• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Ik zoek een ervaren interim manager     Ik ben een ervaren interim manager

Kies uit de beste en direct beschikbare ervaren interim managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren interim managers voorgesteld
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No cure no pay
 • Wij hanteren een lage bemiddelingsfee van 9% in plaats van het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. U kunt zelf bepalen wat u wilt betalenKlik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Een aantal profielen van onze honderden ervaren interim managers

Visionair leidinggevende (man)

Als een zeer ervaren interim manager heb ik diverse interim functies bekleed in de functies van teamleider tot eindverantwoordelijk directeur op bijna alle gemeentelijke beleidsvelden en manager binnen het onderwijs (VO/MBO/HBO).

Medewerkers zien mij als een visionair leidinggevende. Wat mij drijft zijn het analyseren, begrijpen en doorgronden van inhoud, processen en communicatie en samenwerking tussen mensen. Ik zoek steeds nieuwe kennis, inzichten en verklaringen. Ik wil (met elkaar) vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien en kan hier heel creatief in zijn. Ik zoek kansen en mogelijkheden om succes te behalen. Succes voor de organisatie stel ik voorop. Mijn eigen succes is hieraan ondergeschikt. Mensen en sociale verbanden stel ik voorop; evenals betrokkenheid, zaken samen bespreken en oppakken. Door mijn enthousiasme, goede ideeën en stijl van leidinggeven neem ik de medewerkers mee in de ontwikkeling van de uitgezette koers. Durf, tempo en kracht, daar sta ik voor, met focus op het uiteindelijke resultaat en dat duidelijk en direct op een mensgelijkwaardige manier. Energie krijg ik als ik nieuwe inzichten kan bewerkstelligen bij de medewerkers en dat er harmonie ontstaat/blijft bestaan in relaties tijdens organisatie cultuurontwikkeling.

Op hoofdlijnen ben ik bekend met de inhoud. Voor mij blijft belangrijk dat de medewerkers de inhoudelijke deskundigheid (moeten) hebben dan wel hier in opgeleid moeten worden. Dat maakt hen verantwoordelijk voor de inhoud van het werk en daarmee groeit de taakvolwassenheid. Ik heb hierin een faciliterende en coachende rol. Bij (politiek) lastige dossiers verdiep ik mij in de inhoud om als sparringpartner op te treden om uiteindelijk i.o.m. de bestuurders tot acceptabel product te komen, dat ook door de raad gedragen wordt. Ik heb een sterk ontwikkelde politieke antenne en kan bestuurders goed adviseren en informeren (waar nodig ook corrigeren). Communiceren en samenwerken op (mens) gelijkwaardige manier helpt de relatie en het uiteindelijke product en is een sterke kant van mij.

Samenvattend: een visionaire ondernemende people manager met een natuurlijke autoriteit.

Daarnaast ben ik sterk in cultuur/organisatie ontwikkel/verandertrajecten en leid met veel plezier teambuildings/-management (hei)dagen. In het werken met teams werk ik onder andere graag met één of meerdere van de volgende methodieken: Transactionele Analyse, het ‘ei van Assagioli, Discovery Insights; The Work van Byron Katie en de ontwikkelingslandkaart voor de persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en samenwerken & communiceren.

Verbinder (vrouw)

Ik heb ruime ervaring als interim (project)manager/directeur en organisatieadviseur in de zorgsector, in het maatschappelijk domein en bij de
(lokale) overheid. Bij voorkeur daar waar de maatschappelijke (zorg)organisaties en het publieke domein elkaar raken en complexe vraagstukken dwingen tot een andere manier van (samen)werken.

Ik werk vanuit een breed bestuurlijk en bedrijfskundig blikveld en ik ben gericht op zichtbare resultaten: van strategie en beleidsvraagstukken tot implementatie. Ik overzie de complexe (bestuurlijke) context en ik ken de actuele ontwikkelingen en vraagstukken van het maatschappelijk domein in Nederland en ik verbind graag ‘ziel en zakelijkheid’. Waar nodig treed ik buiten de gebaande paden om mensen mee te krijgen in nieuwe wegen en veranderingen, zonder de dialoog en samenwerking uit het oog te verliezen.

