Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren interim teamleider gemeente

  • Home
  • Ervaren interim teamleider gemeente

Ervaren interim teamleider gemeente

Kies uit zeer ervaren en beschikbare interim teamleiders gemeenten:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren interim teamleiders gemeenten
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een aantal profielen van onze vele ervaren teamleiders gemeenten

Inspirerende teamleider (man)

Als ervaren en inspirerende teamleider heb ik diverse functies ingevuld variërend van projectleider, teammanager tot sectorhoofd. Ik heb gewerkt als Teamleider Inkomen, Werk & Onderwijs, ook was ik teamleider Gemeentewinkel – KCC bij een gemeente in Drenthe.

Mijn ervaring heb ik opgedaan binnen zowel kleine als grote gemeenten. Als projectleider heb ik ervaring met een grote variatie aan projecten. Vrij recent nog als projectleider Sociaal Team, met tevens als opdracht ‘vorming van een brede toegang’ bestaande uit Jeugd, WMO, Sociale Zaken, MEE en Maatschappelijk Werk.

Als Teamleider Beleid (Welzijn – Veiligheid – Milieu en Zorg – Werk) bij een gemeente stond ik aan de basis van het transitie- en transformatieproces en droeg ik de verantwoordelijkheid voor de integrale organisatie- en beleidsontwikkeling (Participatie Wet, WMO, Jeugd, Zorg, Schuldhulpverlening en lokaal beleid) waaronder de vormgeving van het Sociaal Team. Ook binnen de opdracht in Drenthe stond de doorontwikkeling van de uitvoering binnen het Sociaal Domein centraal en heb ik mede de eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een integrale aanpak Jeugd – WMO – Werk en Inkomen – Leerplicht – Schuld Hulpverlening.

Door mijn kennis en inzicht in de mens ben ik snel in staat om mensen via een directe en professionele aanpak te motiveren en te stimuleren doelen te behalen. Ik heb oog voor de kwaliteiten / talenten van medewerkers en ben in staat de mensen in hun kracht te zetten en te ondersteunen in hun doorontwikkeling. Ik ben goed in staat deuren te openen en deze ook open te houden – netwerker van nature. Anderen typeren mij als daadkrachtig; een sterke zelfstandige persoonlijkheid met passie en visie. Oplossingsgericht, een echte “bouwer”, die in staat is om strategie te vertalen naar dagelijks handelen. Vanuit mijn kwaliteiten en ervaring op zowel strategisch-, beleidsmatig- als uitvoeringsniveau kan ik het beste binnen een team boven halen.

Opdrachtgevers zien mij als een sterke zelfstandige persoonlijkheid, te typeren als een echte “bouwer”, coach en “leider van nature”, met een grote mate van politieke sensitiviteit. Iemand die in staat is om strategie te vertalen naar dagelijks handelen en verschillende partijen met elkaar te verbinden. Een teamspeler, die in staat is relaties op te bouwen met mensen op verschillende niveaus en te (ver-)binden, gebruikmakend van een situationele en coachende stijl. Toegankelijk en in staat geschillen en verschillen te overbruggen. Daadkrachtig, pro-actief gericht op kwaliteit en resultaat en van nature werkend vanuit een directe bedrijfsmatige aanpak.

Met mijn kwaliteiten - kennis en ervaring op zowel strategisch, beleidsmatig als uitvoeringsniveau - kan ik een constructieve bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van medewerkers / team. Mijn vaardigheden en competenties zijn met name: resultaatgerichtheid, innovatief, daadkracht, bestuurlijke- en organisatorische-sensitiviteit, probleem oplossend vermogen, coachend leiderschap, enthousiasmerend, flexibel en stressbestendig, analytisch en visionair vermogen. Meer info