Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren interim Projectleider Gebiedsontwikkeling

  • Home
  • Ervaren interim Projectleider Gebiedsontwikkeling

Ervaren interim Projectleider Gebiedsontwikkeling | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Ervaren interim Projectleiders Gebiedsontwikkeling:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Ervaren interim Projectleiders Gebiedsontwikkeling
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een profiel van een ervaren interim projectleider gebiedsontwikkeling

Sterk maatschappelijk betrokken (man)

Toen ik in 2015 als Projectleider Gebiedsontwikkeling begon, waren de mensen sceptisch. ‘Weer iemand uit het westen van het land die weet hoe het moet’, ‘we zijn al 20 jaar bezig zonder resultaat’ waren opmerkingen die ik regelmatig te horen kreeg. En dat was begrijpelijk. Al meer dan 20 jaar lang probeerde de inwoners de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren en een dorpskern terug te krijgen. Drie jaar nadat ik was gestart, ging de schep de grond in voor een gehele herstructurering van de Dorpskern : het was me gelukt. Niet alleen, maar samen met de inwoners en bedrijven en in goede samenwerking met medewerkers en het college van de gemeente én de raad.

In een project als dit loop je tegen veel belangen aan en inwoners die bepaalde posities bekleden waardoor ze cruciaal zijn voor het slagen van een project. Het is een spel van balanceren, communiceren, blijven betrekken, belangen afwegen en knopen doorhakken om dit samen met een dorp tot een goed einde te brengen. Een omroep heeft mij en anderen hier zelfs over geïnterviewd toen de raad van de gemeente positief besloten had.

Ik ben sterk maatschappelijk betrokken en wil iets betekenen voor anderen. Een positieve bijdrage leveren aan gemeentes en burgers, een brug bouwen tussen de overheid en inwoners. Kwaliteit, diepgang, maatschappelijke betrokkenheid en blijvend resultaat zijn mijn drijfveren. Onder druk en spanning kan ik de rust bewaren, het overzicht houden en op een goede manier sturing geven aan mensen en projecten. Door mijn transparante manier van werken kan ik mensen en organisaties verbinden en motiveren.

Competenties

Analytisch vermogen | Integer | Flexibel | Creatief denken | Doorzetten | Initiatief nemen | Samenwerking | Netwerken | Uitdrukkingsvaardig | Politiek sensitief.

Meer info