Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren roostermaker onderwijs

 • Home
 • Ervaren roostermaker onderwijs

Ervaren roostermaker onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Ervaren roostermakers onderwijs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Ervaren roostermakers onderwijs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Profiel van één van onze ervaren interim roostermakers onderwijs

Vertrouwd met proces- en data analyse (man)

Ik heb de afgelopen 15 jaar uitgebreide rooster ervaring opgebouwd in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Ik ben vertrouwd met proces- en data analyse, communiceer goed en ben klant gericht. Ik vind het een uitdaging om complexe opdrachten tot een succesvol einde te brengen.

Ik plan zelfstandig de werkzaamheden en stem deze planning af daar waar nodig met anderen. Ik werk ordelijk en systematisch volgens de vooraf opgestelde planning. Ik zorg voor overzicht over de eigen werkzaamheden en toets de eigen voortgang. Daarbij wend ik de juiste middelen aan die nodig zijn om de planning te realiseren. Voor mezelf stel ik doelen en prioriteiten.

Ik luister, vraag door en formuleer helder en eenduidig de vraag. Ik ben behulpzaam bij het oplossen van vragen en knelpunten en reageer snel op vragen en behandel eventuele klachten correct.

Ik kom afspraken na en ben erop gericht samen met anderen te werken waarbij ik handel vanuit gemeenschappelijke belangen en daarbij de specifieke deskundigheid van anderen respecteer. Collega's assisteer ik op hun verzoek.

Ik herken concrete vraagstukken en signaleer waar informatie ontbreekt. Redeneer logisch en consistent. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Ik luister naar een ander, vraag door en koppel informatie (tijdig) terug.

Meer info

Onze roosterspecialisten hebben veel ervaring in het voortgezet onderwijs (VO) en hoger onderwijs. Hun kennisgebieden zijn:

 • Roosteren met Zermelo, Xedule, Untis en Rostar.
 • Formatiebeheer in Foleta (met Keuzevak) en Zermelo.
 • Onderwijsadministratie in Magister en Somtoday.