Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren interim manager

 • Home
 • Ervaren interim manager

Ervaren interim manager

Kies uit zeer ervaren en beschikbare interim managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren interim managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een aantal profielen van onze ervaren interim managers

Visionair leidinggevende (man)

Als een zeer ervaren interim manager heb ik diverse interim functies bekleed in de functies van teamleider tot eindverantwoordelijk directeur op bijna alle gemeentelijke beleidsvelden en manager binnen het onderwijs (VO/MBO/HBO).

Medewerkers zien mij als een visionair leidinggevende. Wat mij drijft zijn het analyseren, begrijpen en doorgronden van inhoud, processen en communicatie en samenwerking tussen mensen. Ik zoek steeds nieuwe kennis, inzichten en verklaringen. Ik wil (met elkaar) vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien en kan hier heel creatief in zijn. Ik zoek kansen en mogelijkheden om succes te behalen. Succes voor de organisatie stel ik voorop. Mijn eigen succes is hieraan ondergeschikt. Mensen en sociale verbanden stel ik voorop; evenals betrokkenheid, zaken samen bespreken en oppakken. Door mijn enthousiasme, goede ideeën en stijl van leidinggeven neem ik de medewerkers mee in de ontwikkeling van de uitgezette koers. Durf, tempo en kracht, daar sta ik voor, met focus op het uiteindelijke resultaat en dat duidelijk en direct op een mensgelijkwaardige manier. Energie krijg ik als ik nieuwe inzichten kan bewerkstelligen bij de medewerkers en dat er harmonie ontstaat/blijft bestaan in relaties tijdens organisatie cultuurontwikkeling.

Op hoofdlijnen ben ik bekend met de inhoud. Voor mij blijft belangrijk dat de medewerkers de inhoudelijke deskundigheid (moeten) hebben dan wel hier in opgeleid moeten worden. Dat maakt hen verantwoordelijk voor de inhoud van het werk en daarmee groeit de taakvolwassenheid. Ik heb hierin een faciliterende en coachende rol. Bij (politiek) lastige dossiers verdiep ik mij in de inhoud om als sparringpartner op te treden om uiteindelijk i.o.m. de bestuurders tot acceptabel product te komen, dat ook door de raad gedragen wordt. Ik heb een sterk ontwikkelde politieke antenne en kan bestuurders goed adviseren en informeren (waar nodig ook corrigeren). Communiceren en samenwerken op (mens) gelijkwaardige manier helpt de relatie en het uiteindelijke product en is een sterke kant van mij.

Samenvattend: een visionaire ondernemende people manager met een natuurlijke autoriteit.

Daarnaast ben ik sterk in cultuur/organisatie ontwikkel/verandertrajecten en leid met veel plezier teambuildings/-management (hei)dagen. In het werken met teams werk ik onder andere graag met één of meerdere van de volgende methodieken: Transactionele Analyse, het ‘ei van Assagioli, Discovery Insights; The Work van Byron Katie en de ontwikkelingslandkaart voor de persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en samenwerken & communiceren. Meer info

Verbinder (vrouw)

Ik heb ruime ervaring als interim (project)manager/directeur en organisatieadviseur in de zorgsector, in het maatschappelijk domein en bij de (lokale) overheid. Bij voorkeur daar waar de maatschappelijke (zorg)organisaties en het publieke domein elkaar raken en complexe vraagstukken dwingen tot een andere manier van (samen)werken.

Ik werk vanuit een breed bestuurlijk en bedrijfskundig blikveld en ik ben gericht op zichtbare resultaten: van strategie en beleidsvraagstukken tot implementatie. Ik overzie de complexe (bestuurlijke) context en ik ken de actuele ontwikkelingen en vraagstukken van het maatschappelijk domein in Nederland en ik verbind graag ‘ziel en zakelijkheid’. Waar nodig treed ik buiten de gebaande paden om mensen mee te krijgen in nieuwe wegen en veranderingen, zonder de dialoog en samenwerking uit het oog te verliezen. Meer info

Ondernemend en resultaatgericht (man)

Ik heb ruime ervaring als leidinggevende/manager en adviseur in diverse lijnfuncties, zorgverkoop, innovatie- en verandertrajecten. Daarnaast heb ik ervaring als trainer van groepen mensen in veranderingsprocessen en coaching on the job. De meeste energie haal ik uit het werken met mensen en teams om samen verbeteringen binnen organisaties te realiseren. Mijn kracht ligt in het realiseren van verbindingen tussen mensen en het ‘door vertalen’ van geformuleerd beleid en strategie naar praktisch doen. Gezamenlijk vanuit de bedoeling, betekenis geven aan verandering, zowel in teamverband als individueel, is in sterke mate bepalend voor het wel of niet slagen van een verandering.

