Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren slagvaardige procesbegeleider

 • Home
 • Ervaren slagvaardige procesbegeleider

Ervaren slagvaardige procesbegeleider

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Ervaren slagvaardige procesbegeleiders:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Ervaren slagvaardige procesbegeleiders
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Profiel van één van onze ervaren procesbegeleiders

Slagvaardig (vrouw)

Ik vind mezelf een slagvaardige procesbegeleider met het oog voor de kwaliteit en de mensen binnen de organisaties. Ik doorzie organisaties en heb oog voor de politiek-ambtelijke verhoudingen, onderlinge verhoudingen en kan inzetten op dat wat nodig is om een proces te borgen, resultaten neer te zetten, zodat een verandering zichtbaar verder kan worden uitgerold binnen de organisatie
op korte- en lange termijn doelstellingen.

De verbinding met, zakelijk kijken naar, doelen neerzetten, doelen behalen, kritisch kijken naar de processen binnen het onderwijs en politiek-ambtelijke organisaties vind ik mooi om te mogen doen. Als interim professional ben ik mij er van bewust wat dit met de mensen binnen de organisatie doet. Tóch laten mensen mij toe ondanks de boodschap die je van tijd tot tijd brengt.

Naast mijn passie voor het onderwijs heb ik dit ook voor het bestuurlijke domein.

Mijn meerwaarde kan de verbindende factor zijn tussen nieuw samengestelde teams vanuit verschillende disciplines en de verschillende team/organisatie culturen.

 • Adviseren en coachen van medewerkers
 • Adviseren van het college van B&W op beleidsterreinen, te weten;
  • Onderwijs & Huisvesting
  • Herindeling vraagstukken, voor en na de herindeling
  • Ambtelijke samenwerking vraagstukken, bijvoorbeeld het implementeren van eenduidige werkwijze
  • Kijken naar kwaliteit en beleid op onderwijs deelgebieden, sociaal team, inter- en extra murale hulpverleners/instellingen.

Meer info