Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ervaren supply chain manager

  • Home
  • Ervaren supply chain manager

Ervaren supply chain manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Ervaren supply chain managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Ervaren supply chain managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een aantal profielen van onze ervaren interim supply chain managers

Mens- en procesgericht (man)

Als Interim Supply Chain Professional zorg ik voor invulling van interim- en tijdelijke opdrachten / functies op het gebied van Supply Chain Planning en Logistiek Management. Wie weet binnenkort bij jouw bedrijf? Ik help graag om de logistieke verandering vorm te geven en te versnellen. Door mijn jarenlange ervaring bij bekende en gerenommeerde bedrijven, heb ik een zeer brede, vernieuwende en praktisch toepasbare manier van werken. Ik heb een overstijgende blik, ben resultaatgericht, gedreven, enthousiasmerend, coachend, leidinggevend, positief-kritisch, analytisch, mensgericht en procesgericht.

Ik maak graag de combinatie tussen klant- en bedrijfsfocus. Ervaring in Operations-Supply Chain. Ervaring met ERP (SAP PP en MM). MES-systemen. Ik heb aan diverse ERP implementaties deelgenomen. Ervaring met Excel.

Meer info


De Supply chain manager: 7 punten over een belangrijke procesmanager

Als er één hogere functionaris binnen een bedrijf voornamelijk bezig is met processen in de organisatie, dan is het zeker de Supply chain manager. Kortweg houdt hij zich bezig met de goederen- en dienstenstroom, zowel intern als naar de consument. Dit zijn processen waarmee veel tijd en veel geld is gemoeid. Elke optimalisatie kan tijd besparen en/of geld opleveren. Zeker in deze snelle tijd, waarin klanten liefst gisteren hun bestelling ontvangen, kan een onderneming niet anders dan hoog inzetten op snel leveren. Uiteraard moet de kwaliteit daarbij onaangetast blijven.

1. Plannen

De Supply chain manager is ook iemand die altijd bezig is met plannen. Hij plant voor de korte, de middellange en de lange termijn, en hij kijkt ook nog verder vooruit. Op dat laatste komen we dadelijk nog terug. Leveringen voor de korte termijn zijn uiteraard het belangrijkste, want daarvoor wordt het eerst inzet van eigen medewerkers voor verwacht. Tevens moet gegarandeerd kunnen worden dat, in geval van productiebedrijven, zelf bestelde leveringen op tijd binnen zijn. Dit is een voorwaarde om in eigen huis de nodige handelingen te verrichten en te zorgen dat een bestelling vervolgens weer op tijd bij de klant komt. Aan de hand van een stroomschema weet de Supply chain manager exact in welke volgorde wie wat moet doen. Dit hele proces heeft hij dus onder de loep, en hij is altijd bezig met verbeteringen en optimalisaties. Hij bewaakt dus de inkoop en schakelt daarvoor regelmatig met Hoofd Inkoop. Hij zorgt ervoor dat het proces nergens stroperig verloopt of zelfs vastloopt.

2. Middellange en lange termijn

Maar terwijl een groot deel van de medewerkers vooral bezig is met het nu, kijkt de Supply chain manager alvast verder vooruit. Want natuurlijk zijn de ontvangsten van dit moment, de huidige productie en de eerstvolgende levering het meest voornaam, maar wat staat het bedrijf volgende week te wachten? En volgende maand? En tegen het eind van het jaar? Als je als bedrijf continu ongeveer gelijke aantallen per dag, per week, per maand verwerkt, is plannen niet zo moeilijk. Fluctueert dat nogal, dan is het al wat lastiger. Heb je enorme pieken, bijvoorbeeld in december, dan moet je ruim van tevoren al bij- en opschakelen. Want op het moment zelf kan je weinig meer uitrichten. Mocht dit regelmatig tot problemen leiden, dan kan een interim Supply chain manager een verbeteringsslag doorvoeren.

3. Een uitdaging voor de zzp Supply chain manager

Hij zal het hele proces, van leverancier tot eindklant, tot in het kleinste detail bekijken, en onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. De conclusie kan simpel zijn: op bepaalde momenten moeten er handjes bij. Hij kan ook de directie adviseren om bepaalde handelingen uit te besteden, of om een grotere of extra machine aan te schaffen. Wellicht moet er tijdelijke inhuur plaats vinden. En uiteraard wordt daarin altijd het kostenaspect meegenomen. Het is immers niet rendabel om heel veel extra kosten te maken als de omzet niet heel veel extra toeneemt. Nee zeggen is immers ook altijd een optie. En wellicht kan deze freelance Supply chain manager ook nog aanbevelingen geven voor het proces in minder drukke periodes. Als je ergens voordeel kan behalen, financieel of in de vorm van een verbetering voor de klant, dan laat je dat als commercieel bedrijf zeker niet na.