Ik ben ondernemend en resultaatgericht maar verlies daarbij het proces en de mens niet uit het oog. Bovendien ben ik goed in staat problemen te analyseren, samen met anderen oplossingen te genereren en deze te implementeren. Bij al mijn handelen is het antwoord op de vraag: ‘Wat wordt de cliënt/patiënt hier beter van?’, leidend.

Daarnaast ben ik een kleine 25 jaar actief geweest voor de Lionsclub. Ik heb vele jaren managementtrainingen verzorgd. Verder was ik medeoprichter en actief binnen de lokale omroep en ben jaren actief geweest voor een organisatie omtrent stadsfeesten. Meer info

Teamspeler (man)

Ik heb veel ervaring met interim opdrachten op het gebied van management, consultancy en Corporate Governance in alle area’s van Operations, Maintenance & Engineering en QA. Dit alles is gebaseerd op 30+ jaar ervaring in deze wereld bij een multinational. Gewaardeerd voor mijn analytische en strategische gaven, ik kan snel door complexiteit heen kijken en komen met praktische oplossingen vanuit mijn gestructureerde manier van werken en mijn goedgevulde gereedschapskist met (LEAN-) structuur-oplossingen.

Mijn kernkwaliteiten zijn diplomatie, strategisch, gestructureerd (verbeteren) en helper (teamspeler). Ik gebruik deze kwaliteiten om voortdurend de structuur, het proces, de hardware, de communicatie, de mensen en de gevoelens te "tunen" om een flow te creëren waarin mensen kunnen groeien en verbeteringen onvermijdbaar zijn. Meer info

Enthousiast met veel energie (vrouw)

Ik ben een enthousiaste vrouw met veel energie en een behoorlijke dosis humor en zelfspot. Ik wil personen en organisaties optimaliseren in hun performance, energie en kwaliteiten. Zodanig dat het talent maximaal wordt benut, resultaten verbeteren, competenties ontwikkelen. Voor mij gaat het om het totale plaatje van welzijn, organisatie en zorg. Ik kan goed luisteren en observeren, om vervolgens bewustwording en beweging te creëren. Ik onderscheid mij door een combinatie van: 

 • Jarenlange managementervaring in verschillende bedrijven en functies. Ik ben een verbinder, een bruggenbouwer binnen alle hiërarchische lagen van een organisatie.
 • Diepgaande kennis van LEAN, Six Sigma, Scrum, Agile, Verandermanagement en leiderschap afzonderlijk en in combinatie.
 • Excellente training en coaching skills. Meer info

Resultaat gedreven (man)

Collega’s en opdrachtgevers waarderen mijn bijdrage aan complexe en strategische opdrachten door mijn vermogen om zowel op strategisch niveau te adviseren als om contact te leggen met de werkvloer. Mijn benadering van verandering en organisatieontwikkeling is altijd om dit samen met betrokkenen in te vullen, ook als ik vanuit inhoudelijke expertise wordt ingezet. Hierbij gebruik ik een combinatie van Waarderend Onderzoek en Lean 6s.

Ik haal veel energie en voldoening uit het in beweging krijgen van mensen en het toewerken naar een gezamenlijk en effectief resultaat. Ik ben resultaat gedreven maar heb de flexibiliteit en senioriteit om te begrijpen dat soms prioriteiten worden verschoven. Hoewel ik mijn verantwoordelijkheid neem wanneer dat nodig is, kan ik op de achtergrond blijven en anderen hun rol gunnen. Zowel privé als professioneel houd ik van mensen om me heen, om te sparren en van te leren. Tikje eigenwijs maar altijd open voor de ideeën en ervaringen van anderen.

