Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Finance Controller | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Finance Controller | Freelance | Interim | ZZP

Finance Controller | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Finance Controllers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Finance Controllers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 wetenswaardigheden over een finance controller

De financiële zaken van een bedrijf dienen goed op orde te zijn, aangezien dit de basis is voor succesvol ondernemerschap. Immers moeten activiteiten, programma's en projecten gefinancierd worden, waarnaast voldoende inkomsten en omzet gegenereerd moeten worden om de organisatie draaiende te houden. Dit geldt voor zowel grote als kleine bedrijven in allerlei soorten branches en vakgebieden.

Door een finance controller aan te stellen, worden er rapporten over de financiën van een organisatie opgesteld, waarnaast advies gegeven wordt aan de raad van bestuur. Op deze manier wordt de kwaliteit van de administratie en boekhouding bewaakt, waardoor financiële resultaten geoptimaliseerd kunnen worden. Wat houdt de functie precies in en welke feiten kenmerken een finance controller?

Wat is de functieomschrijving van een finance controller?

Een finance controller, ook wel financieel controller of financial controller genoemd, analyseert de financiën van een bedrijf. Over deze analyse worden rapporten opgesteld, waarna passend advies gegeven kan worden aan de raad van bestuur. De financiën van een bedrijf moeten goed op orde zijn, omdat het in direct verband staat met het functioneren van de organisatie. Daarom controleert een financieel controller de kwaliteit van de accountancy en boekhouding en schrijft naar aanleiding hiervan adviezen en plannen ter verbetering.

Iemand met deze functietitel is de eerst verantwoordelijke voor de voorziening van financiële informatie binnen een organisatie, wat begint bij de inrichting van de boekhouding. Daarbij dient de financiële positie van de organisatie in de gaten gehouden te worden om een goede strategie te ontwikkelingen. De Chief Financial Officer (CFO) en Chief Executive Officer (CEO) van een bedrijf kloppen in het geval van financiële vraagstukken als eerste aan bij een financieel controller, wat het belang van de functie aanduidt.

Om deze positie goed te kunnen bekleden, moet een financieel controller allereerst analytisch sterk zijn om situaties correct in te schatten. In aanvulling hierop moet hij of zij stressbestendig en communicatief sterk zijn. Immers staat iemand in deze positie in contact met veel belanghebbenden in een organisatie en hij of zij kan onder veel druk komen te staan. Door deze positie is een onafhankelijke houding belangrijk om niet beïnvloed te worden het belang van anderen binnen en buiten de organisatie. Tot slot is het vermogen om te organiseren en plannen een essentiële eigenschap, zodat het overzicht goed bewaard blijft.

Welke 7 punten moet je weten over een finance controller?

1. Focus op de financiële gezondheid

In de basis richt een financial controller zich op het weergeven van cijfers volgens de geldende nationale en internationale wetten en regels. Daarom is het belangrijk dat finance controllers kennis hebben van deze wetten, zowel opgelegd door de overheid als door een specifieke beroepsgroep. Dit soort regelgeving kan bijvoorbeeld gaan over belastingwetgeving, ondernemingsrecht, fraude en ethiek. Deze functie is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een bedrijf zich aan de regels houdt, maar ook om kansen en mogelijkheden op te sporen. Op deze manier kan een organisatie op financieel gebied optimaal opereren, wat de financiële gezondheid ervan bevordert.

2. Financiële positie bewaken

Om een optimale financiële gezondheid te bereiken, moeten financiële rapportages gecontroleerd worden. Zo wordt getoetst of alles volgens de regels verloopt. Iemand in deze positie moet namelijk de financiële positie van een bedrijf bewaken, waardoor hij of zij verantwoordelijk is voor de voorziening van een actuele, juiste en volledige administratie. Op elk moment dient er inzicht te zijn in het resultaat en het vermogen van een organisatie. Dit omvat ook de verantwoordelijkheid voor een liquide en solvabele werking van een organisatie. Immers moet de organisatie op de korte en lange termijn voldoen aan haar verplichtingen.