Ondernemend en resultaatgericht (man)

Ik heb ruime ervaring als leidinggevende/manager en adviseur in diverse lijnfuncties, zorgverkoop, innovatie- en verandertrajecten. Daarnaast heb ik ervaring als trainer van groepen mensen in veranderingsprocessen en coaching on the job. De meeste energie haal ik uit het werken met mensen en teams om samen verbeteringen binnen organisaties te realiseren. Mijn kracht ligt in het realiseren van verbindingen tussen mensen en het ‘door vertalen’ van geformuleerd beleid en strategie naar praktisch doen. Gezamenlijk vanuit de bedoeling, betekenis geven aan verandering, zowel in teamverband als individueel, is in sterke mate bepalend voor het wel of niet slagen van een verandering.

Ik ben ondernemend en resultaatgericht maar verlies daarbij het proces en de mens niet uit het oog. Bovendien ben ik goed in staat problemen te analyseren, samen met anderen oplossingen te genereren en deze te implementeren. Bij al mijn handelen is het antwoord op de vraag: ‘Wat wordt de cliënt/patiënt hier beter van?’, leidend.

Daarnaast ben ik een kleine 25 jaar actief geweest voor de Lionsclub. Ik heb vele jaren managementtrainingen verzorgd. Verder was ik medeoprichter en actief binnen de lokale omroep en ben jaren actief geweest voor een organisatie omtrent stadsfeesten.

Teamspeler (man)

Ik heb veel ervaring met interim opdrachten op het gebied van management, consultancy en Corporate Governance in alle area’s van Operations, Maintenance & Engineering en QA. Dit alles is gebaseerd op 30+ jaar ervaring in deze wereld bij een multinational. Gewaardeerd voor mijn analytische en strategische gaven, ik kan snel door complexiteit heen kijken en komen met praktische oplossingen vanuit mijn gestructureerde manier van werken en mijn goedgevulde gereedschapskist met (LEAN-) structuur-oplossingen.

Mijn kernkwaliteiten zijn diplomatie, strategisch, gestructureerd (verbeteren) en helper (teamspeler). Ik gebruik deze kwaliteiten om voortdurend de structuur, het proces, de hardware, de communicatie, de mensen en de gevoelens te "tunen" om een flow te creëren waarin mensen kunnen groeien en verbeteringen onvermijdbaar zijn.

Enthousiast met veel energie (vrouw)

Ik ben een enthousiaste vrouw met veel energie en een behoorlijke dosis humor en zelfspot. Ik wil personen en organisaties optimaliseren in hun performance, energie en kwaliteiten. Zodanig dat het talent maximaal wordt benut, resultaten verbeteren, competenties ontwikkelen. Voor mij gaat het om het totale plaatje van welzijn, organisatie en zorg. Ik kan goed luisteren en observeren, om vervolgens bewustwording en beweging te creëren. Ik onderscheid mij door een combinatie van: 

 • Jarenlange managementervaring in verschillende bedrijven en functies. Ik ben een verbinder, een bruggenbouwer binnen alle hiërarchische lagen van een organisatie.
 • Diepgaande kennis van LEAN, Six Sigma, Scrum, Agile, Verandermanagement en leiderschap afzonderlijk en in combinatie.
 • Excellente training en coaching skills.

Resultaat gedreven (man)

Collega’s en opdrachtgevers waarderen mijn bijdrage aan complexe en strategische opdrachten door mijn vermogen om zowel op strategisch niveau te adviseren als om contact te leggen met de werkvloer. Mijn benadering van verandering en organisatieontwikkeling is altijd om dit samen met betrokkenen in te vullen, ook als ik vanuit inhoudelijke expertise wordt ingezet. Hierbij gebruik ik een combinatie van Waarderend Onderzoek en Lean 6s.

Ik haal veel energie en voldoening uit het in beweging krijgen van mensen en het toewerken naar een gezamenlijk en effectief resultaat. Ik ben resultaat gedreven maar heb de flexibiliteit en senioriteit om te begrijpen dat soms prioriteiten worden verschoven. Hoewel ik mijn verantwoordelijkheid neem wanneer dat nodig is, kan ik op de achtergrond blijven en anderen hun rol gunnen. Zowel privé als professioneel houd ik van mensen om me heen, om te sparren en van te leren. Tikje eigenwijs maar altijd open voor de ideeën en ervaringen van anderen.