Mijn werk bestaat uit projecten en opdrachten gericht op (gedrags)verandering en organisatieontwikkeling, altijd met een substantiële doelstelling en binnen een complexe werkomgeving. Voor mijn cliënten heb ik verschillende rollen ingenomen: als interim manager, of programmaleider, zowel internationaal als in lokale organisaties. Voor mij ligt succes zowel in de uitvoering als in het ontwerp van de verandering. Dit is de reden waarom ik, indien mogelijk, een proces van co-creatie toepas, zowel in het ontwerp van het programma als in het faciliteren van verandering). Ook bij meer expertise-gedreven trajecten (borging van gedragsverandering door middel van het herontwerpen van HR-processen) leg ik veel nadruk op het menselijke aspect. Niet slechts duidelijk communiceren maar ook luisteren en begrip tonen zijn aspecten die voor mij vaak het succes hebben gebracht in mijn opdrachten.

Ik geloof sterk in samenhang en samenspel tussen verschillende disciplines en veranderinitiatieven, maar respecteer expertisegebieden die duidelijk bij anderen horen. Daarom werk ik vaak samen, zowel met interne als externe partners, en geef ik (ongevraagd) advies aan senior management. Meer info

Elke dag beter worden dan mezelf (man)

In alles wat ik doe hanteer ik in het beginsel de term BRAVO. Dit staat voor mij voor Betrokkenheid, Respect, Afspraak is Afspraak, Verantwoordelijkheid nemen en Openheid. Ik ben gedreven en zet andere mensen graag aan het denken en ik daag ze uit de dingen anders te zien. Mijn missie is mensen doelen laten behalen. Bij het behalen van resultaat, als individu, komt óók de organisatie verder.

Als manager heb ik meer dan 30 jaar ervaring en heb ik kleine tot grotere teams aangestuurd tot 100 medewerkers. Zakelijk weet ik prioriteiten te stellen en daarnaast geniet ik bewust van het leven. De basis is balans. Of het nu gaat om het ontplooien van nieuwe activiteiten of om het doorvoeren van veranderingen; door naar deze principes te leven creëer ik respect, openheid en een eerlijke werkrelatie. Ik omring me op het werk graag met mensen waarvan ik inspiratie en energie krijg om iedere dag beter te worden dan mezelf en hierdoor samen succesvol te zijn. Meer info

Overzicht en visie (vrouw)

Rode draad in mijn werkzaamheden is het snel doorgronden van hoe de hazen lopen en wat de grote lijn moet zijn; teams en individuen vervolgens inzicht geven in eigen gedrag en de effecten daarvan op de rest van de organisatie; het aanbrengen van structuur; het verbeteren van processen, samen met de mensen die de betreffende processen “runnen”; en het laten groeien van teams en van individuen.

In mijn werk zorg ik voor overzicht over het geheel, visie voor ‘waar het naartoe moet’, doordachte prioriteiten, goede communicatie. Vervolgens ben ik niet vies van de inhoud. Ik ga graag om met alle lagen in een organisatie en weet ze met elkaar te verbinden. Ik voel me helemaal thuis in een technische, industriële omgeving; snap hoe het daar werkt. Tegelijkertijd vind ik het ook erg leuk om dat wat ik in al die jaren geleerd heb, in te zetten in een heel andere tak van sport. Ik combineer het “technisch verstand en inzicht” met een meer dan gemiddelde affiniteit met het organisatorische en menselijke aspect in organisaties, plus een flinke dosis energie, “enthousiasmeer-vermogen” en daadkracht. Meer info

Gedreven (man)

Ik ben een gedreven, integere en betrokken Interim Manager met een gezonde dosis humor. Inmiddels heb ik vijf jaar progressieve leidinggevende ervaring in (internationaal) opererende organisaties. Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden, analytisch sterk, kan goed luisteren en als klankbord fungeren. Naast deze eigenschappen heb ik een brede bedrijfsvisie en ben ik in staat om verslagen van data, om te zetten naar beleid. Door dit beleid op de juiste manier te communiceren op alle niveaus in de organisatie, komen mensen in beweging en staan alle neuzen in dezelfde richting. Meer info

Samen optrekken (man)

De mens en zijn omgeving staan bij mij centraal. Duidelijkheid, openheid en eerlijkheid is mijn credo. Enthousiasme en gedegenheid mijn kenmerk. Ik breng mensen bij elkaar binnen en tussen organisaties en verbind hun ideeën. Mijn enthousiasme brengt mensen op alle niveaus van een organisatie in beweging. Ik deel mijn kennis en mijn netwerk zodat de opdrachtgever het optimale resultaat krijgt. Ik zoek voortdurend kansen en mogelijkheden om mijn opdrachtgevers verder te brengen.