Onder het bewaken van de financiële positie van een bedrijf valt ook het opstellen van de begroting, beschikbare budgetten en prognoses. Hiervoor moeten kaders geconstrueerd en gecoördineerd worden. Dit gebeurt allemaal in samenwerking met andere controllers binnen een organisatie en het geeft inzicht in mogelijke inflatiecijfers en beschikbare budgetten voor projecten.

3. Key-performance indicators (KPI's) opstellen

De prestaties van een bedrijf kunnen afgemeten worden door middel van KPI's, welke verschillen per activiteit, afdeling en sector. De interpretatie van deze indicatoren is afhankelijk van de doelen van een bedrijf. Voorbeelden van KPI's zijn onder andere de groei in verkoop per jaar, het jaarlijkse percentage personeelsverloop en de bruto winstmarge.

4. Boekhouding en accountancy managen

Zoals vermeld, is een finance controller verantwoordelijk voor de boekhouding en accountancy. Dit betekent dat dit moet voldoen aan de wet- en regelgeving die is opgesteld door de overheid en beroepsgroepen. Daarnaast moet dit ook aansluiten op de interne informatiebehoefte vanuit een sector. Er moet structuur gegeven worden aan de boekhouding, aangezien dit het hart is van een organisatie. Op basis hiervan worden de balans, financiële rapportages en de winst- en verliesrekening opgesteld.

5. Periodiek rapportages voorbereiden en maken

Op periodieke basis ontwikkelen finance controllers ook financiële rapportages, wat een kerntaak vormt binnen deze functie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen externe rapportages, die verplicht gepubliceerd moeten worden, en interne rapportages, die inzicht geven in de winstgevendheid en vermogenspositie van afdelingen en/of producten. Onder de externe variant valt bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening.

6. Verschilt van een business controller

Hoewel een financieel controller veel samenwerkt met andere controllers, waaronder business controllers, binnen bedrijven, verschilt het beroep wel degelijk van een business controller. Een business controller kijkt namelijk verder in de toekomst en werkt met een bredere visie dan een financial controller doet. Binnen de laatst genoemde functie ligt de focus op het managen en rapporteren van de financiële positie. Daarentegen levert een business controller input voor de langetermijnstrategie van een bedrijf en inzicht in gunstige veranderingen van de organisatiestructuur.

7. Diverse uitdagingen

Finance controllers komen tijdens hun baan ook wel eens voor uitdagingen te staan, waaronder de volgende:

 • Financiële basis niet op orde: Iemand in deze functie is verantwoordelijk voor de gehele financiële basis van een organisatie, wat vaak niet perfect is. Het gevaar is dat hij of zij te veel bezig is met administreren en te weinig met rapporteren en adviseren.
 • Overheersende informatie- en datamanagement: Omdat een financieel controller vaak een van de weinige is die goed om kan gaan met grote datasets kan hij of zij voor datamanager aangezien worden. Dit kan echter ook de kerntaak binnen deze baan verdringen.
 • Verouderde systemen: Veel systemen die gebruikt worden in organisaties voldoen niet meer aan de huidige technologische standaarden en kunnen moeilijk te onderhouden, verbeteren en uitbreiden zijn voor finance controllers. Vaak is er ook een gebrek aan mensen die hier verstand van hebben en integratie van verschillende systemen.
 • Rolonduidelijkheid: Binnen een bedrijf zijn veel administratieve en bedrijfseconomische functies actief en dit kan verwarrend zijn voor een financieel controller, zeker wanneer rollen overlappen. Het is belangrijk te weten wat er verwacht wordt en wie welke rol speelt.
 • Extra competenties nodig: Een financieel controller kan de business van belangrijke financiële informatie voorzien, zoals inzicht geven in de winstgevendheid van afzonderlijke afdelingen en/of producten. Echter, het adviseren van, luisteren naar en samenwerken met de business vergt eigenschappen die de typische financial niet van nature bezit.

Je kunt ook als interim finance controller, freelance finance controller of zzp finance controller aan de slag bij diverse opdrachtgevers als zelfstandige, flexibele kracht. Stuur je CV naar ons op en wij zoeken de geschikte opdrachtgever voor je. Of ben je een opdrachtgever die zoekt naar de perfecte, zelfstandige finance controller? Doe dan gelijk een aanvraag en wij maken de beste match.