Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren interim adviseur

 • Home
 • Ervaren interim adviseur

Ervaren interim adviseur

Kies uit zeer ervaren en beschikbare interim adviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren interim adviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een aantal profielen van onze ervaren interim adviseurs

Specialist in sturen en loslaten (man)

Specialist in sturen én loslaten. Mijn drive is mensen en organisaties te laten werken zoals de bedoeling is! Mijn kwaliteiten liggen op het terrein van bij elkaar brengen van mensen, van professional tot inwoner en van bestuurder tot ondernemer. Focus op vernieuwen, het oplossen van complexe organisatievraagstukken en als het soms mis gaat, het beslechten van conflicten. Mensgericht en met resultaat! Meer info

Entrepreneur (vrouw)

Ik ben het type entrepreneur: ik ben ondernemend, creatief en durf risico’s te nemen. Ik wil graag resultaat behalen, liefst in teamverband. Behoefte aan zeggenschap en autonomie en draag graag de daarbij horende verantwoordelijkheid. Academisch denkniveau, strategisch, pragmatisch, met gevoel voor humor.

Ik ben een ervaren adviseur met kennis en ervaring in het sociaal domein bij diverse publieke organisaties. Ik heb ervaring opgedaan in diverse rollen en verantwoordelijkheden, waaronder als projectleider, manager, aanjager van vernieuwing en beleidsadviseur op de volgende beleidsterreinen: jeugdzorg, wmo, decentralisatie, (jeugd)zorg, jeugd, onderwijs en onderwijsvernieuwing, voor- en vroegschoolse educatie, zorgfinanciering, subsidiebeleid, tegengaan radicalisering, burgerschap, diversiteit en integratie, onderwijshuisvesting en duurzaamheid.

Als adviseur, manager en trekker heb ik ervaring opgedaan met de volgende processen:

 • Transformatieprocessen sociaal domein
 • Verandermanagement in de zorg
 • Organisatieontwikkeling,
 • Crisismanagement,
 • Invoering (nieuwe) ICT-systemen en
 • HRM-beleid.

Open en directe communicatie en het creëren van intrinsieke betrokkenheid kenmerken mijn aanpak. Oprechte interesse in de ander is voor mij dé sleutel om te komen tot concrete resultaten. Ik werk met gezamenlijk afgesproken teamprestaties en zorg ervoor dat iedereen erkenning en waardering krijgt voor zijn /haar ‘stukje van de puzzel’. Daarmee maak ik het mogelijk dat bij het behalen van de afgesproken mijlpaal het hele team het succes kan vieren.
Ik ben vaardig in het ‘vertalen’ van ideeën van de bestuurder naar de (ambtelijke) organisatie en andersom. Ook heb ik gevoel voor verhoudingen en politieke gevoeligheden. Ik zet graag mijn tanden in complexe vraagstukken en zoek naar nieuwe mogelijkheden om tot oplossingen te komen. Ik krijg energie als ik mensen mee krijg om nieuwe paden te betreden die leiden naar (deel)oplossingen. Meer info