Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren ICT manager

 • Home
 • Ervaren ICT manager

Ervaren ICT manager

Kies uit zeer ervaren en beschikbare ICT managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren ICT managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Profielen van een aantal van onze ervaren interim ICT managers

Ervaring met complexe ICT projecten (man)

Ik heb aantoonbare ervaring in het opzetten en leiden van complexe ICT projecten/programma’s. Ik heb veel praktische ervaringen binnen grote organisaties, multi-vendor omgevingen en ik heb geparticipeerd in internationale projecten. In korte tijd overzicht verkrijgen in en grip hebben op complexe situaties is mijn kracht, waarbij het opereren binnen multidisciplinaire teams een uitdagende dimensie is.

De laatste 5 jaar heb ik als PO gewerkt in een Agile omgeving en DEVOPS teams aangestuurd. Het leiden van teams en het ondersteunen van organisaties om gewenste en noodzakelijke veranderingen door te voeren zijn voor mij duidelijke drijfveren. In combinatie met mijn solide bedrijfskundige achtergrond ben ik in staat effectieve bruggen te slaan tussen bedrijfsvoering en ICT. Ik ben bedreven in het mij volledig verplaatsen in de situatie van de opdrachtgever om vanuit die positie de beste oplossingen te creëren, al dan niet gecombineerd met de bijpassende IT-ondersteuning. Meer info

Gedreven (man)

Gedreven, beschouwend en nieuwsgierig naar kansen en mogelijkheden kenmerken mijn manier van werken. Ik heb ruim 30 jaar ervaring in de ICT en nog steeds zoek ik de uitdaging in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Ik ben resultaatgericht, denk in creatieve oplossingen en ben praktisch ingesteld. Vertrouwen, een goede samenwerking en een open communicatie zijn voor mij belangrijke ingrediënten om een gezamenlijk doel te bereiken. Meer info

Teamspeler (man)

Ik ben een ICT projectmanager, programmamanager en een verander manager met veel ervaring op het snijvlak tussen business en ICT.

 • Programma/Project Manager die resultaat levert binnen de driehoek tijd, kosten en kwaliteit;
 • Een door de wol geverfde Regie en Demand Manager die er voor zorgt dat de leveranciers en partners samen met de gebruikers de ICT oplossingen leveren die de (eind)gebruiker wenst;
 • Stevig in de schoenen als changemanager, met oog voor de mens, het proces en het beoogde resultaat.

Ik ondersteun organisaties en gebruikers bij:

 • De vormgeving en implementatie van (nieuwe) bedrijfsprocessen binnen de ICT omgeving;
 • Transities naar een nieuw ICT landschap;
 • De implementatie van ICT Regie- en Demand Management;
 • Verbetering van Service Management op basis van USM (Universeel Service Management).

Doelstellingen worden in mijn aanpak gerealiseerd op gebied van gebruikerstevredenheid, effectiviteit en efficiency.

Een goede afstemming tussen Business en IT, het goed managen van verwachtingen, belangen en inspanningen van afnemers en leveranciers: in mijn ogen elementen van ICT Regie. ICT Regie is het fundament om op een zo goed mogelijke manier de ICT functie binnen een organisatie aan te sturen en controleerbaar te houden.

In mijn aanpak hanteer ik diverse methodieken om samen met en op basis van kennis van klant/gebruiker (en zijn eindklant) de oplossing te definiëren waarmee de organisatie zijn doelstellingen kan realiseren, zowel functioneel, (IT-)technisch als financieel. Zo worden alle klanten en stakeholders vertegenwoordigt en worden de verwachtingen, eisen, doelstellingen en ideeën scherp gesteld. Zo worden producten, services en processen ontwikkeld die klanten/gebruikers ook daadwerkelijk willen. 

Klanten en collega’s zien mij als de Trusted Advisor die niet terugdeinst voor het nemen van verantwoordelijkheid en die in staat is mee te denken over strategische onderwerpen. Ik voel me op mijn gemak in complexe omgevingen waarin diverse belangen van meerdere stakeholders, zowel business, klanten en leveranciers, met elkaar in evenwicht gebracht moeten worden.

Mijn ervaring in diverse markten en op verschillende terreinen biedt de kennis van bedrijfsprocessen en de mogelijkheden die ICT biedt om deze bedrijfsprocessen te ondersteunen en/of innoveren. Ik heb ruim 20 jaar ICT ervaring en ruime kennis opgedaan van ICT oplossingen en projecten: ITO, BPO, services en producten. Ik ben een enthousiast, resultaat gedreven persoon met een goed gevoel voor mensen. Verder haal ik veel plezier uit het begeleiden van mensen en teams (coachend leidinggeven). Men neemt mij makkelijk in vertrouwen omdat ik me opstel als sparringpartner voor collega’s en medewerkers. Ik heb leiding gegeven aan teams en (kleinere) afdelingen in zeer verschillende settingen, van lokaal tot internationaal, project en lijn.

Trefwoorden: teamspeler, initiatiefnemer, ondernemend, heldere en directe communicatie, uitdagende doelstellingen, verantwoordelijkheidsgevoel, beslissingen durven nemen, prettige persoonlijkheid. Meer info

Realiseren van snelle omslag (man)

ICT Manager met ervaring in verandertrajecten, teambuilding, reorganisaties, het inrichten van servicegerichte afdelingen, de sprong naar Agile (DevOps en SCRUM), uitbestedingen, aanbestedingen en gewoon het dagelijkse werk op een IV/ICT afdeling.

Realiseert snelle omslag en borgt duurzame verandering. Sterk in het professionaliseren van medewerkers en teams. Stuurt op resultaten, vertrouwt op professionaliteit. Creëert goede sfeer van vertrouwen en onderling respect door voorbeeld, transparantie en persoonlijke aandacht. Geloof in positief leiderschap: we vieren wat goed gaat en praten over wat beter kan. Meer info