samen brengen we de basis op orde door doelen, inzet van mensen, middelen en bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden en te vereenvoudigen. Het resultaat daarvan is dat het geld het beleid ondersteunt. Tegelijk is duidelijk welke financiële grenzen er zijn. Management, directie en bestuur maken keuzes en nemen besluiten. We zoeken daarbij waar nodig naar een oplossing buiten de geijkte paden. Van beperkingen
maken we mogelijkheden.

Doelen worden beter haalbaar door verstandig om te gaan met geld. Verstandig omgaan met geld doe je door creatief te denken. Creatief denken doe je samen. Meer info