Luisteren. Luisteren is meer dan horen. Luisteren is tijd durven verliezen. De tijd nemen om mensen te horen, te ondersteunen. Niet in een opgedrongen tempo, maar gericht op kwaliteit en dienstbaarheid. Gericht op het komen tot een bruikbare oplossing voor de klant als mens.

Ik wandel door het leven. Ik trek van ontmoeting naar ontmoeting. De mens met al haar kleur is daarin mijn partner. Dankzij mijn jarenlange ervaring in het werken met mensen kent de arbeidsmarkt voor mij weinig geheimen. Vele jaren heb ik gewerkt als leermeester, trainer, coach, Hoofd Facilitaire Dienst, Verhuismanager, huisvestingscoördinator, docent, directeur, business coach, manager bedrijfsvoering en (Arbo)consultant. Als zelfstandig interim manager ben ik inmiddels 12 jaar actief in verandertrajecten waar het accent lag op het
opzetten van ontwikkel-, Arbo-, werkgelegenheids-, verander- en opleidingstrajecten en (her)huisvesting.

Motivatie

We leven en werken meestal in situaties waarbinnen we voor het bereiken van onze eigen doelen, anderen nodig hebben. Vanuit pragmatisch doch begrijpelijk opportunisme houden we dus voortdurend rekening met elkaar. Welbeschouwd voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar en nemen we ook die verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik wil mensen leren dat de oplossing voor alle vragen ligt in de balans tussen de eigen wensen en de behoefte enerzijds en de verantwoordelijkheid die we voelen en dragen ten opzichte van onze omgeving anderzijds. Daarbij vormt bewustwording van onze keuzemogelijkheid de basis voor elke gewenste verandering. In de ene situatie zal dat betekenen dat er 1-op-1-coaching nodig is, in een andere situatie is een groepstraject wenselijker. Wat mij betreft, is dus elke gewenste verandering mogelijk. Dit proces begint eigenlijk met het omhelzen van het onmogelijke!

Ik neem de volgende competenties en expertise mee

 • Besluitvaardig
 • Positief en enthousiasmerend
 • Goede advies- en coachingsvaardigheden
 • Sterke presentatievaardigheden
 • Commercieel sterk en klantgericht
 • Resultaatgericht en pragmatisch
 • Goed inzicht in mensen/functies/
  organisaties
 • Innovatief en ontwikkelgericht
 • Creëren van nieuwe uitdagingen voor groepen mensen, enthousiasmeren
 • Opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, onder moeilijke omstandigheden
 • (Re)organiseren van de organisatie
 • Afzetgebied ontdekken en aanwenden
 • Behalen van projectmatige targets
 • Samenwerkingsverbanden initiëren en organiseren
 • Leiding nemen en leiding geven aan teams
  (samenbindend leiderschap)
 • Groot empathisch vermogen

Meer info

Ervaren organisatiecoach (vrouw)

Ik ben een ervaren organisatiecoach en (programma)manager op strategisch en tactisch niveau met een trackrecord in publieke organisaties met professionals. Ik breng ontwikkelkracht in organisaties.

Mijn kwaliteiten
Ik ben authentiek, bestuurlijk sensitief, resultaatgericht, pragmatisch, zakelijk, transparant, toegankelijk en gedreven.
Mijn talenten zijn: actiegerichtheid, strategisch verbindend denken en doen, leergierigheid, aanpassingsvermogen en communicatie. Meer info

Gedreven en energiek leider (man)

In ruim 25 jaar leidinggevende ervaring heb ik me ontwikkeld tot een senior manager met eindverantwoordelijkheid en diepgaande expertise in asset-, project- en programmamanagement. Ik heb managementposities in zowel binnen- als buitenland vervuld. Naast het leiding geven aan bedrijfsonderdelen met een omvang van 150 medewerkers en een omzet van 50 miljoen euro per jaar omvatte dit ook het opzetten en leiden van verbeterprogramma’s om organisaties en installaties te ontwikkelen.

Vaak ben ik gevraagd om problemen op te lossen op technisch-, organisatorisch- en/of financieel vlak. Zowel als leider van een managementteam als samen met andere teams heb ik organisaties versterkt, werkprocessen geprofessionaliseerd en installaties betrouwbaarder weten te maken.

