Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren onderwijs managers

  • Home
  • Ervaren onderwijs managers

Ervaren onderwijs managers

Kies uit zeer ervaren en beschikbare onderwijs managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren onderwijs managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Profielen van een aantal van onze ervaren onderwijs managers

Strategisch denker (man)

Mijn missie in het onderwijs is om vanuit een gedeelde visie mensen in hun kracht te zetten, de intrinsieke motivatie te herkennen en als leidraad te gebruiken om te ontwikkelen. Een leven lang leren zorgt voor een grote mate van vitaliteit en verdieping van de mens in zijn algemeenheid en vergroten van expertise in het bijzonder.

Ik ben een strategisch denker. Vanuit deze kernkwaliteit vind ik het een uitdaging om beleid uit te zetten. Door coachend te handelen zorg ik er voor dat de verantwoordelijkheid van de organisatie breed gedragen wordt en een ieder, op basis van erkende ongelijkheid, eigenaar maak van een deel van de organisatie en het beste uit zichzelf haalt. In stressvolle situaties ben ik door middel van mijn non-verbale houding, woordkeus en acties de-escalerend.

Motto: “Zoek de verbinding met jezelf en de ander”. Meer info

Bruggenbouwer (vrouw)

Mijn stijl is overwegend dienend en ik pleit voor een lerende organisatie, open staan voor verandering doet namelijk bewegen richting vooruitgang. Ik word door mijn omgeving, de bruggenbouwer en verbinder genoemd.

Vanuit vertrouwen en mijn energie weet ik mensen om me heen te enthousiasmeren en zet ze graag in hun kracht. Mijn doel is samen kwalitatief inspirerend onderwijs vormgeven wat past bij de leerlingen. Ik draag graag zorg voor de implementatie van de gestelde doelen en houdt toezicht op de bewaking van de kwaliteit en resultaten van het onderwijs vanuit een totaal overzicht, hierbij hanteer ik doorgaans een bottom-up stijl. Meer info

Verandertrajecten (man)

Voor het uitvoeren van een op opdracht ben ik het beste op mijn plek in een verandertraject, bijvoorbeeld in het kader van een onvoldoende beoordeling door de inspectie en bij het creëren en implementeren van een didactisch concept.

Ik ben een open, recht door zee persoon. Mensen weten wat ze aan mij hebben. Graag werk ik samen vanuit kennis en structuur en van daaruit probeer ik mensen mee te nemen in processen. Met de visie op het netvlies gaan we samen op een praktische, pragmatische wijze zoeken naar oplossingen. Humor op het werk is voor mij essentieel. Meer info

Coachend leiderschap (man)

Ik heb veel bestuurlijke ervaring binnen het voortgezet onderwijs en onderwijs gerelateerde organisaties. Ik heb mij in de loop der jaren ontwikkeld tot schoolleider van een grote scholengemeenschap. Mijn managementstijl kenmerkt zich als coachend leiderschap en ik zorg voor professionele verbinding tussen de diverse geledingen. Ik heb alle beleidsterreinen in portefeuille gehad zoals onderwijs, personeel & organisatie, financiën, ICT, beheer & huisvesting. Ik kan breed adviseren. Ik kan goed luisteren, ben een echte teamspeler en verbinder, maar neem ook besluiten en verantwoordelijkheid waar nodig. Als bestuurslid van diverse stichtingen en verenigingen ben ik sterk in netwerken. Ik zoek van nature naar uitdaging en ontwikkeling. Meer info

Eruit halen wat erin zit (vrouw)

Ik ben een ervaren (interim) manager met passie voor onderwijs. Mijn motto is: eruit halen wat erin zit. Ik weet de balans te vinden tussen een zakelijke aanpak en persoonlijke aandacht. Collega’s die betrokkenheid en eigenaarschap uitstralen, dragen bij aan mijn
werkplezier. Humor en creativiteit weet ik enorm te waarderen. Kwaliteiten die mij toegedicht worden zijn o.a.: daadkracht, besluitvaardigheid, analytisch vermogen, hart voor en verstand van onderwijs, betrouwbaarheid en integriteit. Het is mijn ambitie om als leidinggevende te werken op een plek waar men kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Meer info

Improvisator (man)

Originele leider in het opbouwen en vormgeven van maatschappelijke organisaties. Teamspeler, out of the box denker en improvisator als de situatie dat vereist. Mijn specialiteit is om vastgelopen complexe problemen en processen in beweging te krijgen. Mens en resultaat staan centraal in mijn benadering. Recent veel ervaring als interim manager in het onderwijs gericht op veranderopgaven. Meer info

Duidelijk (vrouw)

Met een theoretische onderbouwing middels argumenten stuur ik professionals aan. Ik heb een authentieke managementstijl, ben resultaatgericht en ondernemend. Collega’s typeren mij als duidelijk. Ik houd mij aan mijn woord en collega’s mogen mij aanspreken
op genomen besluiten. Ik vind het belangrijk om een organisatie planmatig aan te sturen en overzicht te bieden aan collega’s. Naast het zakelijke ben ik mensgericht. Ik ben een teamgericht en coachend leider. Ik geef medewerkers en leerlingen het gevoel dat zij als lid van een team samenwerken. Daarnaast benut ik de kennis en kunde die in het team aanwezig is. Ik weet wat mijn medewerkers kunnen en willen. Ik zet de leden van het team zodanig in, dat zij ook leren van elkaars kwaliteiten en deze benutten. Ook ben ik een leider die vind dat het goed geregeld moet zijn voor zijn collega’s en leerlingen. De arbeidsvoorwaarden moeten deugen en de randvoorwaarden geregeld. Ik hecht veel waarde aan een organisatie waar harmonie is.

Je kunt mij typeren als zakelijk, financieel sterk, ondernemend, analytisch, resultaatgericht, een doorzetter, een doener en eerlijk. Ik heb veel gewerkt op strategisch/tactisch niveau. Ik ben een persoon die zich wil blijven ontwikkelen. Een persoon die een sleutelfiguur is in organisaties waar veranderingen moeten worden doorgevoerd. Ik blijf daar erg rustig onder en weet collega’s en leerlingen te overtuigen
en te binden. Ik heb weinig collega’s en leerlingen uit onvrede zien vertrekken. Meer info

Resultaatgericht mensenmens (man)

Waarheen een strategie ook voert, het zijn mensen die samen voor een beoogd resultaat staan. Individuele missies op één lijn krijgen met organisatiedoelen, en andersom, dat is waaraan ik plezier beleef. Woorden als coachend leiding geven, verbindend leiderschap, vertrouwen, creativiteit, presentie, inspiratie en humor zijn voor mij uitgangspunten. Om niet alleen het hart maar ook het hoofd mee te krijgen om een gewenste organisatorische beweging te krijgen, werk ik graag ook aan een goede onderbouwing, transparantie en de nodige duidelijkheid. Ik werk met een eigen transformatie- en organisatiemodel dat is gevormd uit jarenlange interim-ervaring. Meer info