Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren HR manager

 • Home
 • Ervaren HR manager

Ervaren HR manager

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren HR managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Profielen van een aantal van onze ervaren interim HR managers

Out of the box (vrouw)

Ik werk vanuit een zelfstandige en authentieke positie als HR manager/ Senior HR business partner. Daarbij zijn mijn sterke punten het coachen van leidinggevenden en medewerkers bij de verschillende HRM vraagstukken. Mijn aanpak daarin kenmerkt zich door nuchterheid, sensitiviteit, kwaliteit en out of the box denken. Naast mijn coachende vaardigheden ben ik goed in het professionaliseren, optimaliseren en structureren van de diverse HR - processen. Met mijn deskundigheid en visie, vanuit mijn drive tot synergie, ben ik in staat complexe problemen met veel elementen en aspecten op te lossen. Meer info

Klant- en resultaatgericht (vrouw)

Het verbinden van mensen binnen organisaties, daar krijg ik energie van. Het laten zien dat de kracht ligt in onze verschillen, en dat samenwerken tot hele mooie resultaten leidt. Ik heb oog voor talenten van mensen en ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan en wil ontwikkelen. Ik ben een hands-on HR professional met ruime ervaring in verschillende branches, waaronder logistiek, productie, retail, FMCG en ICT. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau pak ik de HR thema’s aan. Ik heb ruime ervaring met verandermanagement bij onder andere reorganisaties en joint ventures, certificeringen (ISO, BRC, SMETA), het ontwikkelen en uitvoeren van beoordelingssytematieken en het coachen en adviseren van managers op alle niveaus van teamleider tot CEO.

Enkele karakteristieken: verbinder, klant- en resultaatgericht, creatief in oplossingen, betrokken. Ik ben in staat om op positief kritische wijze een onderscheidende bijdrage te leveren aan het HR beleid van een organisatie. Ik ben analytisch sterk en stel hoge eisen aan de kwaliteit van mijn werk. Ik leg steeds weer de vinger op de zere plek, zonder het belang van de relatie uit het oog te verliezen. Meer info

Probleemoplosser (man)

Klanten ervaren mij als probleemoplosser. Ik zorg voor verbeteringen in HR-beleid en processen. Mijn interventies zijn snel en professioneel en zorgen voor een adequate afwikkeling van lastige personeelsdossiers. Klanten zeggen over mij dat ik goed kan luisteren, analyseren, verbanden kan leggen en kan doorpakken binnen een snel veranderende context. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Het resultaat is een tevreden opdrachtgever omdat ik noten heb gekraakt, zonder daarbij de medewerkers uit het oog te verliezen. Ik heb veel ervaring met arbeidsrechtelijke dossiers en vragen. Meer info

Bepalen van de HR richting (man)

Ervaren professional met ruime ervaring in Human Resource Management en strategische planning. Goede kwaliteiten op het vlak van het bedenken en implementeren van HR-praktijken om tegemoet te komen aan de behoeften van een organisatie die een echte kans op vooruitgang biedt. Track record van het leiden en motiveren van teams om HR-doelstellingen te overtreffen, prestatieverbetering te stimuleren en impact te hebben in teams. Het vermogen om de HR richting te bepalen, marktkansen te identificeren en duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden met de belangrijkste stakeholders. Meer info

Verbinder (vrouw)

Via de interim constructie ondersteun ik organisaties bij uiteenlopende HR vraagstukken. Dat kan projectmatig zijn gericht op een specifiek HR thema of tijdelijk ter vervanging van een HR professional.

Ik ben een allround HR Business Partner; het beste op mijn plek (als verbinder) tussen operatie en strategische beleidsvoering. Actiegericht, dus eerder een doener dan een denker. Ik ben sterk in het gelijktijdig coördineren van diverse processen. Daarbij realiseer ik overzicht en structuur.

Ik ben resultaatgericht. Het is mijn passie om plannen waar te maken door het slim betrekken en inzetten van mensen. Slim is efficiënt, doelgericht en benutten van het “goud” wat voor handen is qua kennis, kwaliteiten en intrinsieke drijfveren. Ik zorg dat leidinggevenden en hun medewerkers op een open en toegankelijke manier worden betrokken. Met nadrukkelijk oog voor communicatie realiseer ik draagvlak en motivatie voor de koers van de organisatie. Meer info

Sterke voorkeur voor in beweging zijnde organisaties (man)

Allround HR-professional met een sterke voorkeur voor in beweging zijnde organisaties. Brede en succesvolle ervaring op het gebied van reorganisaties (inclusief mergers & acquisitions en divestments), herstructureringen, herplaatsing- en outplacementtrajecten, ondernemingsraden, vakbonden, beloningsvraagstukken, opleiding- en training, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Gesprekspartner voor directie en management, kan leiding nemen en leiding geven en leg gemakkelijk contact op alle niveaus.