4. Rapporteren over presteren

De Supply chain manager rapporteert ook, continu. Want het is natuurlijk heel goed om processen te bewaken, te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. Maar het is belangrijker dat ook zichtbaar wordt hoe een proces verloopt in vergelijking met vorige maand, vorige week, of (in grote bedrijven) zelfs met gisteren. Zeker als je druk bent met een verbeteringsslag wil je de resultaten terug zien in concrete data. Het grootste deel van de medewerkers heeft het niet in de gaten, en dat is wellicht maar goed ook, maar 24/7 lopen er allerlei metertjes en radertjes. Geen Big Brother, maar processen worden wel bewaakt en gemeten inderdaad. Ook hier zijn het vaak dashboards waarop dit kan worden gevolgd, en waar nodig kan er worden ingegrepen. Hij kan daar snel zien welke processen steady verlopen, en waar regelmatig stroperigheid ontstaat. Het is dan aan hem om in gesprek te gaan met medewerkers en leidinggevenden. Zij weten immers precies wat ze doen. De Supply chain manager kan vanuit zijn blik en ervaring inschatten waar het dan mis gaat. Soms is het simpelweg een handeling die beter anders kan worden uitgevoerd (“maar zo doen we het altijd al”). Tijdens het beoordelen van processen wordt ook al snel duidelijk waar de organisatie kwetsbaar is, bijvoorbeeld als er iemand ziek is. Ook de afhankelijkheid van leveranciers komt zo heel duidelijk in beeld. De chain manager is er uiteraard niet op uit om kritiek te geven, maar om (liefst samen) verbeterslagen door te voeren.

5. Externe contacten

Waar we het tot nu toe vooral hebben over interne taken, ligt het werkveld van deze procesmanager deels natuurlijk ook buiten de organisatie. Want hoe kan je binnen een perfecte planning maken als je je belangrijkste leveranciers niet goed kent? En dus gaat hij regelmatig op de koffie bij zijn contactpersonen daar. Want terwijl je op een bepaald moment denkt in je eigen organisatie alles onder controle te hebben, kan er net een probleem bij een leverancier ontstaan, met enorme vertragingen voor jouw onderneming tot gevolg. Het is dus de taak van de Supply chain manager om de band met deze invloedrijke ‘buitenstaanders ’ goed te houden. Dan is namelijk de kans het grootst dat ze hem direct inseinen als er iets speelt, en kan hij eventueel nog ingrijpen, bijvoorbeeld tijdelijk voor een alternatief te kiezen. Het vraagt dus van hem om communicatief te zijn, inlevingsvermogen en begrip te hebben, maar ook op zijn strepen durven staan. Want als een productieproces helemaal stil valt, kan dit rampzalige gevolgen hebben. Klanten hebben immers ook niet eeuwig geduld, en kunnen in het ergste geval betalingen stopzetten of naar de concurrent lopen. Een interim Supply chain manager moet hier meestal zeker ook tijd aan besteden. Natuurlijk speelt het in zijn voordeel als degene die hij vervangt, goede contacten had bij leveranciers en onderaannemers. Maar hij zal moeten zorgen dat die band goed blijft. Het blijft dus investeren met verschillende mensen in uiteenlopende organisaties.

6. Intern reorganiseren

Het kan zo zijn dat het binnen dusdanig stroperig loopt, dat besloten wordt de hele organisatie met betrekking tot productie- en andere processen te reorganiseren. Dat betekent als het ware de oude stroomschema’s in de prullenbak gooien en de tekentafel weer van stal te halen, in figuurlijke zin uiteraard. Maar soms kan het helpen om helemaal van voren af aan alle processen weer opnieuw in kaart te brengen. Wie kan dat beter doen dan een zzp Supply chain manager? Die kijkt er met een frisse blik naar. Iemand uit de eigen organisatie zal dat altijd blijven doen door de bril die hij al op had, in ieder geval deels. Een freelance Supply chain manager echter begint echt vanaf nul. Je zou kunnen denken dat je daar kostbare tijd mee verliest, maar dat is slechts ten dele waar. Een interim Supply chain manager met veel ervaring in de branche weet exact waar hij moet beginnen. Hij kent het product, hij kent de processen en heeft kennis van onderdelen, grondstoffen en weet als geen ander wat de klant eist. Vanaf daar redeneert hij als het ware terug en maakt de puzzel compleet. Hij levert een gestroomlijnd nieuw stroomschema aan, waarna de grote invuloefening kan beginnen. Wellicht moet er hier en daar een afdeling worden gereorganiseerd, mensen zullen misschien van plek wisselen. En als de freelance Supply chain manager dat adviseert zal er mogelijk ook personeel bij komen. Als je immers met wat extra, ervaren, mensen wél een geoliede machine krijgt én tevredener klanten, dan mag dat wat kosten. Met de juiste optimalisatie kunnen er zelfs meer afnemers worden bediend, en zijn die extra arbeidsuren waarschijnlijk snel terugverdiend. Ook bestaat de kans dat sommige medewerkers werkzaamheden hebben die beter bij hen passen. De juiste man op de juiste plek kan goud waard zijn, zeker als je hem al in huis had.

7. Korte en lange lijnen

Elke Supply procesmanager heeft continu lijnen lopen, korte naar een aantal managers en naar een aantal mensen buiten de organisatie. Daarnaast heeft hij langere lijntjes met diverse medewerkers in de hele organisatie. Hij is een soort van spil in een netwerk met allerlei mensen die van alles willen en van alles moeten. Soms is hij ook een bemiddelaar. Tot slot zal hij de directie kort maar krachtig moeten kunnen adviseren. Directeuren willen geen details, ze willen gefilterde informatie waar zij mee verder kunnen. Ook dat is nogal een uitdaging voor de zzp Supply chain manager, zeker als hij er net werkt. Maar met zijn expertise weet hij precies dat uit het dashboard te peuteren wat voor een CEO de meest broodnodige kengetallen zijn. Uiteraard schakelt hij ook frequent met de CFO, omdat elke verandering of vertraging in een proces ook financiële consequenties heeft.