Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Farmaceutisch Manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Farmaceutisch Manager | Freelance | Interim | ZZP

Farmaceutisch Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Farmaceutisch Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Farmaceutisch Managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

8 kenmerken van een farmaceutisch manager

De farmaceutische industrie is een grote, belangrijke industrie, waarin verschillende functies bestaan, waaronder de farmaceutisch manager. Als eindverantwoordelijke van een apotheker is een farmaceutisch manager belast met de aansturing van de werknemers van de apotheek en alle werkzaamheden die hierbij komen kijken. Dit omvat een groot aantal taken en verantwoordelijkheden en hiervoor zijn diverse eigenschappen van belang. Alle kenmerken van dit beroep komen in dit artikel aan bod in een compleet, uitgebreid overzicht.

Wat kenmerkt een farmaceutisch manager?

1. Functiedoel

Een manager in de farmacie werkt als eindverantwoordelijke van een apotheker en stuurt hierbij alle medewerkers van de apotheek aan. Ook bepaalt hij of zij in samenspraak het apothekersbeleid, waardoor wordt bijgedragen aan een cliëntgerichte, foutloze en kostenbewuste dienstverlening. Met dit uitgangspunt geeft de manager in kwestie dagelijks leiding aan een team, waarbij planningen en roosters bepaald worden. Zodoende stuurt hij of zij het werksysteem aan en wordt het team gemotiveerd en ondersteund.

Het is belangrijk dat er in samenwerking met de betrokken apothekers kwaliteitsbeleid opgesteld wordt, waarvoor het belangrijk is om contacten te onderhouden met nabijgelegen praktijken, ondersteunende diensten en leveranciers. Hiervoor is het uitstralen van autoriteit en het intensief werken in een team essentieel. Ook is het belangrijk een overzicht te behouden van de situatie en goed te communiceren, waarnaast daadkracht en het oplossen van problemen gevraagd worden.

2. Dienstverband

Farmaceutisch managers kunnen zowel bij openbare apotheken als bij ziekenhuisapotheken terecht voor een vaste of flexibele baan. Het is voor opdrachtgevers steeds aantrekkelijker om voor tijdelijke professionals te kiezen, aangezien zij flexibel inzetbaar zijn voor een bepaalde periode. Ook zijn ze voorzien van een brede set aan ervaring door de uiteenlopende ondernomen opdrachten bij verschillende apotheken. Zo kan een interim farmaceutisch manager, freelance farmaceutisch manager of zzp farmaceutisch manager werkzaam geweest zijn bij een openbare apotheek en een ziekenhuisapotheek, waardoor veel vakkundigheid vergaard is.

De flexibiliteit die hierbij komt kijken, is vooral voordelig doordat de farmaceutische industrie erg dynamisch is. Dit wordt gedemonstreerd door de daling van het aantal medicijnverstrekkingen tijdens de eerste Coronagolf. In 2020 is dit aantal namelijk negentien procent lager dan in 2019. Aan de andere kant stijgen in hetzelfde jaar de uitgaven aan farmaceutische zorg met ongeveer 140 miljoen, wat een stijging van ongeveer drie procent is ten opzichte van het jaar daarvoor.

3. Benodigde kennis

Van een farmaceutisch manager wordt van bepaalde zaken veel kennis verwacht bij de instroom in de functie:

 • De CAO en wet- en regelgeving, zoals de Geneesmiddelenwet.
 • Het beleid binnen de apotheek en de organisatie zelf en welke procedures en voorschriften er vastliggen.
 • Vakkennis via bijscholingen en cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

4. Opleiding en ervaring

Deze kennis wordt deels verkregen door het volgen van een geschikte opleiding. Opleidingen waarmee deze positie ingevuld kan worden, zijn onder andere Apothekersassistent, Farmaceutisch Consulent en Farmakunde. Vervolgens moet je ook praktijkervaring opdoen als apothekersassistent(e) bij een apotheker om alle verantwoordelijkheden van een farmaceutisch manager opgelegd te krijgen.

5. Tactisch management

Farmaceutisch management omvat drie categorieën van management, waarvan tactisch management de eerste is. Zo dienen farmaceutisch managers veel te overleggen met de apotheker van de desbetreffende apotheek over het voeren van passend beleid. Dit gaat niet alleen over het operationele beleid, maar heeft ook betrekking op het personeelsbeleid, waaronder verzuim- en formatiebeleid vallen. Tevens moeten farmaceutisch managers toezicht houden op het kwaliteitsbeleid en de uitvoering hiervan. Dit soort beleid moet in samenspraak geformuleerd en bepaald worden, waarna alle medewerkers van de apotheek op de hoogte gebracht moeten worden.