Kerncompetenties:

 • Hands-on proactief
 • Interpersoonlijke en onderhandelingsvaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Open-minded, gecombineerd met resultaatgericht zakelijk inzicht.

Drive: “getting the HR job done”: strategie vertalen naar praktische implementatie.

Meer info

Duidelijke klantfocus (vrouw)

Met mijn energieke en positieve houding weet ik doelstellingen om te zetten in resultaten met een duidelijke klantfocus. Ik stel de mens centraal. Ben altijd gericht op de juiste combinatie van talent en uitdaging met duurzame inzetbaarheid als resultaat. Ik ben gewend om meerdere activiteiten en verantwoordelijkheden onder hoge druk en binnen gestelde deadlines te realiseren en bekijk vraagstukken vanuit diverse invalshoeken en ben hierbij altijd gericht op verbetering. Heb een sterk analytisch vermogen en kom snel tot de kern. Ik kan me snel nieuwe informatie eigen maken en haal altijd het maximale uit mijzelf. Ik heb daarbij ook het vermogen om prestaties van personen en groepen te verhogen. Breng rust en evenwicht. Ben een steun en toeverlaat tijdens veranderprocessen, zowel voor mens als organisatie. Relaties zijn voor mij een belangrijk goed, het hebben van hechte banden met anderen, samen hard werken om iets te bereiken geeft mij veel voldoening. Meer info

Stevige HR manager (man)

Ik heb brede ervaring als directeur, (project)manager en adviseur op het gebied van HRM, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Bekend met strategische, tactische en operationele aspecten van deze vakgebieden. Ik gaf leiding aan HR-afdelingen en liet de HR-dienstverlening aansluiten op organisatiestrategie en klantbehoeften. Adviseerde over organisatie-inrichting, over processen & automatisering, over modern en innovatief HR-beleid & arbeidsvoorwaarden, over performance, functiewaardering & beloning,
over ontwikkeling & leiderschap, over werving, inzetbaarheid & mobiliteit, en over bezuinigingen, reorganisatie & ontslag. Projecten en verandertrajecten zijn door mij vorm gegeven en tot een succesvol einde gebracht. Ik ken het overleg met vakorganisaties en medezeggenschapsraden uit de praktijk.

Ik werk vanuit strategische visie met operationele haalbaarheid voor ogen. Analytisch sterk en in staat om tot juiste beoordelingen en creatieve oplossingen te komen. Initiatiefrijk, daadkrachtig, en gericht op het behalen van resultaten die draagvlak hebben, toekomstbestendig zijn en een verhoging van efficiëntie en effectiviteit bewerkstelligen. Bewust van de effecten die veranderingen op organisaties, teams en mensen kunnen hebben. Gericht op samenwerking en faciliteert anderen om zo goed mogelijk te presteren. Communicatief vaardig op alle niveaus in een organisatie en daarbuiten. Ik werk op basis van vertrouwen, maar schroom niet om maatregelen te nemen als dat noodzakelijk is. Meer info

Energiek HR professional (man)

Een energieke leider en HR professional, die veel ervaring heeft opgedaan in dynamische werkomgevingen en complexe organisatie- en cultuur veranderingstrajecten. Mijn passie is het helpen en verbinden van mensen en organisaties bij het realiseren van betekenisvolle oplossingen op het gebied van besturings-, ontwikkelings- en transformatievraagstukken. In een rol als eindverantwoordelijk manager, als adviseur of als onderhandelaar.

Een betrokken mensen-mens, die goed kan luisteren, verbinding maakt en draagvlak creëert, ook als er sprake is van tegenstrijdige belangen en verschillende “stakeholders”. Bedachtzaam en een bruggenbouwer, die hecht aan een logische volgorde en aanpak. Praktisch, creatief en resultaat gericht met oog voor mensen, bedrijfsdoelstellingen en arbeidsverhoudingen, breng ik met een pragmatische benadering complexe vraagstukken naar een oplossing. Meer info