Mijn werk bestaat uit projecten en opdrachten gericht op (gedrags)verandering en organisatieontwikkeling, altijd met een substantiële doelstelling en binnen een complexe werkomgeving. Voor mijn cliënten heb ik verschillende rollen ingenomen: als interim manager, of
programmaleider, zowel internationaal als in lokale organisaties. Voor mij ligt succes zowel in de uitvoering als in het ontwerp van de verandering. Dit is de reden waarom ik, indien mogelijk, een proces van co-creatie toepas, zowel in het ontwerp van het programma als in het faciliteren van verandering). Ook bij meer expertise-gedreven trajecten (borging van gedragsverandering door middel van het herontwerpen van HR-processen) leg ik veel nadruk op het menselijke aspect. Niet slechts duidelijk communiceren maar ook luisteren en begrip tonen zijn aspecten die voor mij vaak het succes hebben gebracht in mijn opdrachten.

Ik geloof sterk in samenhang en samenspel tussen verschillende disciplines en veranderinitiatieven, maar respecteer expertisegebieden die duidelijk bij anderen horen. Daarom werk ik vaak samen, zowel met interne als externe partners, en geef ik (ongevraagd) advies aan
senior management.

Elke dag beter worden dan mezelf (man)

In alles wat ik doe hanteer ik in het beginsel de term BRAVO. Dit staat voor mij voor Betrokkenheid, Respect, Afspraak is Afspraak, Verantwoordelijkheid nemen en Openheid. Ik ben gedreven en zet andere mensen graag aan het denken en ik daag ze uit de dingen anders te zien. Mijn missie is mensen doelen laten behalen. Bij het behalen van resultaat, als individu, komt óók de organisatie verder.

Als manager heb ik meer dan 30 jaar ervaring en heb ik kleine tot grotere teams aangestuurd tot 100 medewerkers. Zakelijk weet ik prioriteiten te stellen en daarnaast geniet ik bewust van het leven. De basis is balans. Of het nu gaat om het ontplooien van nieuwe activiteiten of om het doorvoeren van veranderingen; door naar deze principes te leven creëer ik respect, openheid en een eerlijke werkrelatie. Ik omring me op het werk graag met mensen waarvan ik inspiratie en energie krijg om iedere dag beter te worden dan mezelf en hierdoor samen succesvol te zijn.

Overzicht en visie (vrouw)

Rode draad in mijn werkzaamheden is het snel doorgronden van hoe de hazen lopen en wat de grote lijn moet zijn; teams en individuen vervolgens inzicht geven in eigen gedrag en de effecten daarvan op de rest van de organisatie; het aanbrengen van structuur; het verbeteren van processen, samen met de mensen die de betreffende processen “runnen”; en het laten groeien van teams en van individuen.

In mijn werk zorg ik voor overzicht over het geheel, visie voor ‘waar het naartoe moet’, doordachte prioriteiten, goede communicatie. Vervolgens ben ik niet vies van de inhoud. Ik ga graag om met alle lagen in een organisatie en weet ze met elkaar te verbinden. Ik voel me
helemaal thuis in een technische, industriële omgeving; snap hoe het daar werkt. Tegelijkertijd vind ik het ook erg leuk om dat wat ik in al die jaren geleerd heb, in te zetten in een heel andere tak van sport. Ik combineer het “technisch verstand en inzicht” met een meer dan gemiddelde affiniteit met het organisatorische en menselijke aspect in organisaties, plus een flinke dosis energie, “enthousiasmeer-vermogen” en daadkracht.

Gedreven (man)

Ik ben een gedreven, integere en betrokken Interim Manager met een gezonde dosis humor. Inmiddels heb ik vijf jaar progressieve leidinggevende ervaring in (internationaal) opererende organisaties. Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden, analytisch sterk, kan goed luisteren en als klankbord fungeren. Naast deze eigenschappen heb ik een brede bedrijfsvisie en ben ik in staat om verslagen van data, om te zetten naar beleid. Door dit beleid op de juiste manier te communiceren op alle niveaus in de organisatie, komen mensen in beweging en staan alle neuzen in dezelfde richting.