Ik ben een gedreven en energiek leider die altijd het beste uit mensen en afdelingen tracht te halen. Ik heb diverse veranderprocessen geleid waarbij structurele verbeteringen zijn doorgevoerd in werkprocessen, organisatie, assets en cultuur. Mijn streven om resultaten te bereiken wordt gevoed door analytisch vermogen, “verbeterdrive” en inlevingsvermogen. Daarbij stuur ik op overeengekomen doelen, communiceer ik makkelijk door alle lagen van het bedrijf en ontwikkel ik teams en medewerkers.

Op basis van ervaring en feedback van leidinggevenden, medewerkers en klanten zijn mijn kernkwaliteiten
als volgt te omschrijven:

 • verbindend
 • vormgeven en implementeren van beleid
 • ondernemend en oplossingsgericht
 • structureren van processen en organisaties
 • resultaatgericht en vasthoudend
 • technisch inzicht
 • communicatief vaardig

Mijn kennis- en ervaringsgebieden

Inhoudelijk gezien heb ik mijn werkervaring opgedaan in de technische en logistieke sector, zowel in industriële- en dienstverlenende bedrijven. Gecombineerd met managementopleidingen heb ik hierdoor diepgaande kennis en inzicht verworven in diverse aandachtsgebieden:

Leiderschap

 • Verandermanagement
 • Performance management
 • Efficiency-verbetering en cost-saving programma’s
 • Strategisch beleid; positionering dienstenportfolio, outsourcing

Operations management

 • Logistiek
 • Safety-management

Asset management

 • Meerjaren- asset development plan
 • Onderhoudsmanagement (OEE, Failure Reduction, PPS, TPM, RCM, Fmeca, etc.)
 • Service management

Programmamanagement

 • Onderbouwen, plannen en realiseren capex-projecten
 • Procurement; maincontracting, global sourcing
 • Total quality management
 • “lean thinking”, “continue verbeteren”, “Toyota way”

Ik heb werkervaring opgedaan in de categorieën

Leiderschap

 • Resultaatverantwoordelijk voor omzet of budget tot 50 mln. per jaar;
 • Integraal verantwoordelijk voor operatie, techniek, verkoop, personeelszaken, financiën;
 • Ontwikkelen- en implementeren van strategisch beleid;
 • Leiding geven aan management-teams en organisaties met 150 medewerkers en 4 managementlagen;
 • Inrichten, herstructureren en professionaliseren van organisaties, processen en managementsystemen;
 • Ontwikkelen medewerkers en vormen integraal verantwoordelijke teams;

Techniek

 • Assetmanagement; opzetten en leiden asset development programma op basis van markteisen, input van
  gebruikers, storingsreductie, “fmeca”-analyses en onderbouwing naar directie;
 • Leiding geven aan technische diensten;
 • Professionalisering van montagebedrijf, werkplaatsen en planningsprocessen;
 • Verbeteren van installatiebetrouwbaarheid door opzet en realisatie integraal onderhoudsverbeterprogramma;
 • Plannen en realiseren van capex-projecten met een omvang tot 10 mln euro;

Veiligheid

 • Opzet en leiden programma om veiligheidsperformance te verbeteren;
 • Verbeteren veiligheidscultuur door opzetten en invoeren “veiligheids actie teams”;
 • Invoeren aanpak proces-safety door onderzoek scenario’s en risico-management.

Logistiek

 • Leiding geven aan haven-/overslagbedrijf en machine-verhuurbedrijf;
 • Structureren logistieke processen waaronder planning resources en inrichting opslaghallen;
 • Opzet transport- en overslagactiviteiten in continudienst;
 • Flexibilisering arbeid door inzet resources af te stemmen op fluctuerende verzendbehoefte;
 • Inrichting en beheer van opslaglocatie voor in-/uitslag van schroot;
 • Ontwikkelen integrale dienstverlening voor handling en opslag van bulk- en afvalstoffen.

Commercie

 • Ontwikkelen diensten-portfolio inclusief aanbieden van diensten “aan derden”;
 • Verwerven integraal contract voor de verlading, het voorraadbeheer en de keuring van schroot;
 • Verbetering van de exploitatie van vervoersmiddelen;
 • Opzet marketingplan en inrichten servicecontracten voor onderhoudsdiensten;
 • Verlaging onderhoudskosten door invoering “total cost of ownership”;
 • Inrichten tenderproces t.b.v. professioneel inkopen van diensten;
 • Global sourcing

Meer info