6. Operationeel management

De tweede vorm is operationeel management, wat inhoudt dat medewerkers in de apotheek aangestuurd moeten worden. Ook is de manager verantwoordelijk voor een goed, soepel verloop van de processen in de apotheek. Taken die hieronder vallen, zijn bijvoorbeeld het opstellen van een dienstrooster, het motiveren en stimuleren van werknemers tijdens hun werk en het deelnemen aan het overleg met het managementteam. Ook dient iemand in deze positie werkoverleggen voor te zitten, waarna rapporten geschreven moeten worden voor zorgverzekeraars over de veranderingen en ontwikkelingen.

Binnen het operationele management moet een manager contacten onderhouden met externe belanghebbenden, zoals cliënten, zorginstellingen en zorgverleners, maar ook met leveranciers. Tevens dient hij of zij toe te zien op de kosten van bestellingen en het gebruik van informatiemiddelen met betrekking tot geneesmiddelen. Indien er klachten of foutmeldingen worden ingediend, moet een manager hier adequaat op inspelen. Ook ontwikkelingen in de branche moeten op de voet gevolgd worden om de kwaliteit van de apotheek hoogwaardig te houden. Deze kwaliteit wordt getoetst door een externe toetsing. Ten slotte moeten farmaceutisch managers apothekers informeren over de gang van zaken in de apotheek, klachten en foutmeldingen die zijn binnengekomen, uitslagen van de kwaliteitstoetsing en eventuele schade aan apparatuur.

7. Personeelsmanagement

Als laatste onderdeel van de taken van farmaceutisch managers moet het personeel gemanaged worden. Dit omvat het begeleiden, selecteren en werven van nieuw personeel en het bewaken van het functioneren en welzijn van alle werknemers. Ook stagiaires moeten begeleid worden en daarnaast moeten op reguliere basis beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd worden. Op deze manier worden medewerkers gestimuleerd bij hun ontwikkeling en het onderhouden van hun competenties. Ook delen zij zo gemakkelijker hun leerervaringen en waar zij nog kansen zien in de apotheek.

Dienen medewerkers aanvragen van ziekteverzuimbegeleiding of verlof in? Dan is de farmaceutisch manager verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken van deze verzoeken. Tevens moet elke collega genoeg aandacht krijgen en zich op zijn of haar gemak voelen. Wat ook binnen dit domein valt, is het implementeren en opstellen van arbobeleid, wat binnen de kaders van de wet- en regelgeving gebeurt. Ook de naleving van deze regels vereist toezicht. Daarnaast moeten CAO-regelingen geïmplementeerd worden.

8. Belangrijke eigenschappen

Om deze taken en werkzaamheden goed te verrichten, zijn een aantal eigenschappen onmisbaar voor farmaceutisch managers. Integriteit is bijvoorbeeld van belang, waarbij geen bedrijfs- of cliëntinformatie naar buiten wordt gebracht en collega's respectvol behandeld worden. Door middel van een goed planning- en organisatievermogen kunnen nieuwe samenwerkingen met zorginstellingen gestart, reële en kostenbewuste begrotingen gemaakt en beoordelings- en functioneringsgesprekken regelmatig gehouden worden.

Het is ook essentieel om goed en veel te communiceren met de apotheker over een beheersbaar beleidsplan. Daarnaast is een intensief contact met collega's nodig om taken, veranderingen en ontwikkelingen over te brengen. Op deze manier kan het beste resultaat verkregen worden, aangezien een optimaal resultaat altijd voorop moet staan. Om dit te bereiken, kunnen bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoeken met cliënten gehouden worden, waarnaast benodigde apparatuur en actieplannen ingezet kunnen worden.

Ervaren farmaceutisch managers zijn besluitvaardig en nemen de verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen. Hiermee kan adequate leiding gegeven worden aan de medewerkers door uitdaging in de werkzaamheden te verzorgen en belangstelling te tonen in elke individuele collega. Farmaceutisch managers spelen in op de omgeving en bespreken externe ontwikkelingen met de apotheker om eventueel veranderingen toe te passen in de apotheek en het team. Kansen en bedreigingen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden om het beleid hierop af te stemmen. Zo kan ook een langetermijnvisie gecreëerd worden voor zowel de apotheker als het personeel van de apotheek, wat leidt tot een betere pasvorm in de huidige maatschappij.


Ben jij een opdrachtgever in de farmaceutische industrie die op zoek is naar een geschikt farmaceutisch manager om het beschreven functieprofiel in te vullen? Doe dan een aanvraag bij ons en dan vinden we samen de geschikte professional. Of ben jij juist zo'n professional op dit gebied die zijn of haar kwaliteiten in wil zetten? Upload dan je CV en wij helpen je verder.